Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Opinnäytetyö: Kotimaisten ratsastuskilpailujen kehittäminen

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Opinnäytetyö: Kotimaisten ratsastuskilpailujen kehittäminen

Tiedote.
Julkaistu: 06.03.2013 klo 13:30
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Kotimaan kilpailutoiminta rakentuu Suomen Ratsastajainliitto ry:n kilpailujärjestelmän sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti. Ratsastuskilpailun voidaan tapahtumana sanoa onnistuneen silloin, kun eri osapuolet voivat olla siihen tyytyväisiä. Tämä tarkoittaa hyvässä hengessä tapahtuvaa, hyvin suunniteltua, turvallista ja järjestelyiltään sujuvaa kilpailua.

Jenny Siren selvitti opinnäytetyössään onnistuneen kilpailun edellytyksiä ratsastuksessa kilpailevien henkilöiden, heidän tukijoukkojensa, kilpailun järjestäjien sekä kilpailutoimihenkilöiden näkökulmasta. Työssä selvitettiin myös toimijoiden tyytyväisyyttä kilpailujärjestelmään nykyisellään sekä ajatuksia järjestelmän kehittämiskohdista ratsastuskilpailujärjestelmän kehittämistyön tueksi. Siren valmistuu Hämeen ammattikorkeakoulusta maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmasta agrologiksi (AMK).

Kiinnostusta kilpailumäärän kasvattamiseen

Keväällä 2012 tehtyyn kyselyyn tuli 1214 vastausta. Tulosten perusteella kilpailujärjestelmän eri osa-alueisiin ollaan kaikissa kohderyhmissä kohtalaisen tyytyväisiä. Noin puolet kilpailijoista toivoo kilpailuja järjestettävän nykyistä enemmän, mutta valtaosa heistä on tyytyväisiä niin kilpailuista tiedottamiseen, tuomareihin ja ratamestareihin kuin kilpailuihin ilmoittautumisen sujuvuuteen. Kilpailunjärjestämiseen osallistuvat henkilöt kokevat tulleensa melko hyvin huomioiduiksi ja ovat suurilta osin tyytyväisiä Suomen Ratsastajainliiton tarjoamiin kilpailunjärjestäjien tukipalveluihin. Noin puolet kilpailunjärjestäjistä ilmaiseekin kiinnostuksensa järjestää kisoja tulevaisuudessa nykyistä korkeammalla kilpailutasolla.

Toimihenkilöpula ja taloudellisuus kalvavat

Vastaajien mielipiteet ovat yhtenäisiä kilpailujärjestelmän heikkouksista ja kehittämispaikoista. Erityisesti kaivataan ratkaisumallia kilpailunjärjestäjiä kiusaavaan toimihenkilöpulaan, samoin keinoja saada kilpailutoiminta taloudelliselta kannalta kestävälle tasolle. Myös kilpailusääntöjä toivotaan paikoin selkeytettävän sekä luokkien rajaamista helpotettavan. Kilpailujen turvallisuuteen ja sujuvuuteen toivotaan panostettavan, minkä nähdään vaativan lisää opastusta järjestelyihin. Seurojen välisen yhteistyön lisäämisen uskotaan myös luovan uusia ja laadukkaampia kilpailumahdollisuuksia. Näiden lisäksi myös sponsoreiden hankinnan tukeminen ja medianäkyvyyden lisääminen nähdään merkittävinä kehityskohtina.

Opinnäytetyö löytyy kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastosta. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Suomen Ratsastajainliitto ry.

Lisätietoja:
Jenny Siren, p. 040 763 1269 tai sp. etunimi.sukunimi@hotmail.com

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs