Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Lahden ammattikorkeakoulussa vahvistetaan muotoilun koulutusta

Lahden ammattikorkeakoulu

Lahden ammattikorkeakoulussa vahvistetaan muotoilun koulutusta

Tiedote.
Julkaistu: 01.10.2013 klo 14:44
Julkaisija: Lahden ammattikorkeakoulu

Lahden ammattikorkeakoulu on jättänyt toimilupahakemuksensa syyskuun loppuun mennessä. Toimilupahakemuksen valmistelussa keskeisenä periaatteena on ollut Lahden ammattikorkeakoulun toiminnan entistä voimakkaampi suuntaaminen ja painottaminen Lahden alueen ja ammattikorkeakoulun omiin strategisiin painoaloihin eli muotoiluun, ympäristöön sekä hyvinvointipalveluihin.

Ammattikorkeakoulun profiilit ja painoalat on määritelty yhdessä alueen toimijoiden kanssa, ja ne ovat linjassa myös FUAS-liittouman strategian kanssa. Tämän perusteella on päätetty, että muotoiluosaamista vahvistetaan siirtämällä ammattikorkeakoulun sisällä tekniikan alalta muotoiluun 25 aloituspaikkaa vuosina 2015 - 2016. Mittavat rakenteellisen kehittämisen toimenpiteet on tehty jo tämän vuoden aikana OKM:n päätösten mukaisesti. Koulutusvastuut on tarkoitus säilyttää muuten ennallaan, mutta terveydenhoitajan tutkinnonanto-oikeutta ei haeta uudessa toimiluvassa.

Ylempää ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta kehitetään hallitusti LAMKissa alueen työvoimatarpeen mukaisesti. Koulutuksen volyymin kasvua tasapainotetaan aikuisten ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta tiivistämällä. Lisäksi vieraskielisen koulutuksen tarjontaa lisätään strategian mukaisesti erityisesti LAMKin painoaloilla.

Lahden ammattikorkeakoulun visiona on olla vuonna 2020 kansainvälinen ympäristöä, teollista muotoilua ja alueen hyvinvointia uudistava oppimisen yhteisö. Ammattikorkeakoulun profiileja ovat integroiva pedagogiikka, avoin, käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta ja opiskelijayrittäjyys.

Lahden ammattikorkeakoulu maakunnan ainoana korkeakouluna toimii Päijät-Hämeen kehityksen ja kansainvälistämisen keskeisenä toimijana ja ottaa päävastuun laadukkaasta koulutuksesta sekä vaikuttavasta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta yhdessä alueen yritysten ja muiden organisaatioiden sekä verkostojen kanssa.

- Lahden ammattikorkeakoululla on useita menestystekijöitä. Meillä on vahva alueellinen asioiden ja toimintakulttuurin tuntemus. Koulutusvastuumme perustuvat alueen strategisiin painopisteisiin. Lahden kaupungin alueelle keskitetty kampusrakenne mahdollistaa tasalaatuiset palvelut, edesauttaa yhteistyötä ja helpottaa opiskelijoiden liikkumista. Niemen innovaatiokeskittymään kootaan Lamkin toimintojen lisäksi yliopistotoimijoita ja yrityksiä, jotka toimivat siellä hyvässä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Näin edistetään hallitusohjelman mukaisia tavoitteita tilojen ja palvelujen yhteiskäytössä. Lisäksi LAMKilla on hyvät taloudelliset edellytykset pitkäjänteiseen korkeakoulutoimintaan ja sen kehittämiseen. Näillä perusteilla haemme luottavaisin mielin toimilupaa, sanoo rehtori Outi Kallioinen.

Kaikkien ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistetaan 1.1.2014 alkaen. Toimilupien hakuaika päättyi 30.9.2013 ja valtioneuvosto tekee päätökset uusista toimiluvista vuoden 2013 loppuun mennessä. Toimilupakierros liittyy ammattikorkeakoululainsäädännön muutoksen ja uuden rahoitusmallin käyttöönoton tavoin laajaan ammattikorkeakoulu-uudistukseen.

Liite 1. Toimilupahakemus

Lisätietoja

Rehtori Outi Kallioinen
puh. 044 708 1400

Liitetiedostot

Lahden ammattikorkeakoulu on monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu, joka on tunnettu erityisesti muotoilu- ja ympäristöosaamisestaan sekä innovatiivisuudestaan.

www.lamk.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs