Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Opinnäytetyö: Monivaikutteisten kosteikkojen perustaminen vaatii yhteistyötä

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Opinnäytetyö: Monivaikutteisten kosteikkojen perustaminen vaatii yhteistyötä

Tiedote.
Julkaistu: 08.02.2012 klo 09:54
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Suomessa monivaikutteisia kosteikkoja suunnittelevat ja toteuttavat monet organisaatiot, mutta yhteinen linja ja toimintastrategia puuttuvat. Samaan aikaan ministeriötasolla tehdään tärkeitä tukijärjestelmän linjauksia ja asetetaan tulostavoitteita kosteikkojen perustamisen ja hoidon osalta.

Mikko Ortamala on ammattikorkeakoulututkintoon kuuluneessa opinnäytetyössään tutkinut monivaikutteisia kosteikkoja suunnittelevia ja toteuttavia organisaatioita, niiden aikaansaannoksia, suhteita sekä kosteikkojen toteuttamisen mahdollisuuksia ja haasteita.

Ortamala valmistuu metsätalousinsinööriksi helmikuussa 2012 Hämeen ammattikorkeakoulun Evon yksikön metsätalouden koulutusohjelmasta pääaineenaan moniarvoinen metsäsuunnittelu. Valmistumisen jälkeen hän on perustamassa oman yrityksen, joka tarjoaa kosteikkojen perustami-sen sekä vesistöjen kunnostusten ja hoidon suunnittelua sekä konsulttipalveluja, kuten lupa-asioiden hoitoa, työnjohtoa ja koulutuspalveluja.

Opinnäytetyön osana tehty kysely tuo esiin, että ei-tuotannollisten investointien tukijärjestelmä monivaikutteisten kosteikkojen perustamiseksi koetaan sekä ainutlaatuisena että tarpeellisena rahoitusmuotona. Toisaalta sitä pidetään myös raskaana ja epäselvänäkin järjestelmänä, jota olisi syytä kehittää. Kysely tehtiin Hämeen Ely-keskukselle, Metsähallitukselle, Metsäkeskukselle, Pyhäjärvi-instituutille, Suomen Riistakeskukselle, Etelä-Suomen salaojayhdistykselle, Suomen ympäristökeskukselle, Vanajavesikeskukselle, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiölle ja Maailman luonnonsäätiö WWF:lle.

Tehokkuutta toteutukseen ympäristötukijärjestelmän ja vuorovaikutuksen avulla

Ongelmien ratkaisemiseksi tulisi Ortamalan mukaan perustaa kosteikkoja toteuttavien tahojen kesken yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä olisi muun muassa pyrkiä lisäämään vuorovaikutusta ministeriötason ja käytännön toimijoiden välillä. Yhteistyöllä ei-tuotannollisten investointien tukijärjestelmää voitaisiin kehittää enemmän käytännön tarpeita vastaavaksi. Myös tuen jatkuminen vuoden 2013 jälkeen olisi varmistettava. Lisäksi tulisi perustaa sähköinen yhteydenpitokanava, joka mahdollistaisi tehokkaamman tiedonkulun ja kosteikkotyötä koskevien tietojen pysymisen ajantasaisina.  

Lisätietoja: Mikko Ortamala, p. 0400 802 965 tai sp. Ortammi(a)gmail.com

Opinnäytetyö "Monivaikutteisia kosteikkoja suunnittelevat organisaatiot – yhteistyön ja ei-tuotannollisen investointituen kehittäminen" on luettavissa ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastossa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201201161368

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Visamäentie 35 A, PL 230 13101 Hämeenlinna sp. tiedotus@hamk.fi p. (03) 6461 (vaihde)

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs