Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Nuoret antavat Ohjaamoille kiitettävän arvion ohjauspalveluista

Kohtaamo-hanke

Nuoret antavat Ohjaamoille kiitettävän arvion ohjauspalveluista

Tiedote.
Julkaistu: 14.09.2016 klo 10:30
Julkaisija: Kohtaamo-hanke

Ohjaamot keräsivät ensimmäistä kertaa valtakunnallista palautetta palvelustaan. 13-29-vuotiaat asiakkaat antoivat saamalleen ohjauspalvelulle keskiarvoksi yli 9.

Alle 30-vuotiaille ohjauspalveluja tarjoavat Ohjaamot selvittivät kesällä 2016, miten niissä asioivat nuoret kokivat saamansa palvelun. Palautekyselyssä nuoria pyydettiin antamaan kouluarvosana (4–10) käyntikerralla saamastaan ohjauksesta. Arvosana nousi huomattavan korkeaksi: arvioiden keskiarvo oli 9,16.  

Lähes kaikilla myönteinen palvelukokemus

Ohjaamossa asioineilta kysyttiin myös näkemyksiä palvelukokemuksesta ja hyödystä tulevaisuuden kannalta. Vastaajat näkivät Ohjaamon toiminnan hyvin myönteisenä. Noin 95 prosenttia vastaajista arvioi välittömän palvelukokemuksen myönteisesti. He olivat joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että saivat Ohjaamosta tarvitsemaansa tukea tai tietoa sekä kokivat tulleensa kuulluksi.

Asiakaspalautteen perusteella Ohjaamot ovat oikeilla jäljillä. Niiden ohjauspalvelut ja kohtaamisen laatu saavat kiitosta. Työtä on hyvä jatkaa ja kehittää edelleen keinoja, joilla alle 30-vuotiaiden näkemykset palvelun suuntaamisessa ja arvioinnissa vahvistuvat”, kommentoi kyselyn toteuttanut tutkija Mirja Määttä Kohtaamo-hankkeesta.

Palautetta antoi 283 iältään 13–29–vuotiasta, heistä noin 60 prosenttia oli naisia ja loput miehiä. Äidinkieleltään muita kuin kotimaisia kieliä puhuvia oli vastaajista 13,2 prosenttia. Palvelua käytti ensimmäistä kertaa lähes puolet vastanneista. Seuraavan kerran Ohjaamojen asiakaspalautetta kerätään lokakuussa.

Ohjaamot toimivat verkostoina

Ohjaamoissa kunta, valtio, työnantajat ja kolmas sektori tekevät yhdessä työtä edistääkseen alle 30-vuotiaiden itsenäistymisen mahdollisuuksia sekä koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä. 

Reilun vuoden toimineet Ohjaamot tarjoavat yhden oven, jonka takaa löytyy useita palveluja. Palvelupisteitä on avautunut jo lähes 40 paikkakunnalla ympäri Suomea ja niiden toiminta ulottuu kaikkiaan noin 100 kunnan alueelle. Paikallisten Ohjaamojen yhteystiedot ja palveluajat löytyvät muun muassa niiden verkkosivuilta tai koosteesta https://storify.com/ELYkeskus/ohjaamot-toimivat-alueellisesti

Ohjaamoja kehitetään Suomessa osittain Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Ohjaamojen ja nuorten verkko-ohjauksen kehittämistyötä koordinoidaan työ- ja elinkeinoministeriön johdolla Kohtaamo-hankkeessa (ESR). Ohjaamo-toimintamallin levittäminen ja kehittäminen on yksi Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihankkeen toimenpiteistä.  

Lisätietoja antavat

Tutkija Mirja Määttä, Kohtaamo-hanke, puh 0295 024 996, mirja.maatta@ely-keskus.fi

Projektipäällikkö Pasi Savonmäki, Kohtaamo-hanke, puh. 0295 020 260, pasi.savonmaki@ely-keskus.fi sekä paikalliset Ohjaamot 

KOHTAAMO on nuorten matalan kynnyksen ohjauspalveluja - Ohjaamoja - ja verkko-ohjausta kehittävä koordinaatiohanke. Sen tavoitteena on edistää nuorten työllistymistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Hanke toteutetaan työ- ja elinkeinomisteriön johdolla useiden hallinnonalojen, työelämän ja kolmannen sektorin yhteistyönä. Hanke on osa Nuorisotakuun toteuttamista ja saa tukea Euroopan sosiaalirahastosta hankekaudella 2014-20. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs