Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Koulutusviennin visioryhmä näkee Suomessa koulutuksen supervallan

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Koulutusviennin visioryhmä näkee Suomessa koulutuksen supervallan

Tiedote.
Julkaistu: 01.11.2013 klo 09:40
Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Tiedote 1.11.2013
Vapaa julkaistavaksi

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ja Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry:n elokuussa asettaman koulutusviennin visioryhmän tehtävänä on ollut syksyn aikana tuottaa uusia näkemyksiä koulutusviennistä. Ryhmä on koostanut avauksia, jotka edesauttavat suomalaisen koulutuksen ja suomalaisten koulutustuotteiden mainetta ja vientiä maailmalla. Visioryhmä julkisti toimenpide-ehdotuksensa tänään perjantaina 1. marraskuuta.

Opiskelijajärjestöjen asettaman visioryhmän ovat muodostaneet Voitto Kangas, Juuso Leivonen, Taina Moisander ja Laura Vanhanen.

Työn lähtökohtana on ollut määritellä koulutusviennin tavoitteet yhteiskunnan näkökulmasta ja rakentaa koulutusvienti Suomen vahvuuksien varaan. Visioryhmä on toimepide-ehdotuksissaan keskittynyt erityisesti suomalaisen koulutuksen brändiin, tutkintokoulutuksen rooliin koulutusviennissä sekä koulutuksen digitalisoimiseen.

”Suomalaisen koulutuksen brändi on rakennettava siitä, missä olemme jo vahvoja ja tunnettuja”, Voitto Kangas koulutusviennin visioryhmästä sanoo.

Koulutusviennin visioryhmän näkemyksen mukaan Suomi on koulutuksen supervalta. Suomalaisen koulutuksen brändin ydin ovat koulutuksen yhdenvertaisuus, saavutettavuus ja luotettava laatu. Opiskelijakeskeinen oppiminen, oppijan osallistaminen, itsenäiseen ajatteluun harjaannuttaminen ja ajattelun vapaus ovat koulutuksen tunnusmerkit kaikilla koulutusasteilla - perusasteelta korkeakouluihin ja yliopistoihin.

Visioryhmä esittää tavoitteeksi, että Suomi kouluttaa 100 000 uutta kansainvälistä opiskelijaa. Tavoite toteutetaan ryhmille myytävää tilauskoulutusta laajentamalla ja maksuttoman tutkintokoulutuksen opiskelijamäärää kasvattamalla. Vientitulot muodostuvat tällöin tilauskoulutustuloista ja kansainvälisten opiskelijoiden arkipäivän kulutuksesta.

“Jos laskemme, että jokainen täällä opiskeleva kansainvälinen opiskelija kuluttaa noin 700 euroa kuukaudessa elämiseen, 100 000 kansainvälistä opiskelijaa merkitsee noin 840 miljoonan euron kansantaloudellista vaikutusta vuodessa. Opiskelijan käyttämät rahat lasketaan muuallakin maailmassa koulutusviennin tuotoiksi, jatkossa myös Suomessa”, Voitto Kangas toteaa.

Koulutuksen digitalisoituminen on nykyaikaa ja visioryhmä ehdottaakin, että Suomi luo maailman ensimmäisen virtuaalisen koulutusjärjestelmän (Learning Hub Finland). Koulutussisältöjen digitalisoiminen ja saattaminen kaikkien saataville edistää suomalaisen osaamisen tunnettuutta ja hyödynnettävyyttä sekä maailmalla että kotimaassa. Visioryhmän näkemyksen mukaan Learning Hub Finland olisi samalla markkinapaikka, myyntikanava ja uusien sisältöä tuottavien pk-yritysten tukiympäristö.
 
”Kaikki ehdotuksemme ovat realistisia ja toteutettavissa – koulutusviennille ei ole esteitä, on vain asenneongelmia”, Voitto Kangas huomauttaa.
 
Opiskelijajärjestöjen puheenjohtajissa Marina Lampisessa (SYL) ja Mikko Valtosessa (SAMOK) visioryhmän toimenpide-ehdotukset herättävät toivoa, että niiden myötä koko keskustelu koulutusviennistä saa uuden suunnan.

”Ryhmä on tuottanut mielenkiintoisia ja järeitä avauksia, joiden arvopohja on kunnossa. Suomella on tarjota paljon maailmalle, kun toimeen vain tartutaan rohkeasti”, iloitsevat puheenjohtajat Marina Lampinen (SYL) ja Mikko Valtonen (SAMOK).

Koulutusviennin visioryhmä esitteli työnsä tulokset SAMOKin  ja SYL:n järjestämässä julkistamistilaisuudessa pe 1.11. klo 9.30.

Suomi - koulutuksen supervalta -vision toimenpide-ehdotukset, linkki pdf-julkaisuun:
https://materiaalit.syl.fi/openfile.aspx?docid=3536


Lisätietoja:
Koulutusviennin visioryhmän jäsen Voitto Kangas, p. 045 631 7689

puheenjohtaja Marina Lampinen (SYL), p. 044 906 5007, etunimi.sukunimi@syl.fi

puheenjohtaja Mikko Valtonen (SAMOK), p. 050 389 1000, etunimi.sukunimi@samok.fi


Taustaa koulutusviennin visioryhmästä:

Koulutusvienti laajassa merkityksessään on koulutuksen, koulutusteknologian, oppimisympäristöjen, opetussuunnitelmien, oppilas- ja opiskelijahuollon tukipalvelumallien, organisointi- ja hallintomallien, koulutusinfrastruktuurin ynnä muiden koulutusinnovaatioiden ja -käytäntöjen tuotteistamista, kaupallistamista ja vientiä ulkomaille.

Valtioneuvosto päätti Suomen koulutusviennin strategisista linjauksista keväällä 2010, ja opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 15.8.2013 selvitysryhmän laatimaan toimenpideohjelmaa koulutusviennin edellytysten parantamiseksi.

Lisäksi Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry asettivat 26.8. oman visioryhmänsä ideoimaan uusia ja innovatiivisia ajatuksia koulutusviennin uusista tuotteista ja työkaluista sekä eettisistä periaatteista.

Liitetiedostot

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 135 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa.

SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa. SYL:n ydinosaamisalueita ovat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja kansainväliset asiat. Lisäksi SYL:ssä paneudutaan työelämään, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, ympäristöön ja kehitysyhteistyöhön liittyviin kysymyksiin.

www.syl.fi
www.facebook.com/SYL.FIN

www.twitter.com/SYL_FIN

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs