Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Opinnäyte: Hyvä työilmapiiri ja tekemisen meininki Koulutuskeskus Salpauksen voimavaroja

Koulutuskeskus Salpaus

Opinnäyte: Hyvä työilmapiiri ja tekemisen meininki Koulutuskeskus Salpauksen voimavaroja

Tiedote.
Julkaistu: 03.04.2013 klo 08:00
Julkaisija: Koulutuskeskus Salpaus

Koulutuskeskus Salpauksen voimavaroja ovat opettajien mielestä hyvä työilmapiiri, tekemisen meininki, työntekijöiden moniosaaminen ja kannustava esimies. Tämä käy ilmi Lahden ammattikorkeakouluun valmistuneesta ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöstä, jonka sairaanhoitaja YAMK Kristiina Hämäläinen teki Koulutuskeskus Salpaukselle.

- Voimavarojen avulla voidaan paremmin hallita työn stressitekijöitä ja estää työuupumusta, joka on työn imun vastakkainen ilmiö. Voimavaroja tunnistamalla voidaan edistää työpaikan työhyvinvointia edullisesti, mutta tehokkaasti, toteaa Hämäläinen.

Opinnäytetyössä kartoitettiin Salpauksen opettajien työn imua sekä organisaatioon sitoutumista. Siinä kehitetty toimintamalli perustuu voimavaroihin, joita opettajat organisaatiostaan nostivat esiin.
Tutkimukseen osallistui 86 opettajaa.

- Tulevaisuudessa menestyvät ne organisaatiot, joilla on paljon osaamispääomaa. Sellainen organisaatio vetää puoleensa uusia oivaltajia, yhteistyökumppaneita, sidosryhmiä ja asiakkaita. Vetovoimaisen työnantajan kuva on kiristyvillä työntekijämarkkinoilla hengissä säilymisen ehto, sanoo Hämäläinen.


Opetustyö itsessään sitouttaa organisaatioon

Palkka ei noussut merkittäväksi tekijäksi sitouttamisessa, eivätkä myöskään urakehitysmahdollisuudet. Koulutuskeskus Salpauksen opettajien kokema työn imu oli kauttaaltaan vahvaa, vaikka 40 prosenttia vastaajista oli joskus suunnitellut myös organisaatiosta lähtemistä.

Opettajia sitouttaa organisaatioon eniten opetustyö itsessään. Lisäksi kollegat, avoin vuorovaikutus, kuunteleva johtaminen ja tekemisen vapaus, oman työn saama arvostus sekä omien vaikutusmahdollisuuksien toteutuminen lisäävät työn imua.

Koulutuskeskus Salpauksen opettajien mielestä hyvässä työyhteisössä toteutuvat vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet omaan työhön, oikeudenmukaisuus, avoin ja oikea-aikainen tiedottaminen, yhteisöllisyys, arvostaminen sekä selvät tavoitteet ja tehtävän kuvaukset.


Työn imu tarttuu

Opinnäytetyössä nousi esiin, että Koulutuskeskus Salpauksen opettajat kaipaavat kuuntelevaa, läsnä olevaa ja kannustavaa johtamista. Lisäksi opettajat toivat esiin, että osallistuminen oman työn kehittämiseen on yksi vahvimmista sitouttavista tekijöistä.

- Organisaatioiden on panostettava työntekijöiden hyvinvointiin ja voimavaroihin. Opinnäytetyössä muodostettiin ensimmäistä kertaa toimintamalli, joka tähtää opettajien työn imun lisäämisen kautta kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin ja organisaatioon sitouttamiseen, kertoo Hämäläinen.

- Työn imu on tarttuva tila, joka leviää herkästi työntekijästä toiseen. Positiivisiin asioihin ja mahdollisuuksiin tarttuminen hyödyttää työpaikkoja paljon enemmän kuin virheiden hakeminen ja negatiivisessa ilmapiirissä kehittäminen, hän jatkaa.

Opinnäytetyö on luettavissa osoitteesta: https://publications.theseus.fi/handle/10024/54845

Lisätietoja
sairaanhoitaja YAMK Kristiina Hämäläinen, Lahden ammattikorkeakoulu, puh. 050 3403 572 hamalainenkistiina@yahoo.fi

Monialainen Koulutuskeskus Salpaus järjestää ammatillista koulutusta ja tarjoaa palveluja työelämälle. Salpauksella on myös oma lukio. Salpaus toimii Lahdessa, Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Nastolassa ja Orimattilassa. www.salpaus.fi 

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs