Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Kunnaksen, Renkomäen ja Salinkallion koulujen kuntotutkimustulokset aiheuttavat välittömiä toimenpiteitä

Lahden kaupunki

Kunnaksen, Renkomäen ja Salinkallion koulujen kuntotutkimustulokset aiheuttavat välittömiä toimenpiteitä

Tiedote.
Julkaistu: 09.03.2015 klo 18:04
Julkaisija: Lahden kaupunki

Kunnaksen, Renkomäen ja Salinkallion koulujen kuntotutkimukset ovat valmistuneet. Nämä kaikki tuoreet tutkimustulokset aiheuttavat välittömiä toimenpiteitä. Kunnaksen ja Salinkallion koulujen osalta varaudutaan tarvittaessa toiminnan siirtämiseen väistötiloihin. Renkomäen koulussa selvitetään mahdollisten käyttöä turvaavien korjaustoimenpiteiden tarvetta ja käynnistetään peruskorjauksen hankevalmistelu. 

Kunnaksen koulun kuntotutkimukset teetettiin henkilöstön ja oppilaiden oireilun vuoksi. Sen sijaan Renkomäen ja Salinkallion koulujen rakenteita, teknistä kuntoa ja korjaustarvetta haluttiin tutkia osana eteläisen alueen palveluverkkokokonaisuutta, mihin liittyy myös Launeen koulua koskevat ratkaisut. 

Palveluverkkokokonaisuus käsitellään talousarviosuunnitelman 2016 yhteydessä. Sivistyslautakunnan käsittelyyn asia tulee toukokuussa. 

Kunnaksen tapaan myös Kasakkamäen ja Tiirismaan koulujen kuntoa tutkitaan henkilökunnan ja oppilaiden oireilun vuoksi. Kasakkamäen koulun tutkimustuloksista tiedotetaan myöhemmin maaliskuussa tutkimusraportin valmistuttua. Tiirismaan tutkimukset ovat alkaneet näytteenotolla ja tutkimussuunnitelman valmistelulla, tulokset saadaan myöhemmin keväällä. Tiirismaan koulun kuntotutkimukset on käynnistetty Lahden kaupungin tilaamana.  Kaupunki on vuokralaisena Tyttökoulun Talo Oy:n koulukiinteistössä. 


Kunnaksen koulun rakenteista löytyi mikrobeja, mutta sisäilmasta ei

Kunnaksen koulun rakenteissa on useita riskirakenteita: vanhan osan alkuperäisissä massiiviseinärakenteissa on mineraalivillaeristettä, välipohjat ja yläpohja ovat alkuperäiset vanhoilla eristeillä, alapohjat ovat pääosin maanvastaisia ilman eristeitä. Vuonna 1987 valmistuneen laajennuksen yhteydessä on jätetty vanha ulkoseinä sisäseinäksi.  

Sisäilmamittauksissa tammikuussa 2015 ei sen sijaan löytynyt mikrobeista mitään riskirajoja ylittäviä pitoisuuksia eikä tilanne vuoden 2013 tuloksiin verrattuna ole huonontunut. Tutkijan mukaan sisäilmanäytteet eivät tuoneet esille sitä, mitä rakenteista paljastui. Tutkijan korjausehdotusten mukaan koulurakennus vaatii ison, koko taloa kattavan remontin.  

Tutkimustulosten pohjalta selvitetään nyt eri vaihtoehtoja, ja tarvittaessa varaudutaan Kunnaksen koulutoiminnan siirtämiseen väistötiloihin.

Henkilöstöllä ja oppilailla ilmenneisiin oireisiin on reagoitu muun muassa ilmanpuhdistimilla, joita on kaikissa käyttötiloissa. Henkilöstön palautteen mukaan niistä on ollut hyötyä. Koulun koko ilmanvaihto on säädetty viimeksi 2014. Lisäksi koulun henkilöstön työterveystarkastukset on aloitettu. Koulua on tutkittu vuosien varrella monessa vaiheessa, nyt ensimmäisen kerran kokonaisuutena.


Renkomäen koulun peruskorjausta suunnittelemaan

Renkomäen koulun tutkimustulosten mukaan alapohjassa, kellarin maanvastaisissa seinissä sekä välipohjarakenteissa on riskirakenteita, joissa havaittiin kosteuden aiheuttamia mikrobivaurioita. Rakenteista on yhteys sisäilmaan, jota ei tässä yhteydessä tutkittu. Maanvaraisista lattioista mitattiin lisäksi paikoin kosteuspoikkeamia ja alapohjan eristeitä puuttuu. 1950-luvulla rakennettujen A- ja B-osien talotekniikka on pääosin käyttöikänsä päässä. 1970-luvun C- ja D-osien talotekniikka on pääosin hyvässä kunnossa.

Renkomäen koulun peruskorjausta ja laajennusta lähdetään suunnittelemaan ja hankkeistamaan osana jo aiemmin esitettyä palveluverkkosuunnitelmaa. Sitä ennen selvitetään mahdollisten käyttöä turvaavien korjaustoimenpiteiden tarvetta. Renkomäen oppilasmäärä on kasvussa. 


Salinkalliossa varaudutaan tarvittaessa toiminnan siirtämiseen väistötiloihin

Salinkallion koulun tutkimustulosten mukaan riskirakenteita ja ongelmia on muun muassa maanvastaisessa perusmuurissa, alapohjarakenteissa, osin välipohjarakenteissa sekä kauttaaltaan kellarissa, joissa on käytetty Toja-levy- tai villaeristerakenteita.  Lisäksi vedeneristykset on tehty pah-yhdisteitä sisältävällä bitumieristeellä. Osissa rakenteita havaittiin korkeita kosteuspitoisuuksia sekä mikrobivaurioita. Ongelmia on myös yläpohja- ja vesikattorakenteissa, jotka ovat käyttöikänsä päässä.  

Kuntotutkimuksen mukaan sisäilman laatu on heikentynyt rakenteiden mikrobivaurioista johtuen. Sisäilman laadun tutkimuksissa ei kuitenkaan ole havaittu kemiallisten yhdisteiden haitallisia pitoisuuksia. 

Koulun toiminnan turvaavat toimenpiteet aloitetaan välittömästi. Kunnaksen tapaan myös Salinkallion osalta varaudutaan tarvittaessa toiminnan siirtämiseen väistötiloihin. Terveyssuojeluviranomainen tulee vielä kevään kuluessa ottamaan kantaa Salinkallion koulun olosuhteisiin. 


Yhteistyössä saadaan koulutyö jatkumaan 

Koulun arjen ja hyvinvoinnin varmistamiseksi tarvitaan nyt entistäkin tiiviimpää kodin ja koulun yhteistyötä. Oppilaiden terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan osallistuu myös kouluterveydenhuolto ja henkilöstön osalta työterveyshuolto. Myös huoltajia pyydetään seuraamaan lapsensa terveydentilaa. On tärkeää, että niin koulu- kuin työterveyshuollolla on käytettävissään ajantasaista tietoa. 

Tilanteesta on informoitu koulujen henkilökuntaa sekä wilma-järjestelmän kautta tänään maanantaina tiedotettu huoltajille. Kunnaksen koulussa lasten huoltajille pidetään infotilaisuus tänään ma 9.3. sekä Salinkallion ja Renkomäen kouluissa mahdollisimman pian erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Sivistyslautakunnalle tulokset esitetään keskiviikon 11.3.2015 kokouksessa. Perusopetuspalvelut, koulujen rehtorit ja Lahden Tilakeskus yhteistyössä huolehtivat, että huoltajat saavat ajantasaista tietoa asioiden etenemisestä. 

Tutkijoiden mukaan koulujen ongelmat eivät johdu rakennusvirheistä tai kunnossapidon heikkoudesta, vaan 1940-50 -lukujen rakentamistavoista. Kunnaksen ja Renkomäen tutkimustulokset on tuottanut Insinööri Studio Oy:stä tutkija Piia Markkanen.  Salinkallion koulun tutkimuksen on tehnyt Sisäilmakeskus, Tapani Moilanen, RTA, rkm.  


Lisätiedustelut:


Lahden tilakeskus
kiinteistöpäällikkö Jouni Arola, puh. 050 559 4227 (ma 9.3. klo 19 infon jälkeen)

Koulun toimintaan liittyen
rehtorit
Kunnaksen peruskoulu, Tapio Lotta, puh. 050 559 7827 (ma 9.3. klo 19 infon jälkeen)
Renkomäen peruskoulu, vararehtori Päivi Kangas, puh. 050 387 9725
Salinkallion peruskoulu, Marja Kauppila, puh. 050 559 7975

Palveluverkkokokonaisuuteen liittyen

opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen, puh. 044 716 1328
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


INFO kouluista

Kunnaksen peruskoulu

- oppilaita 260
- opetushenkilöstöä 19
- yleisopetuksen luokat 12 kpl
- luokka-asteet 1 - 6  

Renkomäen peruskoulu
- oppilaita 301
- opetushenkilöstöä 20
- yleisopetuksen luokat 13 kpl
- luokka-asteet 1 - 5  

Salinkallion peruskoulu
- oppilaita 298
- opetushenkilöstö 39
- yleisopetuksen luokat 12 kpl, lisäksi 9 erityisen tuen ryhmää
- luokka-asteet 7 – 9
 

Lahden kaupunki on voimakkaasti uudistuva yli 100 000 asukkaan kasvukeskus. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, palvelut korkeatasoisia ja luonnonläheinen asuinympäristö viihtyisä. Ympäristön ja muotoilun edelläkävijänä Lahti tarjoaa näköalapaikan kaupunkikehitykseen.

Lahden kaupunki ja Nastolan kunta yhdistyvät vuoden 2016 alusta. Uudessa Lahden kaupungissa asukkaita on noin 120 000.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs