Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Opinnäytetyö: Tehtäväluettelot antavat keinoja suunnittelun ohjaamiseen ja johtamiseen

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Opinnäytetyö: Tehtäväluettelot antavat keinoja suunnittelun ohjaamiseen ja johtamiseen

Tiedote.
Julkaistu: 16.04.2015 klo 13:07
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) maisemasuunnittelua opiskeleva Ella Uppala käsittelee suunnittelun tehtäväluetteloita sekä suunnittelun ohjaamista ja johtamista viheralan näkökulmasta huhtikuun lopussa valmistuvassa opinnäytetyössään. Tutkimusta esitellään seminaaritilaisuudessa Lepaalla 24.4.2015.

Suunnittelun ohjauksella ja johtamisella on suuri merkitys rakennetun ympäristön hankkeiden onnistumisessa. Määrämuotoiset suunnittelun tehtäväluettelot jäsentävät rakennushankkeita ja selkiyttävät hankkeen toimijoiden rooleja. Ne määrittelevät suunnittelun tehtäviä sekä antavat suunnittelujohdolle mahdollisuuden hyötyä suunnittelijan asiantuntemuksesta.

Suomalaiselta viheralalta puuttuu yhtenäinen käytäntö rakennushankkeiden sekä suunnittelun vaiheistamiseen ja suorittamiseen. Tämä on johtanut kirjavien toimintamallien kehittymiseen niin julkisyhteisöjen kuin yksityistenkin toimijoiden tilaamissa hankkeissa. Viheralan yhteisen tehtäväluettelon tai muun yleisesti hyväksytyn toimintamallin kehittämisessä voidaan tukeutua lähialoilta tai ulkomailta saatuihin kokemuksiin suunnittelun tehtäväluetteloiden kehittämisestä.

 

Suunnittelun tehtävien tulee vastata rakennetun ympäristön hankkeiden haasteisiin

Talonrakentamisen uusi tehtäväluettelokokonaisuus on julkaistu vuonna 2013. Sen laatimisessa on kiinnitetty erityishuomiota suunnittelun osallisten roolien ja eri suunnittelualojen tehtävien selkiyttämiseen sekä hankkeen toimijoiden välisen yhteistyön parantamiseen. Tehtäväluetteloita varten on tehty laajaa kartoitusta ja tutkimusta rakennushankkeiden yleisistä ongelmista, joihin on pyritty löytämään ratkaisuja.

Jotta tehtäväluetteloiden antamia keinoja suunnittelun ohjaamisessa ja johtamisessa voitaisiin arvioida viheralan kannalta, on tunnistettava rakennetun ympäristön suunnittelun erityispiirteet muihin suunnittelualoihin verrattuna. Vertailemalla keskenään suomalaisen arkkitehtisuunnittelun sekä saksalaisen rakennetun ympäristön suunnittelun tehtäväluetteloita on pyritty muodostamaan kokonaiskuva suunnittelijan tehtävistä viheralueiden rakennushankkeissa.

 

Yhteisymmärrys suunnittelijan työstä hyödyttää kaikkia hankkeen osapuolia

Tarkasteltujen tehtäväluetteloiden hyödyt suunnittelun ohjaamisessa ja johtamisessa on jaettavissa kahteen pääluokkaan: toisaalta tehtäväluettelot antavat suoria ehdotuksia useiden johtamisen ja ohjauksen tehtävien suorittamiseen, ja toisaalta useat luettelon tehtävät mahdollistavat suunnittelijan ammattitaidon monipuolisen hyödyntämisen hankkeessa. Tehtäväluettelon ansiosta suunnittelija tietää, mitä häneltä odotetaan, ja tilaajan on helpompi arvioida tehdyn työn laatua.

 

Lisätietoja

Ella Uppala

041 5300 574

ella.uppala@student.hamk.fi

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs