Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Opinnäytetyö: Uutta tietoa luomumaidontuotantotiloista

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Opinnäytetyö: Uutta tietoa luomumaidontuotantotiloista

Tiedote.
Julkaistu: 14.12.2012 klo 08:00
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Suomalaisista luomumaidontuotantotiloista ja tilojen toimintatavoista on kerätty monipuolista uutta tietoa. Katri Paakki selvitti opinnäytetyössään, minkälaisia käytänteitä luomumaitotiloilla on ja mitkä ovat tuottajien kokemukset luomumaidontuotannosta. Paakki valmistuu Hämeen ammattikorkeakoulun maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmasta agrologiksi (AMK).

Luomutuotanto on tällä hetkellä paljon esillä mediassa, ja luomutuotteiden kysyntä on kasvanut. Lisäksi kuluttajat ovat yhä enemmän kiinnostuneita elintarvikkeiden ja ruuan alkuperästä ja tuotantotavoista. Näin ollen oli tarvetta kerätä konkreettista tietoa luomumaidontuotannosta. Myös työn toimeksiantaja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira halusi tietoa luomumaitotiloista ja niiden päivittäisistä toimintatavoista. Opinnäytetyön tulokset ovat myös kaikkien tuottajien käytettävissä.

Luomulypsylehmät ovat terveitä, tuottavia ja kestäviä

Selvitys toteutettiin kyselymenetelmällä, joka lähetettiin kaikille Suomen 147:lle luomumaitotilalle keväällä 2012. Kyselyn vastausprosentti oli 39,3 %. Kyselyyn vastanneet luomumaidontuotantotilat olivat suuria peltopinta-alaltaan sekä lypsylehmämäärältään. Keskimääräinen peltopinta-ala oli 102 hehtaaria ja keskilehmäluku 40,3 lypsylehmää/tila. Keskituotos oli 7803 kg ja tuotettu maito laadullisesti hyvää. Lypsylehmien keskipoikimakerta oli keskimäärin 2,77.

Luomulypsylehmiä ruokitaan monipuolisesti ja karkearehuvaltaisesti. Laidunnurmen ja säilörehun lisäksi rehustukseen kuuluu väki- ja valkuaisrehuja. Luomukarjojen väkirehuprosentti oli keskimäärin 30,2 % ja rehuomavaraisuus tiloilla keskimäärin 86 %.

Eläinten terveystiedoista kävi ilmi, ettei luomulypsylehmien terveys eroa tavanomaisessa tuotannossa olevista lypsylehmistä. Utaretulehdukset ja hedelmällisyysongelmat ovat yleisimpiä eläinlääkärin hoitoa vaatineita sairauksia niin luomumaidontuotannossa kuin valtakunnallisen terveystarkkailun tuloksissakin.

Opinnäytetyö tulee kokonaisuudessaan luettavaksi ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastoon: https://publications.theseus.fi/

Lisätietoja
Katri Paakki, p. 040 836 8271 tai sp. etunimi.sukunimi@gmail.com

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs