Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Opiskelija-asuntotuotantoon lisää vauhtia - SYL tarjoaa ratkaisuja kasvukeskusten asuntopulaan! / Fart på studentbostadsproduktionen / Build more student apartments

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Opiskelija-asuntotuotantoon lisää vauhtia - SYL tarjoaa ratkaisuja kasvukeskusten asuntopulaan! / Fart på studentbostadsproduktionen / Build more student apartments

Julkaistu: 17.08.2016 klo 09:31
Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

 

Kannanotto
Vapaa julkaistavaksi 17.8.2016
(på svenksa nedan, in English below)

 

Korkeakoulukaupungeissa opiskelijat etsivät nyt syksyllä kuumeisesti koteja. Uusien opiskelijoiden asuntopula on vuosittain toistuva ilmiö, joka ei osoita laantumisen merkkejä. Opiskelija-asuntojen hakijamäärät ovat tänä vuonna lisääntyneet muun muassa pääkaupunkiseudulla ja Oulussa. Erilaisia opiskelijoiden hätämajoituksia järjestetään esimerkiksi Tampereella, Turussa ja Joensuussa.

”Opiskelija-asuntotuotannon lisääminen tarkoittaisi lisää vapaita asuntoja kasvukeskuksiin. Tämä puolestaan helpottaa sekä Sipilän hallituksen että kasvukeskusten kuntien tavoitteita asuntorakentamisen lisäämisen ja työvoiman liikkuvuuden osalta. SYL on kehittänyt konkreettisia ratkaisuja ja haluaa tarjota keinoja avuksi hallitukselle ja kasvukeskusten kunnille", toteaa Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja Heikki Koponen.

Opiskelijoiden asunnontarve keskittyy väistämättä suuriin kasvukeskuksiin, joissa oppilaitokset sijaitsevat. Mitä vähemmän opiskelija-asuntoja on tarjolla, sitä enemmän opiskelijat kilpailevat muiden halukkaiden kanssa kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista.  Kova kilpailu asunnoista vapailla vuokramarkkinoilla heikentää kaikkien pienituloisten mahdollisuutta muuttaa kasvukeskuksiin, mikä hidastaa alueiden kehittymistä ja talouskasvua. Pian lähestymme tilannetta, jossa vaikkapa opiskelijalla tai lastentarhanopettajalla ei ole varaa asua esimerkiksi Helsingissä.

Kasvukeskuksissa opiskelija-asuntojen vuokrat ovat markkinahintoja alhaisempia, kun taas vapaiden markkinoiden vuokra-asuntojen hintojen ovat usein opiskelijoiden tavoittamattomissa. Tällä hetkellä asumiskustannukset syövät opiskelijan tuloista leijonanosan - ne ovat suurin yksittäinen opiskelijoiden menoerä. Opiskelijoiden kuukausittaisten asumismenojen keskiarvo on 511,68€, mikä on reilusti yli puolet opiskelijoiden keskimääräisistä tuloista.

“Kohtuuhintaisen opiskelija-asuntotuotannon lisääminen helpottaisi myös opiskelijoiden toimeentuloa ja osaltaan mahdollistaa opiskelun korkeakoulussa myös oman tai vanhempien lompakon paksuudesta riippumatta. Opiskelija-asuntotuotantoon tarvitaan siis nyt vauhtia”, vaatii SYL:n hallituksen jäsen Ella Keski-Panula.

Liitteenä SYL:n toimenpide-ehdotukset opiskelija-asuntorakentamisen vauhdittamiseksi.

Lisätietoja:

Heikki Koponen, SYL:n puheenjohtaja, p. 044 906 5007, heikki.koponen@syl.fi

Turkka Sinisalo, SYL:n sosiaalipoliittinen sihteeri, p. 041 515 2227, turkka.sinisalo@syl.fi

 

//

 

Fart på studentbostadsproduktionen – FSF erbjuder lösningar på bostadsbristen i tillväxtcentra!

På högskoleorterna letar studerande febrilt bostad nu under hösten. Bristen på bostäder för nya studerande är ett årligen återkommande fenomen som inte visar några tecken på att upphöra. Antalet sökande till studentbostäderna ökade i år bland annat i huvudstadsregionen och Uleåborg. Nödinkvartering av olika slag har ordnats i bland annat Tammerfors, Åbo och Joensuu.

”Att öka produktionen av studentbostäder skulle innebära fler lediga bostäder i tillväxtcentra. Det skulle i sin tur underlätta för den målsättning som både Sipiläs regering och kommunerna i tillväxtcentra har : att öka bostadsproduktionen och arbetskraftens rörlighet. FSF har konkreta lösningar och vill erbjuda regeringen och tillväxtcentra dem,” konstaterar ordförande Heikki Koponen vid Finlands studentkårers förbund (FSF).

Studerandes behov av bostäder är oundvikligen störst i stora tillväxtcentra där läroanstalterna ligger. Ju färre studentbostäder som erbjuds, desto mer tävlar studerande med andra om hyresbostäder till överkomligt pris. Den hårda konkurrensen om bostäder på den fria hyresmarknaden försvagar alla låginkomsttagares möjligheter att flytta till tillväxtcentra, vilket i sin tur gör utvecklingen av och den ekonomiska tillväxten för områden långsammare. Vi närmar oss ett läge där exempelvis studerande eller barnträdgårdslärare inte har råd att bo i till exempel Helsingfors.

Hyrorna för studentbostäder i tillväxtcentra är lägre än marknadshyrorna, medan hyrorna på den fria marknaden i sin tur ofta är för höga för studerande. För närvarande slukar boendekostnader lejonparten av studerandenas inkomst – boendekostnaderna utgör den största enskilda utgiftsposten för studerande. Studerande använder i medeltal 511,68 euro per månad för boendekostnader, vilket är långt över hälften av medelinkomsten.

”Att öka produktionen av studentbostäder med överkomliga hyror skulle också underlätta studerandes ekonomi och på så sätt möjliggöra högskolestudier oberoende av hur tjock den egna eller föräldrarnas plånbok är. Vi måste få fart på byggandet av studentbostäder!” betonar FSF:s styrelsemedlem Ella Keski-Panula.

Mer information:

Heikki Koponen, FSF:s ordförande, tfn 044 906 5007, heikki.koponen@syl.fi

Turkka Sinisalo, socialpolitisk sekreterare vid FSF, tfn 041 515 2227, turkka.sinisalo@syl.fi

 

//

 

Build more student apartments – SYL offers solutions for the housing shortage in growth centres

Autumn is a period of frantically looking for apartments for higher education students. The housing shortage for new students is an annually occurring phenomenon that shows no signs of improving. For instance, in the Helsinki region and in Oulu, the number of applications for student housing has risen this year. Different emergency accommodation has already been arranged in e.g. Tampere, Turku, and Joensuu.

“An increased production of student housing would mean more available apartments in centres of growth. This in its turn would support the objective of building more apartments and increasing the mobility of the work force, common to both the Sipilä Government as well as the growth centre municipalities. SYL has drawn up with some concrete suggestions that we would like to offer the Government and growth centres,” says President Heikki Koponen of the National Union of University Students in Finland (SYL).

The housing need of students is inevitable greatest in large growth centres where education institutions are located. The fewer student apartments available, the more students compete against other applicants for reasonably priced rental apartments. The tough competition on the free rent market weakens the possibility of all with a low income to move to centres of growth. This in turn slows down the development and economic growth of these areas. We are soon approaching a situation, in which students or kindergarten teachers cannot afford to move to Helsinki, for example.

The rents for student apartments in growth centres are lower than the market rate, whereas the rent asked for rented apartments on the free market are often too high for students. Currently, housing expenses are the largest individual expense for students. The average monthly costs for housing for students is 511.68 euro, more than half of the average student income.

“Increasing the production of reasonably priced student housing would also help students’ finances and make it possible for people to attend higher education regardless of the content of their own or their parents’ wallets. We demand an increased production of student apartments”, says Ella Keski-Panula, member of SYL’s Executive Board.

Additional information:

Heikki Koponen, SYL President, tel. +358 44 906 5007, heikki.koponen@syl.fi

Turkka Sinisalo, SYL Social Policy Officer, tel. +358 41 515 2227, turkka.sinisalo@syl.fi

 

Liitetiedostot

 http://www.syl.fi

http://www.facebook.com/SYL.FIN

http://www.twitter.com/SYL_FIN

15 jäsenjärjestöä ja 132 000 yliopisto-opiskelijaa edustava Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry. on maan suurin yliopisto-opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs