Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Metsolasta kasvoi suurin kampus - Kyamkilla nyt kaksi vahvaa kampusta

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Metsolasta kasvoi suurin kampus - Kyamkilla nyt kaksi vahvaa kampusta

Tiedote.
Julkaistu: 25.09.2014 klo 12:46
Julkaisija: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on keskittänyt toimintansa syksystä 2014 alkaen kahdelle kampukselle: Kotkan Metsolaan ja Kouvolan Kasarminmäelle. Jylpyn toimintojen Metsolaan siirtämisen jälkeen Metsolasta kasvoi Kyamkin suurin kampus.

Kyamkissa opiskelee noin 4300 ja työskentelee noin 310 henkilöä. Lisäksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n (Xamk) palveluksessa Kyamkin kampuksilla on noin 50 henkilöä.

 Metsola, Kotka

 • opiskelijoita 2550, joista ulkomaalaisia noin 45. Lisäksi vaihto-opiskelijoita 35
 • henkilökuntaa noin 210 (Kyamk ja Xamk)
 • opiskelijoita eri koulutusaloilla
  • tekniikka ja merenkulku 1460
  • sosiaali- ja terveysala 910
  • liiketoiminnan logistiikka 180

 Kasarminmäki, Kouvola

 • opiskelijoita 1750, joista ulkomaalaisia noin 215.  Lisäksi vaihto-opiskelijoita 45
 • henkilökuntaa noin 150 (Kyamk ja Xamk)
 • opiskelijoita eri koulutusaloilla
  • liiketalous ja hallinto 910
  • kulttuuriala 610
  • sosiaali- ja terveysala 265

 

Strategia ilmenee konkreettisesti kärjissä

Kyamkin rehtori Petteri Ikonen, vararehtori Mirja Toikka, opiskelijakunta Klaanin puheenjohtaja Satu Poikselkä sekä koulutusjohtajat eri aloilta esittelivät torstaina 25.9. Metsolan uusia tiloja ja strategian kärkien toteutumista siellä.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun strategiassa 2014 – 2016 nostetaan esille kolme osaamisen kärkeä: kyberturvallisuusosaaminen, simulaatio-osaaminen ja pelillistäminen sekä palvelumuotoilu. Ks tiedote strategiasta.

Kärjet ilmenevät toiminnassa hyvin konkreettisesti. Tavoitteena on hyvät oppimisympäristöt, opetuksen laadun ja opiskelijoiden vahvan ydinosaamisen turvaaminen.

Simulaatio-osaaminen: minisairaala ja simulaatiotila

Metsolan kampuksen aiempi automaatiolaboratorio muutettiin kesän aikana minisairaalaksi, jossa terveysalan opiskelijat harjoittelevat käytännön töitä. Lisäksi Metsolaan rakennettiin uusi ns. simulaatiotila, jossa harjoitellaan erilaisten käytännön tilanteiden kohtaamista. Minisairaalassa ja simulaatiotilassa toteutetaan simulaatio-osaamista ja erityisesti simulaatiopedagogiikkaa.

Minisairaalaa käytetään esim. potilaan perushoidon, eri hoitotoimenpiteiden ja siirtoergonomian harjoitteluun. Minisairaalaan on rakennettu pieni sairaalaympäristö eli ensiapupoliklinikka, leikkaussali, synnytyssali, tehohoito- ja vuodeosastoyksikkö ja mahdollisuus ergonomiaharjoitteluun. Tilaa hyödynnetään lähinnä terveysalan koulutuksissa, ja opiskelijoita saapuu harjoitteluun myös Kasarminmäen kampukselta.

Varsinaisessa simulaatiotilassa voidaan simuloida hyvin erilaisia tilanteita. Tällä hetkellä siellä on sairaalaympäristö ja kotiympäristö rakennettuna, mutta simulaatiotilan käyttöä voi laajentaa mihin tahansa Kyamkin koulutukseen.

Kyberturvallisuusosaaminen / ICT sekä pelillistäminen ja simulaatio-osaaminen:

Kyberturvallisuuslaboratorio

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ICTLAB-oppimisympäristöön rakennetaan syksyn 2014 aikana kyberturvallisuuslaboratorio. Kyberturvallisuudella tarkoitetaan bittien eli digitaalisen maailman turvallisuutta, jonka kanssa kaikki ovat yhä enemmän tekemisissä. Kyberturvallisuustaitojen tulee jatkossa olla yksi kansalaistaito.

Kyamkin uusi kyberturvallisuuslaboratorio on omalta osaltaan vastaus turvallisuutta uhkaavien haavoittuvuuksien ja tahallisten tekojen sekä tarvittavien suojautumiskeinojen tutkimukseen ja koulutukseen.

Kyberturvallisuuslaboratorion perustan muodostaa täysin omassa hallussa oleva pieni datakeskus. Datakeskus tarvitaan todellisen kaltaisen tutkimus-, testaus- ja koulutusympäristön toteuttamiseksi. Simuloiduissa harjoitusympäristöissä voidaan esim. harjoitella tunkeutumistestausta tai simuloida yritysmaailmassa tärkeän tietoturvaselvityksen vaatimaa tilannetta.

Kyberturvallisuuslaboratorion perustoiminnot voidaan ottaa käyttöön vuoden 2015 alussa datakeskuksen valmistuessa. Sen jälkeen kyberturvallisuuslaboratorion palvelinkoneille ohjelmoidaan laajalle yleisölle tarkoitettu pelillistetty koulutusympäristö, jonka ensimmäinen sovellus on kyberturvallisuustietouden välittäminen. Koulutusympäristö ei palvele ainoastaan informaatioteknologian koulutusta vaan jatkossa toteutetaan esim. merenkulun kyberturvallisuuteen tai hyvinvointiteknologioiden kyberturvallisuuteen liittyviä simulaatiosovelluksia. Samalla on tarkoitus kehittää itse datakeskukseen kohdistuvien hyökkäyksien havaitsemista ja etsiä ratkaisuja niiltä suojautumiseen.

Laboratorion välittömässä läheisyydessä toimii GameLab-peliohjelmointiympäristö, jonka puitteissa ensimmäinen pelillistetty kyberturvallisuuskoulutus on jo ohjelmointityön alla.

Palvelumuotoilu, service design:

itseopiskelutila sekä osaamisten yhdistäminen

Palvelumuotoilu-kärkeä edustaa esimerkiksi Metsolan kampuksen 1. kerroksen käytävä, johon on sijoitettu opiskelijoille tärkeät palvelut, opiskelijakunnan ja –yhdistysten tilat sekä lokakuussa valmistuva itseopiskelutila, jossa on paljon tietokoneita. Opiskeluun kuuluu nykyään paljon omatoimisia töitä. Itseopiskelutilaa ei voi varata opetuksen käyttöön, vaan opiskelijat saavat keskittyä siellä omatoimiseen työhön. Kyamkin strategian keskeisissä toimintalinjaukissa on tavoitteena hyvät tieto- ja viestintäteknologiset valmiudet ja sähköisen asioinnin hyödyntäminen.

Palvelumuotoilun kärki toteutuu konkreettisesti esimerkiksi Kasarminmäen kampuksella markkinoinnin ja muotoilun koulutusosaamisia yhdistämällä. Palvelumuotoilu-kärjessä yhdistyy markkinoinnin, viestinnän ja muotoilun osaaminen sekä käyttäjälähtöisten menetelmien hyödyntäminen erilaisissa ympäristöissä hyvinvoinnista teknologiaan. Esimerkiksi opiskelijoiden tekemän Koripalloliiton susijengipelin toteuttaminen sisälsi monenlaisia elementtejä eri osaamisista.

Liiketalouden ja tuote- ja palvelumuotoilun opiskelijaryhmät ovat yhdessä kehittäneet yhteistyössä yritysten kanssa niiden tavoitteiden mukaisia kehityspolkuja ja uusia palveluja, joita on myös testattu potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Tällaisia yrityksiä ovat esim. Työhyvinvointipalvelu Eira Turkki sekä Kukka ja Sisustus Neilikka.

Markkinoinnin kehittämisellä pyritään liiketoiminnan kasvuun. Se tehdään uudistamalla palveluja ja luomalla palvelukulttuuria. Muotoilun keinoja käyttämällä tuotteista ja palveluista tehdään entistä käytettävämpiä. Uudistukset tehdään tutuiksi markkinointiviestinnällä, esimerkiksi imagon ja brändin johtamisen avulla - liiketaloudellisin periaattein.

Living Lab on paljon käytetty menetelmä, jossa käyttäjät otetaan mukaan suunnitteluun ja kehittämiseen joko fyysisesti tai virtuaalisesti tuotteiden ja palveluiden oikeissa käyttöympäristöissä ja -tilanteissa. Kasarminmäellä on kehitetty palvelutarjoomaa, jota voidaan hyödyntää erilaisissa palvelupolkujen kehittämisissä.

Valokuvat

Tiedotteeseen liittyviä valokuvia voi pyytää viestintä- ja markkinointipalveluista: viestinnän erityisasiantuntija Marja Metso, p. 044 702 8328, etunimi.sukunimi@kyamk.fi 

Lisätietoja

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
rehtori Petteri Ikonen, p. 044 702 8200
vararehtori Mirja Toikka, p. 044 702 8372

Kyamkin strategia www.kyamk.fi/strategia

Tiedote strategiasta

Kyamkin kaikki mediatiedotteet: www.kyamk.fi/mediatiedotteet

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on arvostettu, vastuullinen ja kansainvälinen kouluttaja. Ammattikorkeakoulu on alueellisen kilpailukyvyn rakentaja, työelämän uudistaja ja innovaatioiden tuottaja.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs