Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Nuoriin panostaminen tärkeää kestävässä väestönkehityksessä

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Nuoriin panostaminen tärkeää kestävässä väestönkehityksessä

Tiedote.
Julkaistu: 09.10.2014 klo 12:02
Julkaisija: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

FT, dosentti Juhani Pekkola Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta piti EU:n Open Days -tapahtumassa 7.10.2014 esityksen, jossa hän ehdotti Euroopan ikääntymisongelmaan uutta ratkaisua: keskittymistä nuoriin.

Vuonna 2014 maailmassa on kolme ”supervanhaa” kansakuntaa, jonka väestöstä yli 20 % on yli 65-vuotiaita: Italia, Saksa ja Japani. Vuoteen 2020 mennessä niitä on jo 13 – mukaan lukien Suomi. Se tarkoittaa myös sitä, että työikäinen (15–64 v.) väestö vähenee samaan aikaan. Pekkolan mukaan nykyinen talouskasvu ei kompensoi ikääntymistä aiheutuvia ja koko ajan nousevia kustannuksia.

Pekkola esitti omassa puheenvuorossaan ikääntymiskeskustelun uudeksi ratkaisumalliksi keskittymistä nuoriin lapsiperheisiin eli panostamista kestävän kehityksen kansakuntiin (sustainable nations). Yhteiskuntaa on kehitettävä niin, että nuoret perheet uskaltavat hankkia haluamansa lapsimäärän ja pystyvät myös elättämään ja kasvattamaan heidät hyvin.

Perheillä vähemmän lapsia 
kuin haluaisivat

Suomalaiset haluaisivat itse keskimäärin 2,6 lasta. Todellisuudessa syntyvyys on nykisin keskimäärin vain 1,75 lasta/nainen. Kyamk on selvittänyt tutkimuksella syitä alhaiseen syntyvyyteen esimerkiksi Kymenlaaksossa.

Kyselytutkimuksen mukaan toivottua alempaan syntyvyyteen on muutamia selkeitä syitä: työ- ja opiskeluelämän vaatimukset, taloudelliset haasteet sekä lapsi- ja perhevastaiset asenteet ja tiedot. Osa nuorista kokee julkisen keskustelun jopa lapsivastaisena. Lisäksi seksuaali- ja lisääntymisterveyden palvelut ovat osittain puutteellisia.

Pekkolan mukaan tärkeää olisi erityisesti työ- ja opiskeluelämän tietoinen muuttaminen perheystävällisemmäksi (family friendly working life). Se tarkoittaa esim. osa-aikaisen työn tekoa tai opiskelutapojen kehittämistä mm. etäopiskelumenetelmin, joustavampia lastenhoitopalveluja jne.

Pekkola korosti puheessaan, että myös vanhusystävällisten palveluiden kehittäminen on tärkeää, mutta pitää niitä perusasioina, joiden pitäisi olla itsestäänselvyys yhteiskunnassa. Nuoriin panostaminen olisi uusi näkökulma ikääntymisongelmaan, mutta se ei ole ristiriidassa vanhuksista huolehtimisen kanssa. Näkökulman muutos ja syntyvyyden nousu kansalaisten haluamalle tasolle toisi ratkaisun toki vasta pitkällä aikavälillä, mutta tavoitetta tukeva työ olisi aloitettava heti.

Juhani Pekkola piti esityksensä kansainvälisessä workshopissa, jonka aiheena oli ikääntyminen ja sen mahdollisuudet ja haasteet (Opprtunities for job creation and growth – facing the challenges of demographic change). Tilaisuuden järjesti Saxony-Anhaltin alue Saksasta ja sitä moderoi ERRINin (the European Regions Research and Innovation Network) johtaja Richard Tuffs.

Kymenlaaksolla menestyksekäs viikko

EU:n järjestämä Open Days -tapahtuma oli menestyksekäs Kymenlaakson kannalta. Kymenlaakso oli nyt ensimmäistä kertaa mukana järjestämässä Open Days -tapahtumaa ja sai viralliseen ohjelmaan mukaan kolme omaa tapahtumaa. Pekkolan esityksen lisäksi meripelastuksen ja öljyntorjunnan riskienhallintaan keskittynyt ResCop-hanke sai myös kansainvälistä huomioita.

Workshopien tärkeimpänä tavoitteena on tarjota eurooppalaisille korkeakouluille ja muille yhteiskunnan kehittäjille mahdollisuus löytää kumppaneita alkaviin kansainvälisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Myös Kyamk oli tapahtumassa etsimässä partnereita uusiin hankkeisiin. Tulokset selviävät mahdollisesti jo syksyn aikana.

Kymenlaakson maakunnan oma sidosryhmätilaisuus oli myös yksi Open Days -tapahtuman virallisista oheisohjelmista. Tilaisuuden järjestivät yhdessä Kymenlaakson liitto, Kyamk, Cursor, Kinno ja Merikotka sekä toisen asteen oppilaitokset KSAO ja Ekami.

Vuotuinen Open Days -tapahtuma järjestettiin Brysselissä 6.–9.10.2014. Tapahtuman aiheena oli ”Yhdessä kasvaminen – älykkäät investoinnit ihmisiin”, ja se kokosi noin 6 000 Euroopan alueiden ja kuntien edustajaa keskustelemaan, miten uudistetulla koheesiopolitiikalla voidaan käytännössä luoda kasvua ja työpaikkoja.

Lisätietoja

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Dosentti Juhani Pekkola
P. 044 702 8439

Rehtori Petteri Ikonen
P. 044 702 8200

EU Open Days 2014
www.opendays.europa.eu/

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on arvostettu, vastuullinen ja kansainvälinen kouluttaja. Ammattikorkeakoulu on alueellisen kilpailukyvyn rakentaja, työelämän uudistaja ja innovaatioiden tuottaja.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs