Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Opinnäytetyö: Pyöräilyverkko on Forssassa laaja, mutta katkonainen

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Opinnäytetyö: Pyöräilyverkko on Forssassa laaja, mutta katkonainen

Tiedote.
Julkaistu: 01.07.2014 klo 09:51
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Pyöräilyyn soveltuvia ja pyöräilylle osoitettuja väyliä on Forssassa useita. Lisäksi Forssan pinnanmuodot sopisivat hyvin pyöräilyyn. Valitettavasti pyöräilyä ei kuitenkaan ole nykyisissä liikennejärjestelyissä otettu riittävästi huomioon; liikenne on suunniteltu hyvin pitkälti henkilöautoliikenteen ympärille, eikä näin ollen pyöräily ole kovin houkutteleva kulkumuoto.

Hämeen ammattikorkeakoulun liikennealan opiskelija Mikko Romu kartoitti opinnäytetyössään Forssan kaupungin pyöräilyväylät tavoitteenaan hahmotella pyöräilyverkon tilannetta. Opinnäytetyössään Romu teki pyöräliikenneverkkosuunnitelman ja esitti parannusehdotuksia saavutettavuuden sekä pyöräilyn houkuttelevuuden parantamiseksi.

Suunnittelu apuna pyöräilymahdollisuuksien parantamisessa

Pyöräliikenneverkon suunnittelun perimmäinen idea on jakaa väylästö hierarkialuokkiin ja tarkastella väylien yhteneväisyyttä, jatkonaisuutta ja kattavuutta. Suunnittelulla saadaan aikaan yhtenäisempi pyöräliikenneverkko ja tuodaan verkon ongelmakohdat paremmin esille.

Oleellisin seikka, mikä Forssan pyöräilyväylien verkkohierarkiajaon yhteydessä ilmeni, oli pyöräverkon katkonaisuus keskustan alueella. Keskustan läpi ajaminen polkupyörällä turvallisia reittejä pitkin on nykyisillä liikennejärjestelyillä lähes mahdotonta. Keskustan läpi ei ole selkeää reittiä ja pyöräilijä joutuu siirtymään ajoradan reuna-alueille autoliikenteen sekaan. Tämä vähentää merkittävästi turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta.

Pyöräilymahdollisuuksien parantamiseksi sekä tätä kautta pyöräilyn lisäämiseksi tulee puuttua näihin keskusta-alueen ongelmakohtiin. Mikko Romu esittääkin työssään tärkeimpiä kehityskohteita pyöräilyväylästön parantamiseksi sekä arvioi näiden parannustoimenpiteiden toteutettavuutta.

Opinnäytetyö on luettavissa ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastossa

Lisätietoja:

Mikko Romu, mikko.romu(a)student.hamk.fi

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs