Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Metsätalousinsinöörikoulutus vastaa työelämän haasteisiin

TTS Työtehoseura

Metsätalousinsinöörikoulutus vastaa työelämän haasteisiin

Tiedote.
Julkaistu: 05.02.2016 klo 12:21
Julkaisija: TTS Työtehoseura

Metsäalan nopeat muutokset korostavat ammattikorkeakoulujen opettajien kykyä tunnistaa työelämästä kumpuavia opetuksen kehittämistarpeita. Muutoksessa on tärkeää virittää opetuksen kehittämisherkkyyttä sekä luoda toimivia palautejärjestelmiä. Näin voidaan varmistaa ajanmukainen ja laadukas opetus.


Valmistuneiden palaute oppimistuloksista parantaa opetuksen laatua

Ammattikorkeakoulujen opetuksen laatu arvioidaan lopullisesti työelämässä. Metsätalousinsinööriksi valmistuneilla alalle työllistyminen on ollut perinteisesti hyvää, noin 70 prosenttia valmistuneista on työllistynyt alan tehtäviin. Tärkeää on kuitenkin säännöllisesti seurata valmistumisvaiheessa oppimistuloksia mittaamalla arvioita koulutuksen onnistuneisuudesta.
Ammattialakohtainen oppimistulosten mittaaminen on havaittu merkittäväksi välineeksi koulutuksen edelleen kehittämisessä. Palautetta kysytään mm. opetuksen sisällöistä ja menetelmistä, harjoittelusta sekä koulutuksen ja työelämän yhteyksistä. Alustavien havaintojen perusteella valmistuneet saivat koulutuksen aikana paljon eväitä metsäalan sisältöosaamiseensa. Kehittämistarpeita opetuksessa nousi esille liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin sekä yleisten työelämätaitojen (mm. työlainsäädäntö) osalta.


Työelämästä potkua opetukseen

Metsätalousinsinöörin keskeinen ammattiosaaminen ja opetus voidaan jakaa viiteen kovaan ytimeen: metsänhoito, metsäninventointi ja -suunnittelu, puunhankinta, liiketoiminta ja johtaminen sekä harjoittelu. Opetuksen yhteisessä kehittämisessä metsäalan ammattikorkeakoulut ovat alallaan edelläkävijöitä.
Työelämäyhteistyötä opetuksessa tehdään erityisesti puunhankinnan ja metsäsuunnittelun opetuksessa. Harjoittelua opintoihin sisältyy runsaasti ja sen merkitys opintojen käytännöllistämisessä ja opiskelijoiden työllistymisessä on merkittävä. Työelämäyhteistyö opetuksessa perustuu vakiintuneisiin työelämäsuhteisiin sekä opettajien henkilökohtaisiin kontakteihin.

Lisätietoja:
Ohjausryhmän pj. Jyrki Ketola, p. 0400-606 522
Projektipäällikkö Eila Lautanen, p. 044-714 3686

TTS Työtehoseura on valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, joka kouluttaa vuosittain noin 10000 opiskelijaa eri alojen ammattilaisiksi. Koulutustoiminnan lisäksi TTS Työtehoseura tutkii ja kehittää noin 100 vuosittaisen projektin avulla työmenetelmien toiminnallisuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs