Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Opinnäytetyö: Turvallisuutta potilastyöhön kaatumisten ehkäisyä kehittämällä

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Opinnäytetyö: Turvallisuutta potilastyöhön kaatumisten ehkäisyä kehittämällä

Tiedote.
Julkaistu: 27.02.2015 klo 10:58
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelija Anniina Rissanen on toiminnallisessa opinnäytetyössään ”Kaatumisten ehkäisy Riihimäen seudun terveyskeskuksen vuodeosastoilla” koonnut teoriatiedon kaatumisiin vaikuttavista tekijöistä ja niiden ennaltaehkäisystä sekä ollut mukana kehittämässä kaatumisten ehkäisyä vuodeosastoilla.

Opinnäytetyön tavoitteena on ollut kaatumisten ehkäisyn kehittäminen vuodeosastoilla sekä hoitohenkilökunnan tietoisuuden ja osaamisen lisääminen kaatumisten ehkäisyssä näyttöön perustuvilla toimilla.

Kaatumisvaaran tunnistaminen ja riskitekijöiden ennaltaehkäisy tärkeää

Riihimäen terveyskeskuksen kaatumisten ehkäisyn kehittämishanketta olivat mukana toteuttamassa Hämeen ammattikorkeakoulun yliopettaja Päivi Sanerma sekä Riihimäen kotihoidon fysioterapeutti Sirpa Penttinen. Kehittämistyö kaatumisten ehkäisemiseksi toteutettiin työpajatyöskentelynä jokaisella kuntayhtymään kuuluvalla viidellä vuodeosastolla, joille toimintasuunnitelmat kaatumisten ehkäisemiseksi laadittiin.

Työpajoista saatujen tulosten perusteella korkean kaatumisriskin omaavat potilaat osataan nykyisin tunnistaa paremmin ja ennaltaehkäiseviin toimiin voidaan ryhtyä heti potilaan tullessa osastolle. Riskitekijöihin vaikuttamalla ja ennaltaehkäisevillä toimilla on todettu olevan suuri merkitys kaatumisten ehkäisyssä.

Kaatumisten ehkäisy on osa laadukasta ja potilasturvallista hoitoa, jota Riihimäen terveyskeskuksessa halutaan potilaille tarjota. Vuodeosastoilla tätä toteutetaan hoitotyössä osastokohtaisella kaatumisten ehkäisyn toimintasuunnitelmalla, joka perustuu mahdollisimman monen arvioinnissa ilmenneen vaaratekijän vähentämiseen tai poistamiseen.

Kehittämistyön tuloksena osastoilla on yhtenäistetty ja tehostettu ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja toimintatapoja kaatumisten ehkäisyssä. Tavoitteena on saada kaatumisen ehkäisy vuodeosastoilla osaksi  päivittäistä hoitotyötä.

Lisätiedot

Anniina Rissanen, etunimi.sukunimi@student.hamk.fi

Päivi Sanerma, etunimi.sukunimi@hamk.fi

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs