Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Lukiolaisten TET saatava pakolliseksi

Valtakunnallinen YES ry

Lukiolaisten TET saatava pakolliseksi

Tiedote.
Julkaistu: 07.05.2015 klo 13:19
Julkaisija: Valtakunnallinen YES ry

Lukiokoulutuksen tulee tarjota entistä enemmän eväitä työelämään ja yrittäjyyteen. Työelämään tutustumisjakso pitäisi saada pakolliseksi kaikille lukiolaisille nyt valmisteilla oleviin lukion opetussuunnitelman perusteisiin.

Opetushallitus valmistelee parhaillaan lukion opetussuunnitelman perusteita, joiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016. Aihekokonaisuuksien alle upotetut yrittäjyys- ja työelämätaidot ovat vaarassa jäädä pinnallisiksi, sanoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

 – Kun teema piilotetaan aihekokonaisuuksien alle eikä laiteta suoraan oppimissisältöihin, se jää helposti irralliseksi asiaksi, joka toteutetaan lukiossa teemapäivän tyylisenä kerran vuodessa. Yrittäjyys on jo ollut nykyisessä ops:issa aihekokonaisuutena, ja sen näkyminen kaikki oppiaineet läpileikkaavana aiheena on ollut ohut.

Yrittäjyys- ja työelämätaitojen pitäisi näkyä lukiokoulutuksessa paitsi oppiainekohtaisina sisältöinä, myös pakollisina teemaopintoina, Lehtonen peräänkuuluttaa. 

– Eripituiset työelämään tutustumisjaksot tulee olla pakollisena kaikille lukiolaisille ja niitä tulee toteuttaa vuosittain. Lukiokoulutuksessa tulisi suosia oppiainerajoja ylittäviä kokonaisuuksia, jotka perustuvat aitoihin ilmiöihin. Työelämänakökulma tulee näkyä kaikissa oppiaineissa. Se mahdollistaisi yrittäjyyden ja sen yhteiskunnallisen merkityksen syvemmän tarkastelun.

Lehtosen mukaan lukiokoulutuksessa tulisi hyödyntää mahdollisimman paljon lukion ulkopuolisia toimijoita ja tarjota nuorille riittävästi yhteyksiä työelämään. Lehtonen muistuttaa, että osa lukiolaisista siirtyy lukiosta suoraan työelämään tai ryhtyy yrittäjäksi. Moni työskentelee jo lukion aikana vähintään kesätöissä.

– Yrittäjämäinen toiminta, yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot ovat yleissivistäviä taitoja, joiden merkitys nuoren tulevaisuuden rakentamisessa on tärkeässä roolissa. Nuori joka tunnistaa omat vahvuutensa ja toimii vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa, luo itselleen mahdollisuuden jatko-opintoihin ja työelämään. Siksi koulutuksessa tulee näkyä entistä enemmän ammatinvalintaan, työelämään ja yrittäjyyteen liittyvä ohjaus, Lehtonen sanoo.

 

Lisätiedot

 

YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen, 045 357 2716, sanna@yes-keskus.fi
YES:in julkaisu Uskalla unelmoida, rohkene yrittää yrittäjämäisen lukion luomiseksi ja opettajien ja lukioiden käytönnön työelämäyhteyksien kehittämiseksi: http://www.yes-keskus.fi/yes/lukioteesit

 

YES – Intohimona yrittäjyyskasvatus!

YES on yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto, jonka tavoitteena on opetushenkilöstöä tukemalla vahvistaa lasten ja nuorten elämässä tarvittavien valmiuksien ja taitojen oppimista ja luoda yrittäjämäistä toimintakulttuuria.YES-palveluja ovat opettajien valmennukset, yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen, koulu-yritysyhteistyö sekä Nuori Yrittäjyys ry:n aluepalvelut. YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen. YES toimii ympäri Suomen 17 alueellisen YES:in kautta, joita koordinoi Valtakunnallinen YES ry. Valtakunnallisen YES ry:n jäseniä ovat Suomen Yrittäjät, Taloudellinen tiedotustoimisto, Nuori Yrittäjyys ry, Elinkeinoelämän Keskusliitto, OAJ, Perheyritysten liitto sekä MTK.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs