Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Lahden ammattikorkeakoululta edellytetään uusinta-auditointia

Lahden ammattikorkeakoulu

Lahden ammattikorkeakoululta edellytetään uusinta-auditointia

Tiedote.
Julkaistu: 15.06.2016 klo 15:59
Julkaisija: Lahden ammattikorkeakoulu

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on toteuttanut Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) kansainvälisen auditoinnin keväällä 2016. Auditoinnin kohteena oli LAMKin laatujärjestelmä, jonka korkeakoulu on kehittänyt omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti.

Karvin mukaan LAMKin laatujärjestelmän vahvuuksia ovat erityisesti ihmisten innostuneisuus ja sitoutuneisuus toiminnan kehittämiseen, avoin ja läpinäkyvä laatukulttuuri sekä opiskelijoiden ja opettajien välinen läheinen ja toimiva suhde sekä myönteinen opiskeluilmapiiri.

Karvi esittää LAMKille muun muassa seuraavia kehittämissuosituksia. Laatujärjestelmään liittyvät roolit ja vastuut ovat osin monimutkaisia ja vaativat selkiyttämistä. Laadunhallintaan liittyvää tietoa tuotetaan runsaasti, mutta sen systemaattista hyödyntämistä tulee kehittää. Järjestelmä ei täysin kata kaikkia toimintoja koulutusohjelmatasolla, joissa osassa on nähtävissä ongelmia esimerkiksi opiskelijoiden edistymiseen ja ohjaukseen liittyen.

Kansainvälisen auditointiryhmän suositukseen ja arviointiraporttiin perustuen korkeakoulujen arviointijaosto edellyttää LAMKilta uusinta-auditointia. Uusinta-auditointi suoritetaan kahden tai kolmen vuoden kuluessa uusintapäätöksestä. Uusinta-auditoinnissa tullaan keskittymään siihen, miten laatujärjestelmä kytkeytyy strategiseen johtamiseen painottaen sen toimivuutta eri organisaation tasoilla. Lisäksi uusinta-auditoinnissa tarkastellaan laatujärjestelmän kokonaisuutta.

Auditoinnin tulokseen vaikuttivat monet erilaiset seikat, jotka nousivat esille auditointiprosessin aikana. Lahden ammattikorkeakoulu on vahvassa muutos- ja kehitysvaiheessa, minkä vuoksi joidenkin laatumenettelyiden vaikuttavuudesta ei vielä ole selkeää näyttöä. Keskeisimmäksi kehittämiskohteeksi nostettiin laatumenettelyiden yhtenäistäminen organisaation kaikilla eri tasoilla.

Auditointiprosessiin kuuluu kirjallisen raportin lisäksi palautetilaisuus, jossa Karvin korkeakoulujen arviointijaoston varapuheenjohtaja Anneli Pirttilä kertoi arviointineuvoston päätöksen, että LAMKilta edellytetään uusinta-auditointia kahden – kolmen vuoden kuluttua. Arviointiryhmän puheenjohtaja professori Erno Tornikoski kertoi auditointiryhmän työskentelystä sekä nosti esiin LAMKin laatujärjestelmän keskeiset vahvuudet ja kehittämiskohteet. Karvin arviointineuvos Kirsi Hiltunen valotti korkeakoulujen auditointimallin ja kehittävän arvioinnin perusperiaatteita.

Auditointiraportti on luettavissa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen verkkosivuilla http://www.karvi.fi/

Lisätietoja:

rehtori, toimitusjohtaja Outi Kallioinen, puh +358447081400, outi.kallioinen@lamk.fi
vararehtori, strategiatyö ja toiminnanohjaus Marjo-Riitta Järvinen, puh +358505619642, marjo-riitta.jarvinen@lamk.fi

auditointiryhmän puheenjohtaja, professori Erno Tornikoski, puh. +33670987454, erno.tornikoski@grenoble-em.com auditoinnin projektipäällikkö Johanna Kolhinen, puh. 029 533 5534, johanna.kolhinen@karvi.fi 

 

 

Lahden ammattikorkeakoulu on tutkiva, kehittävä ja oivaltava korkeakoulu. LAMKissa voi opiskella liiketaloutta, matkailua, tekniikkaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä muotoilua ja media-alaa.

www.lamk.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs