Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Lasten ja nuorten matemaattis-luonnontieteellisen osaamista vahvistetaan kehittämisohjelmalla

Oulun yliopisto

Lasten ja nuorten matemaattis-luonnontieteellisen osaamista vahvistetaan kehittämisohjelmalla

Tiedote.
Julkaistu: 04.04.2014 klo 16:03
Julkaisija: Oulun yliopisto

Oulun yliopisto, Oulun LUMA-keskus OuLUMA
Tiedote 4.4.2014

Lasten ja nuorten matemaattis-luonnontieteellisen osaamista vahvistetaan kehittämisohjelmalla

Oulun yliopiston LUMA-keskus mukana ohjelmassa

Lasten ja nuorten matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen vahvistamiseksi käynnistetään valtakunnallinen kehittämisohjelma. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman ohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten matemaattis-luonnontieteellistä osaamista sekä lisätä oivaltamisen ja oppimisen iloa.

Vuosille 2014–2019 ajoittuvan ohjelman kohderyhmänä ovat 6–16 -vuotiaat oppilaat sekä lasten ja nuorten opettajat. Ohjelman toteutuksesta vastaa yliopistojen LUMA-keskus Suomi-verkosto.

”Viimeisimpien kansallisten ja kansainvälisten tutkimusten mukaan suomalaisnuorten luonnontieteiden ja matematiikan osaamisen taso on laskussa. Kehitys on huolestuttavaa, sillä matemaattinen päättelykyky ja ongelmanratkaisutaidot muodostavat osaltaan oppimiselle perustaa. Toimenpiteet osaamisen sekä oivaltamisen ja oppimisen ilon vahvistamiseksi ovat välttämättömiä”, opetusministeri Krista Kiuru korostaa.

Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen vahvistaminen on osa ministeri Kiurun käynnistämää Tulevaisuuden peruskoulu -kehittämishanketta. Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen ohjelmalla etsitään uusia innovatiivisia lähestymistapoja opetusmenetelmiin, opetuksessa käytettäviin työtapoihin ja oppimisympäristöihin.

Tavoitteena on kehittää tieteelliseen tutkimukseen perustuva, kansainvälisesti korkeatasoinen toimenpideohjelma perusasteen koulutukseen sopivaksi. Ohjelma vakiinnutetaan kaikkien perusasteen oppilaitosten käyttöön. Kehittämisohjelman toteuttamiseen varataan yhteensä viisi miljoonaa euroa.

LUMA-verkosto toteuttaa ohjelman

Hankkeen toteuttajaksi valittiin kilpailutuksen perusteella Helsingin yliopistosta koordinoitava valtakunnallinen ja lähes kaikki Suomen yliopistot kattava LUMA-keskus Suomi -verkosto.

Myös Oulun yliopiston LUMA-keskus (OuLUMA) kuuluu LUMA-keskus Suomi -verkostoon. Se on keskeinen toimija ohjelman toteuttamisessa Oulussa ja Pohjois-Suomessa. OuLUMA-keskuksen johtaja, professori Peter Hästö vetää lisäksi ohjelmaan kuuluvaa matematiikan koulutuksen kehittämisaliohjelmaa.

”Ohjelmalla on erittäin suuri merkitys Oulun yliopistolle, jossa merkittävä osa koulutuksesta perustuu luonnontieteelliseen perusosaamiseen. Luonnontieteen ja tekniikan vahvuus on tärkeä koko Pohjois-Suomelle”, Peter Hästö toteaa.

Kehittämisohjelmaan liittyvät, Pohjois-Suomessa toteutettavat käytännön toimenpiteet suunnitellaan yhteistyössä LUMA-keskus Suomi -verkoston muiden jäsenten kanssa. Kantavana teemana on oppilaskeskeinen oppiminen. Toimenpiteisiin voivat kuulua lasten ja nuorten harrastustoiminta sekä opettajien täydennyskoulutus esimerkiksi toiminnalliseen matematiikkaan liittyen. Näitä molempia Oulun yliopiston LUMA-keskus on järjestänyt perustamisestaan lähtien.

OuLUMA ja LUMA-keskus Suomi

LUMA-keskus Suomi on vuonna 2013 perustettu suomalaisten yliopistojen LUMA-keskusten katto-organisaatio. Sen toiminnan päämääränä on edistää matemaattis-luonnontieteellistä ja teknologista osaamista ja pyrkiä turvaamaan kansallisesti alan osaajien riittävä määrä. Keskus toimii monipuolisesti yhteistyössä eri sidosryhmien, kuten eri asteiden oppilaitosten, opetushallinnon, tiedeyhteisön, järjestöjen, tiedekeskusten, museoiden, kirjastojen ja elinkeinoelämän kanssa.

Oulun yliopiston LUMA-keskus OuLUMA on perustettu vuonna 2007 koko Pohjois-Suomen LUMA-yhteistyön foorumiksi. Sen tavoitteena on organisoida ja edistää Pohjois-Suomessa tehtävää yliopistojen ja koulujen välistä yhteistyötä matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen ja opiskelun kehittämiseksi.

 

Lisätietoja:

Opetus- ja kulttuuriministeriö:
ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, p. 0295 330 258
johtaja Jari Rajanen, p. 0295 330 268

LUMA-keskus Suomi:
Professori Maija Aksela, p. 050 514 1450

Oulun yliopiston LUMA-keskus:
Professori Peter Hästö, p. 0294 481 740

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs