Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Opinnäytetyö: Luontokokemuksista apua Suomen maahanmuuttajatilanteeseen

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Opinnäytetyö: Luontokokemuksista apua Suomen maahanmuuttajatilanteeseen

Tiedote.
Julkaistu: 12.10.2015 klo 11:45
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Esteettisiin luontokokemuksiin tähtäävällä luontotoiminnalla voidaan tuottaa maahanmuuttajille positiivisia tunteita, jotka auttavat heitä vahvistamaan suhdettaan uuden kotimaansa luontoon.

Niina Leiviskä on tutkinut opinnäytetyössään luontotoiminnan vaikutuksia maahanmuuttajien parissa. Hän on hyödyntänyt tutkimuksessaan luonnon aistimiseen liittyviä toimintasisältöjä. Leiviskä valmistui ohjaustoiminnan artenomiksi Hämeen ammattikorkeakoulusta syksyllä 2015.

Jokainen maahanmuuttaja on rakentanut omaa suhdettaan luontoon koko elämänsä ajan. Ympäröivä luonto ja vallitseva kulttuuri ovat määritelleet, millaiseksi tämä suhde on lopulta muovautunut. Maahanmuuton seurauksena suhde luontoon joutuu kuitenkin eräänlaiseen murrokseen ja maahanmuuttaja joutuu rakentamaan luontosuhdettaan uudelleen. Helppoa se ei kuitenkaan aina ole, sillä pelon ja epävarmuuden tunteet uutta luontoympäristöä kohtaan voivat haitata suhteen kehittymistä.

Ohjatussa luontotoiminnassa maahanmuuttajille tarjotaan toimintaa, joka tukee heidän tarpeitaan ja vastaa heidän luontoon liittyviin kiinnostuksen kohteisiin. Lisäksi toimintaa suunniteltaessa huomioidaan maahanmuuttajien esille nostamia seikkoja, jotka estävät heitä hyödyntämästä uuden kotimaan luontoa osana jokapäiväistä elämää ja hyvinvointia.

Saavutetun tunteen avulla kohti parempaa suhdetta uuden kotimaan luontoon

Luonnon aistimiseen painottuvalla toiminnalla saadaan aikaan ilon ja aktiivisuuden tunteita. Lisäksi toiminta herättää tuntemuksia hyvästä olosta ja vaikuttaa kokijoihin rauhoittavasti. Nämä koetut tunteet ovat tärkeässä roolissa luontosuhteen vahvistumisessa. Luontosuhteen vahvistamiseen tähtäävillä keinoilla voidaan edesauttaa sitä, että maahanmuuttajilla on tulevaisuudessa mahdollisuus hyödyntää luonnon mittavia hyvinvointivaikutuksia tasavertaisina kantaväestön rinnalla.

Voimistunut maahanmuutto vuonna 2015 luo tarpeita maahanmuuttajien erilaisille kotouttamistoimenpiteille. Ohjatun luontotoiminnan hyödyntäminen nykyisessä tilanteessa voidaan nähdä varteenotettavana toimintona, jolla voidaan lisätä maahanmuuttajien hyvinvointia ja samalla helpottaen heidän integroitumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Lisätietoja:

Niina Leiviskä

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs