Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Lahden ammattikorkeakoulun koulutustarjontaan muutoksia

Lahden ammattikorkeakoulu

Lahden ammattikorkeakoulun koulutustarjontaan muutoksia

Tiedote.
Julkaistu: 26.03.2013 klo 13:00
Julkaisija: Lahden ammattikorkeakoulu

Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallitus on kokouksessaan 25.3.2013 päättänyt lakkauttaa Lahden ammattikorkeakoulusta terveydenhoitajakoulutuksen siten, että vuodesta 2014 alkaen ei enää oteta uusia opiskelijoita koulutukseen.

Samoin Lahden ammattikorkeakoulussa on päätetty lakkauttaa tekstiili- ja vaatetustekniikan sekä muovitekniikan suuntautumisvaihtoehdot vuodesta 2014 alkaen. Jatkossa näiden alojen osaamista turvataan osana osaamispohjaista opetussuunnitelmakokonaisuutta, mutta ei enää laajoina omina suuntautumisinaan.

Terveydenhoitajakoulutuksen lakkauttaminen

Terveydenhoitajakoulutuksen aloituspaikat siirtyivät Lahden ammattikorkeakoululle Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja ensimmäiset terveydenhoitajaopiskelijat aloittivat opintonsa vuonna 2008. Vuodesta 2012 alkaen siirryttiin alueellisen koulutustarpeen mukaisesti joka toinen vuosi tapahtuvaan sisäänottoon.

Alueellinen ja valtakunnallinen koulutustarve ei puolla terveydenhoitajakoulutuksen jatkamista Lahden ammattikorkeakoulussa. Päijät-Hämeen alueella on selkeä tarve sairaanhoitajista (esim. ERVA raportointi 2013, Terveydenhuollon koulutuksen asiantuntijaryhmä Päijät-Hämeen liitto, PHSOTEY & LAMK 2013), ei niinkään terveydenhoitajista. Johtuen tiukasta taloustilanteesta terveydenhoitajien virkoja on myös niukasti tarjolla Lahden seudulla. Lahden ammattikorkeakoulussa on yhteensä 115 terveydenhoitajaopiskelijaa, joiden oppimisprosessista huolehditaan valmistumiseen asti. Tähän mennessä Lamkista on valmistunut 31 terveydenhoitajaa.

Ammattikorkeakoulujen uusi rahoitusmalli pohjautuu tuloksellisuuteen. Lahden ammattikorkeakoulussa terveydenhoitajakoulutuksen sisäänotto tapahtuu joka toinen vuosi, jolloin tutkintojen tuottaminen, tehokas läpäisy ja opintopisteiden suorittamisvaade on haasteellista, eikä kovin kustannustehokasta. Nelivuotinen koulutus on myös muuta terveydenhuollon koulutusta pidempikestoisempaa ja opetusresursseja tiukemmin sitovaa.

Lahden ammattikorkeakoulu profiloituu jatkossa sosiaali- ja terveysalalla asiakaslähtöisten hyvinvointipalveluiden kehittämiseen (esim. hyvinvointiteknologia, ohjaukselliset ja liikunnalliset toiminnot), sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmien kehittämiseen sekä yrittäjyyden edistämiseen.

Muovi-, tekstiili- ja vaatetustekniikan suuntautumisvaihtojen lakkauttaminen

Muovitekniikan sekä tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelmat ovat toimineet Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan alalla itsenäisinä koulutusohjelmina vuoteen 2011 asti. Silloin käynnistyi materiaalitekniikan koulutusohjelma, johon kuuluivat suuntautumisvaihtoehtoina muovitekniikka, puutekniikka sekä tekstiili- ja vaatetustekniikka.

Taloudellisista syistä johtuen muovi-, tekstiili- ja vaatetustekniikka eivät ole enää syksystä 2014 alkaen mukana materiaalitekniikan koulutusohjelmassa itsenäisinä suuntautumisvaihtoehtoina, vaan niihin liittyvä opetus toteutetaan suppeampana siten, että tarjottavat moduulit lähtökohtaisesti säilyvät materiaalitekniikassa, mutta ovat tarjolla valinnaisina myös muiden ohjelmien opiskelijoille. Isompiin kokonaisuuksiin siirtymisellä pyritään profiloitumaan selkeämmin ja samalla parantamaan koulutuksen vetovoimaisuutta.

Koulutustarjonnan muutokset liittyvät Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa käytyihin koko henkilöstöä koskeviin yhteistoimintaneuvotteluihin. Niiden tavoitteena on mm. toteuttaa kestäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, jotka mahdollistavat talouden ja toiminnan sopeuttamisen useamman vuoden kestävässä muutos- ja kehittämisprosessissa. Neuvottelut päättyivät 12.3.2013.


Lisätietoja

rehtori Outi Kallioinen, puh. 044 708 1400
Lahden ammattikorkeakoulu

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs