Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » OKM:n päätös vähentää koulutustarjontaa Oamkin ehdotuksen mukaisesti

Oulun ammattikorkeakoulu

OKM:n päätös vähentää koulutustarjontaa Oamkin ehdotuksen mukaisesti

Tiedote.
Julkaistu: 30.03.2012 klo 10:36
Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on päättänyt ammattikorkeakoulujen koulutustarjonnan vähentämisestä. Ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaa vähennetään yhteensä 2 030 aloituspaikalla vuodesta 2013 alkaen. Oulun seudun ammattikorkeakoulusta (Oamk) vähennetään 99 aloituspaikkaa Oamkin OKM:lle tekemän esityksen mukaisesti tekniikan alalta 34, luonnovara-alalta 30 ja kulttuurialalta 35 aloituspaikkaa.

Valtioneuvoston hyväksymän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan ammattikorkeakoulujen koulutustarjonnan vähentämistarvetta on erityisesti kulttuurialalla, mutta myös matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla. Vähennykset on suunnattu pääasiassa näille aloille. Alueellisesti vähennyksissä on otettu huomioon koulutukseen siirtyvien ikäluokkien pieneneminen.

– Nyt tehdyllä päätöksellä ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaa sopeutetaan ennakoinnin pohjalta vastaamaan tulevaisuuden työvoimatarpeita, opetusministeri Jukka Gustafsson sanoo.

Nyt päätettyjen aloituspaikkavähennysten ohella ammattikorkeakoulut suuntaavat vahvasti koulutustarjontaansa työelämän ja alueiden tarpeiden mukaisesti myös sisäisillä päätöksillään.

– Ammattikorkeakouluilla on paras asiantuntemus omasta toiminnastaan, joten päätöksessä on huomioitu vahvasti ammattikorkeakoulujen omat näkemykset. Vähennyksiä on ammattikorkeakoulujen näkemysten perusteella kohdennettu uudestaan huomioiden valtioneuvoston päätökset aloituspaikkojen alakohtaisesta jakaantumisesta. Ammattikorkeakoulujen ääntä on kuunneltu tarkkaan ja toivon, että tämä ratkaisu tyydyttää ammattikorkeakouluja, ministeri korostaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi 17.2. mennessä ammattikorkeakouluja esittämään näkemyksensä ministeriön 5.10.2011 antamaan ehdotukseen oman ammattikorkeakoulunsa koulutustarjonnan vähentämiseksi. Ammattikorkeakoulujen näkemysten perusteella ministeriö on lisännyt ammattikorkeakoulujen aloituspaikkamäärää 130 paikalla verrattuna aiempaan ehdotukseensa. Lisäykset kohdistuvat pääosin Jyväskylän ammattikorkeakouluun, Kemi-Tornion ammattikorkeakouluun ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluun. Muutokset perustuvat pitkälti alueiden koulutustarjonnan monipuolisuuden ja riittävyyden turvaamiseen.

Aloituspaikkojen vähennykset ovat osa meneillään olevaa rakenteellisen uudistumisen prosessia. Ammattikorkeakoulut ovat jo tähänastisilla päätöksillään uudistaneet voimakkaasti rakenteitaan ja koulutustaan.

– Myös tämän jälkeen ammattikorkeakoulujen uudistuminen jatkuu. Ammattikorkeakoulujen vaikuttavuutta ja opetuksen laatua tullaan parantamaan uudistamalla ammattikorkeakoululainsäädäntöä ja niiden rahoitusmalli sekä uudistamalla ammattikorkeakoulujen toimiluvat, ministeri Gustafsson painottaa.

Päätös aloituspaikkojen kohdentamisesta ammattikorkeakouluittain 30.3.2012 

Lisätietoja

Ari Saarinen, korkeakouluneuvos, 09 1607 7312

Anita Lehikoinen, johtaja, 09 1607 7353 (klo 13 jälkeen)

Jouko Paaso, Oamkin rehtori, 044 556 8200 

Linkkejä

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011-2016. Kehittämissuunnitelma

Ministeriön 5.10. ammattikorkeakouluille antamat palautteet sisältävät ministeriön ehdotuksen koulutustarjonnan vähentämisestä ammattikorkeakouluittain

Oulun seudun ammattikorkeakoulusta (Oamk) valmistuu aitoja ja osaavia ammattilaisia työelämän tarpeisiin. Meillä on noin 9 000 opiskelijaa ja 800 työntekijää. Toimimme Oulussa, Oulaisissa ja Raahessa. Lisäksi projektiluonteista toimintaa on useilla paikkakunnilla Pohjois-Suomessa.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs