Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Kyamk ylitti vuoden 2013 tavoitteet

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Kyamk ylitti vuoden 2013 tavoitteet

Tiedote.
Julkaistu: 05.03.2014 klo 14:31
Julkaisija: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n taloudellinen tulos vuonna 2013 oli 886 000 euroa. Hyvä tulos auttaa osaltaan varautumaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusleikkauksiin tulevina vuosina.

”Budjetoitua parempi tulos saavutettiin suunnitellusti edenneiden säästö- ja tehostamistoimien ansiosta. Henkilöstö on ollut keskeisessä asemassa hyvien tulosten saavuttamisessa. OKM leikkaa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun rahoitusta noin 2 miljoonalla eurolla vuonna 2015 – viime vuoden hyvällä tuloksella puskuroidaan tulevia rahoitusleikkauksia”, sanoo rehtori Petteri Ikonen.

Myös hallituksen puheenjohtaja Jussi Lehtinen kiittää henkilöstöä ja johtoa hyvästä tuloksesta. ”Vaikka kiinteistöhallinnon vaikutus tulokseen oli puoli miljoonaa euroa, oli henkilökunnan rooli merkittävä, kun ottaa huomioon vuoden 2013 tiukat säästötoimet. OKM:n 2 miljoonan euron leikkauksista huolimatta budjetissa pysyttiin ja samalla henkilökunta paransi suorituksia esimerkiksi opetuksessa ja tutkimus- ja kehitystoiminnassa.”

Tilikauden tulos oli 861 000 euroa budjetoitua suurempi johtuen pääasiassa kiinteistöhallinnon hyvästä tuloksesta. Vuokratuotot ylittivät budjetin 215 000 eurolla ja kiinteistöhallinnon kulut puolestaan olivat reilut 300 000 euroa budjetoitua pienemmät. Kuluvähennyksiä kertyi lisäksi lomapalkkajaksotuksista sekä tutkimus- ja kehityshankkeiden budjetoitua pienemmästä omarahoitusosuudesta.

Yhtiön omavaraisuusaste vuonna 2013 oli 66,8 % ja edellisvuonna 58,8 %. Taseen 2013 vaihtuvista vastaavista ja lyhytaikaisista veloista laskettu maksuvalmius eli quick ratio oli 2,19 ja 1,56 vuonna 2012. Henkilöstön määrä väheni 366:een edellisvuoden 379:stä.

Tunnusluvut paranivat kautta linjan

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu paransi lähes kaikkien ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin liittyvien tunnuslukujen tuloksia. Tutkintoja suoritettiin yhteensä 741, joista 67 oli ylempiä tutkintoja. Sopimuskauden 2013 - 2016 tutkintotavoite on 727 tutkintoa vuodessa.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kokonaisvolyymi oli 4,6 miljoonaa euroa, mikä oli paras tulos ohjelmakaudella 2006 - 2013. Ulkopuolinen tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus kasvoi 3 946 000 euroon. Kasvua edellisestä vuodesta oli reilut 600 000 euroa. Ulkopuolisen rahoituksen osuus ammattikorkeakoulun kokonaisrahoituksesta oli 11,3 % eli sopimuskauden tavoite 11 % saavutettiin. Vuonna 2013 oli käynnissä lähes 70 hanketta. Hankkeiden kokonaisbudjetti oli noin 12,4 miljoonaa euroa.

Korkeakoulukonsernin rakentaminen jatkui

Vuosi 2013 oli Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu -konsernin ensimmäinen täysi toimintavuosi, jonka aikana Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalvelut, oppimisteknologiapalvelut sekä tietohallintopalvelut siirrettiin liikkeenluovutuksella konsernin emoyhtiöön eli Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:öön. 1.1.2014 emoyhtiöön siirtyivät tytäryhtiöiden opintopalvelut sekä viestintä- ja markkinointipalvelut. Rakenteellista yhteistyötä ja toimintojen yhtenäistämistä Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa jatketaan edelleen tulevalla tilikaudella.

Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy sai OKM:ltä hakemuksensa mukaisen, toistaiseksi voimassa oleva toimiluvan 1.1.2014 lähtien. Toimilupapäätöksessä Kymenlaakson Ammattikorkeakoulua Oy:tä velvoitetaan omalta osaltaan toimimaan siten, että Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen toiminnot voidaan yhdistää vuoden 2017 alusta lähtien.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun rakenteellista uudistamista ja toimintojen tehostamista jatkettiin vuonna 2013 ja jatketaan edelleen tulevina vuosina. Osana rakenteellista uudistamista päätettiin luopua Kotkan Jylpyn kampuksesta ja keskittää toiminnot Kotkan Metsolan kampukselle kesällä 2014. Toimintojen keskittämisellä saadaan merkittäviä säästöjä kiinteistökuluihin.

Arvioita tulevasta

OKM:n rahoitusleikkaukset edellyttävät suuria toiminnallisia muutoksia Kymenlaakson ammattikorkeakoululta, jotta kulurakenne saadaan vastaamaan tulopohjaa. Rahoituksen määrä riippuu koulutuksessa ja tutkimus- ja kehitystoiminnassa saavutetuista tuloksista – nämä perustehtävät on pystyttävä jatkossa hoitamaan entistä tehokkaammin ja tuottavammin. Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa vuosina 2012–13 toteutettu organisaatiouudistus tähtää resurssien vapauttamiseen hallinnollisista tehtävistä opetukseen ja tutkimus- ja kehitystoimintaan. Tällä pyritään varmistamaan tulevan rahoituksen perusteina olevien tuloksien hyvä taso rahoitusleikkauksista huolimatta.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun OKM:ltä saama rahoitus pienenee vuoden 2012 tasosta 5 miljoonalla vuoteen 2016 mennessä. Vuonna 2013 OKM leikkasi Kyamkin rahoitusta yli 2 miljoonalla. Vuonna 2014 leikkaus on noin 674 000 euroa ja vuonna 2015 nykyarvioiden mukaan noin 1,8 miljoonaa.

Lisätiedot

Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy
hallituksen puheenjohtaja Jussi Lehtinen, p. 0400 644 206
rehtori Petteri Ikonen, p. 044 702 8200

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sopimus kaudelle 2013 - 2016

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun mediatiedotteet: www.kyamk.fi/mediatiedotteet

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on menestyksen tekijä: laadukas, työelämäläheinen ja kansainvälinen korkeakoulu, jossa onnistumme yhdessä.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs