Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Opinnäytetyö: Rakentaisiko nuorkarjalle oman rakennuksen?

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Opinnäytetyö: Rakentaisiko nuorkarjalle oman rakennuksen?

Tiedote.
Julkaistu: 13.02.2015 klo 08:01
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Yleensä nuorkarjalle rakennettava erillinen kasvattamo on kylmäpihatto kestokuivitettuna, muutamia viileitä pihattojakin makuuparsilla on rakennettu. Nuorkarjalle rakennettuja pihattoja lypsykarjatiloilla on selvittänyt Meri Lahtinen opinnäytetyössään, jonka toimeksiantajana oli MTT. Lahtinen valmistuu agrologiksi helmikuussa 2015 Hämeen ammattikorkeakoulun maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmasta.

Erilliset nuorkarjarakennukset ovat yleistymässä lypsykarjatiloilla. Karjatilat kasvavat ja tarvitaan lisää eläintilaa. Nuorkarjakasvatus kiinnostaa ja samalla pyritään alentamaan kustannuksia. Nuorkarjan olosuhteisiin panostetaan, kun halutaan kasvattaa hiehot itse nopeammin ja siementää nuorempina.

Nuorkarjarakennuksiksi on rakennettu kylmiä ja viileitä pihattoja. Eläinpaikan hinnalla ei ole suurta eroa kylmän ja viileän pihaton välillä, erot syntyvät tilakohtaisista eroista. Usein myös umpilehmät on siirretty nuorkarjapihattoon. Erillinen nuorkarjapihatto selkiyttää isojen karjatilojen työnjakoa. Hyötyjä erillisestä hiehopihatosta on tautikatko, paloturvallisuus, ruokinnan ja työnjaon selkeytyminen, hyvä ilmanlaatu, halpa hinta ja mahdollinen muunneltavuus.

Miten kylmä pihatto eroaa viileästä?

Pohjaratkaisut ovat pääpiirteiltään samanlaiset kylmäpihatoissa, viileissä pihatoissa oli enemmän hajontaa. Lannankäsittely oli erilaista: viileissä pihatoissa oli lietelanta ja kylmäpihatoissa kuivalanta. Eläinten ryhmittely tapahtuu molemmissa yleensä 3–4:ään eri karsinaan iän mukaan, tilakohtaisia eroja oli kuitenkin paljon. Luonnollinen ilmanvaihto oli kaikissa pihatoissa. Eläinmäärät vaihtelivat tiloittain, ja mitä pienempi tila oli, sitä todennäköisemmin oli kylmäpihatto. Ruokinnassa havaittiin pieniä tilakohtaisia eroja, jotka eivät johtuneet rakennuksen tyypistä.

Lisätietoja:

Meri Lahtinen, p. 040 706 0682 tai sp. etunimi.sukunimi@outlook.com

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs