Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Lahden ammattikorkeakoulun ja Lahden Yliopistokampuksen yhteistyöohjelmalla vahvistetaan yrittäjyyttä ja ympäristöosaamista Päijät-Hämeen alueella

Lahden ammattikorkeakoulu

Lahden ammattikorkeakoulun ja Lahden Yliopistokampuksen yhteistyöohjelmalla vahvistetaan yrittäjyyttä ja ympäristöosaamista Päijät-Hämeen alueella

Tiedote.
Julkaistu: 10.11.2015 klo 17:45
Julkaisija: Lahden ammattikorkeakoulu

Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) ja Lahden Yliopistokampuksen (LYK) yhteistyöohjelma 2015-2020 edistää ja tiivistää Päijät-Hämeen alueella toimivien korkeakoulujen yhteistyötä. Yhteistyöohjelmasta sovittiin tiistaina 10.11.2015 Lahden Yliopistokampuksen ohjausryhmän kokouksessa. Ohjelman avulla syvennetään yhteistyötä, jota on tehty jo kauan alueen elinvoiman, kasvun ja kansainvälistymisen hyväksi. Nyt solmitussa yhteistyöohjelmassa on määritelty kaksi yhteistoiminnan kärkialuetta: yrittäjyyden ekosysteemi ja ympäristöosaamisen keskittymä. Korkeakoulujen ja yritysten yhdistäjänä, referenssi-, kehitys- ja kokeiluympäristöjen kehittämisessä keskeisenä kumppanina toimii Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy. 

YRITTÄJYYDEN EKOSYSTEEMI

Yrittäjyyden vahvistamiseksi luodaan yrittäjyyden ekosysteemi, jossa eri toimijoiden yhteinen osaamiskokonaisuus luo edellytykset osaamispohjaiselle yrittäjyydelle. Rakennettava tukitoimien palveluketjukokonaisuus muodostaa yrittäjyyden kehitysalustan yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa. Yhteistoiminnalla edistetään opiskelijayritysten syntymistä ja houkutellaan Lahden alueelle uusia yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia. Opetuksessa käytetään yrittäjämäisiä oppimismenetelmiä, tuetaan yrittäjäosaamisen kasvua ja luodaan mahdollisuuksia ryhtyä yrittäjäksi.  

Yritysyhteistyötä syvennetään niin, että korkeakoulujen rooli yritysten toiminnan, kilpailukyvyn, kasvun ja kansainvälistymisen kumppaneina vahvistuu. Yhteistyöllä tuetaan muun muassa alueella sijaitsevien kasvuhakuisten pk-yritysten kytkeytymistä kansainvälisiin liiketoimintaympäristöihin tarjoamalla niiden käyttöön kansainvälistä osaamista ja yhteyksiä.

Alueen vahvaa käyttäjälähtöisen teollisen muotoilun osaamista hyödynnetään yritystoiminnan kilpailutekijänä. Teollisen muotoilun keinoin lisätään yritysten kannattavuutta ja avataan uusia markkinoita. 

YMPÄRISTÖOSAAMISEN KESKITTYMÄ

Alueen korkeakoulut ovat mukana toteuttamassa valtioneuvoston Cleantech-strategian tavoitteena olevaa suomalaisen Cleantech-liiketoiminnan kasvua ja perinteisen teollisuuden uusiutumista puhtaan teknologian innovaatioiden avulla. Ympäristötehokkuusosaamista hyödynnetään vahvistettaessa alueen ja sen yritysten kilpailukykyä. 

Cleantech-osaamisen vahvistaminen tarjoaa myös kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia muun muassa energiatuotantoon, materiaalivirtojen parempaan hyödyntämiseen ja monitorointiin. Osaamiskeskittymän erityisenä yhteistyöalueena on myös kaupunki-infran resurssitehokkuus.

Yhteistyöllä korkeakoulut luovat kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavan ympäristöosaamisen koulutuskokonaisuuden ja osaamiskeskittymän kiinteässä yhteistyössä alueen Cleantech-klusterin kanssa. Ympäristöalan tutkimuksessa, kehittämistoiminnassa ja koulutuksessa korkeakoulut muodostavat sisällöllisesti ja toiminnallisesti synergisen kokonaisuuden.

Lisätietoja:

Senja Jouttimäki, pääsihteeri,
Lahden Yliopistokampus
050 595 8953
senja.jouttimaki@lahdenyliopistokampus 

Outi Kallioinen, rehtori
Lahden ammattikorkeakoulu
044 708 1400
outi.kallioinen@lamk.fi

 

www.lamk.fi

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs