Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Opiskelijaedustajien vaikutusmahdollisuudet yliopistohallinnossa vaihtelevat paljon

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

Opiskelijaedustajien vaikutusmahdollisuudet yliopistohallinnossa vaihtelevat paljon

Tiedote.
Julkaistu: 11.03.2015 klo 14:36
Julkaisija: Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

 

Julkaisutiedote: Opiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa – Miten yliopistolain muutos on vaikuttanut hallinnon opiskelijaedustajien asemaan ja toimintaan?

11.3.2015, Vapaa julkaistavaksi

 

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen tänään julkaistusta tutkimusraportista käy ilmi, että opiskelijaedustajat pitivät vaikutusmahdollisuuksiaan parhaina opetuksen kehittämiseen liittyvissä asioissa mutta samalla laaja-alaisemman asiantuntemuksen todistaminen koettiin vaikeaksi. Yliopistohallituksessa vaikutusmahdollisuuksien koettiin kasvaneen lakiuudistuksen myötä, kun taas hallinnon alemmalla tasolla tunnettiin jäätävän päätösten valmisteluprosesseista yhä useammin sivuun.

Opiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa -tutkimus osoittaa, että opiskelijaedustajaksi hakeudutaan erilaisista syistä, kuten opiskelijoiden aseman edistämiseksi päätöksenteossa, koulutuksen kehittämiseksi, yliopistoyhteisöön kiinnittymiseksi ja velvollisuuden tunteen täyttämiseksi. Opiskelijaedustajuuden erityispiirteiksi erottautui opetuksen laadunvalvonta, opiskelijaedustajuuden lyhytaikaisuus sekä opiskelijaedustajien kaksoisrooli opiskelijoiden edunvalvojina ja objektiivisina asiantuntijoina.

Vuoden 2010 alussa voimaan astunut yliopistouudistus on vaikuttanut paljon yliopistohallintotyöskentelyyn, mutta sen vaikutuksia yliopistoyhteisöjen suurimman yksittäisen ryhmän eli opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksiin yliopistohallinnossa ei ollut toistaiseksi tutkittu valtakunnallisesti. Tässä tutkimuksessa on keskitytty nimenomaan yliopistohallinnon opiskelijaedustajiin.

Tutkimuksessa selvitettiin yliopistohallinnon opiskelijaedustajuuden erityispiirteitä ja opiskelijaedustajien tavoitteita sekä yliopistolakimuutoksen vaikutuksia heidän asemaansa kaikilla hallinnon tasoilla. Tutkimuksen aineisto koostuu opiskelijaedustajina tai ylioppilaskunnissa koulutuspolitiikan asiantuntijatehtävissä toimineille vuoden 2014 kesällä tehdyistä haastatteluista sekä kyselystä.

Opiskelijaedustajien koetut vaikutusmahdollisuudet vaihtelivat paljon riippuen esimerkiksi yliopiston koosta ja saadusta perehdytyksestä. Vaikutusmahdollisuuksia pidettiin odotetusti parhaina opetuksen kehittämiseen liittyvissä asioissa mutta samalla laaja-alaisemman asiantuntemuksen todistaminen koettiin vaikeaksi. Yliopistohallituksissa vaikutusmahdollisuuksien koettiin kasvaneen lakiuudistuksen myötä, kun yliopiston strategisen vastuun kasvu vaatii yhä enemmän “yhteen hiileen puhaltamista” ja yhteisten näkemysten johtamista. Esimerkiksi tiedekuntaneuvostojen asioiden valmistelun kerrottiin sen sijaan tapahtuneen usein elimissä, joissa opiskelijoilla ei ole välttämättä edustusta. Keskeisimmiksi opiskelijavaikuttamisen tulevaisuuden uhkakuviksi nähtiin valmisteluvaiheessa sivuun jäämisen lisäksi ajan riittämättömyys osallistumiseen ja käsiteltäviin asioihin riittävällä tasolla perehtymiseen. Keskeinen kysymys onkin, miten opiskelijaedustajien mahdollisuudet ja motivaatio osallistua täysipainoisesti yliopistohallinnossa työskentelyyn saadaan jatkossa turvattua.

 

Opiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa – Miten yliopistolain muutos on vaikuttanut hallinnon opiskelijaedustajien asemaan ja toimintaan? on julkaistu sekä painettuna että sähköisenä versiona. Raporttia voi tilata Otuksen verkkokaupasta hintaan 25 euroa (http://otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa), ja sähköinen versio on luettavissa osoitteen http://otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/kaikki-julkaisut kautta.

 

Lisätietoa tutkimuksesta antavat tutkimuksen toteuttajat

Tiia Villa
tiia.villa@otus.fi
050 439 2611

ja

Tuukka Salminen
tuukka.salminen@otus.fi

 

***

 

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus on voittoa tuottamaton, itsenäinen säätiö, joka tutkii opiskelijoita, oppilaitoksia ja koulutuspolitiikkaa. Säätiö tekee itsenäistä selvitys-, tutkimus- ja kehitystyötä yhteistyökumppanien kanssa sekä pyrkii edistämään opiskelijatutkimuksen näkyvyyttä ja tunnettavuutta yhteiskunnan eri tasoilla.

 

www.otus.fi

www.facebook.com/otusowl

 

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

Uutta tutkimustietoa
opiskelijoista ja opiskelusta.

Yhteiskunnalliseen keskusteluun.

 

http://www.otus.fi/

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs