Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Opinnäytetyö: Toimintaympäristön muutos haaste asiantuntijuudelle

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Opinnäytetyö: Toimintaympäristön muutos haaste asiantuntijuudelle

Tiedote.
Julkaistu: 29.06.2012 klo 14:40
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Asiantuntijoiden työt muuttuvat globaalissa palveluliiketoiminnassa voimakkaasti lähiaikoina. Muutosta varten Hämeen ammattikorkeakoulun ylemmän AMK-tutkinnon opiskelija Kari Valli teki aiheesta tutkimuksellisen kehittämistyön. Valli valmistui insinööriksi (ylempi AMK) teollisuuden palveluliiketoiminnan koulutusohjelmasta kesäkuussa 2012.

Tutkimuksen tarkastelujakso ulottuu syksystä 2011 kevääseen 2012. Nyt tehty tutkimus organisaation palveluliiketoiminnasta tarkastelee toiminnan muutoksia verkottumisen, palveluliiketoiminnan ja asiantuntijan näkökulmista. Muutoksessa myös asiakkaalta odotetaan vahvempaa omaa panostusta ja osallistumista muun muassa tietoturvatestauksen suunnitteluun ja tekemiseen, kun testaus liittyy tavalliseen tuotekehitysprosessiin. Muutoksesta seuraa, että tuotekehitysasiantuntija voi keskittää osaamisensa ja kyvykkyytensä uusien ja teknisesti vaativampien asioiden suunnitteluun ja kokeiluun, kun hänellä on käytettävissään mahdollisesti uusimmat toimintatavat ja -välineet.

Organisaation uudeksi palvelutoiminnaksi opinnäytetyö esittelee palveluliiketoimintaa uudistavan verkostomallin. Työssä osoitetaan verkostomallin vaikutus ydin- ja kumppaniyrityksen toimintaan, kun organisaatio muuttaa palvelutoimintaansa. Siksi palveluliiketoimintaa uudistavaa mallia tarkastellaan tutkimuksessa useasta näkökulmasta. Verkottunut palveluliiketoiminta on organisaation ydintoimintaa, jonka pitää olla asiantuntevaa, ajankohtaista ja asiakaskeskeistä ja jota asiantuntija johtaa ja ohjaa osaamisellaan ja kyvykkyydellään.  

Opinnäytetyötutkimuksessa osoitetaan, että verkoston palvelutoiminnasta vastaavan asiantuntijan on ymmärrettävä ja osattava monitasoinen vuorovaikutus, viestiminen, verkottumisen kokonaishallinta ja palvelutoimintaan liittyvä liiketoimintaosaaminen. Monitasoinen vuorovaikutus tapahtuu strategiatasolla ja operatiivisella tasolla, kehittämisverkostossa ja liiketoimintaympäristössä.

Asiakkuudenkehittäminen ja -hallinta alkavat asiakaskontaktien ja -vastuiden määrittelystä. Opinnäytetyön mukaan asiantuntijalta edellytetään tiedollista perehtymistä asiakkaaseen, asiakkaan toimintaan, asiakastuotteeseen ja tuotekehitysprosessiin. Asiakkuudenhallinnassa asiantuntija vastaa asiakkaalle siitä, että palvelutoiminnan tavoitteet ovat kunnossa ja hallinnassa tuotekehitysprojektissa ja että ne on linjattu asiakkaan liiketoimintaan.

Organisaation toiminnan tavoitetilaa varten tutkimuksessa tehtiin PEST- ja SWOT-analyysit verkoston palvelutoiminnan kehittämiseksi. PEST- ja SWOT-analyysit strategiatasolla selventävät organisaation johdolle palvelutoiminnan strategialinjausta, strategiaprosessia ja ennakointia. Lisäksi PEST- ja SWOT -analyysit antavat merkittäviä signaaleja sidosryhmille ja asiakkaille sitoutua organisaation toimintaan ja auttavat heitä linjaamaan tavoitteet yhteistyössä.

Lisätietoja:
Kari Valli, p. 040 723 4010, sp. vallikari(a)gmail.com

Opinnäytetyö on julistettu salaiseksi, joten sitä ei ole saatavilla sähköisessä muodossa.

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi


Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs