Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Korkeakouludiplomeille ei näkyvillä selkeää työelämätarvetta

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

Korkeakouludiplomeille ei näkyvillä selkeää työelämätarvetta

Tiedote.
Julkaistu: 12.04.2013 klo 15:45
Julkaisija: Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

Tiedote 12.4.2013

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry pitää korkeakoulujen koulutusrakenteita pohtineen opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän tavoitteita hyvinä, mutta keinot eivät kaikilta osin edistä tavoitteiden saavuttamista.

SAMOK ei kannata suunnitteilla olevia ”korkeakouludiplomeja”, joita on kaavailtu osaksi korkeakoulujärjestelmää. Korkeakouludiplomi olisi korkeakoulussa suoritettava 120 opintopisteen laajuinen kokonaisuus, joka palvelisi sekä vailla aiempaa korkeakoulutusta olevia että niitä, jotka haluvat täydentää koulutustaan. SAMOKin mielestä esitettyjen uudenlaisten tutkintotyyppien suurin ongelma on se, että niille ei ole pystytty osoittamaan selkeää työelämätarvetta. Koulutusta tulisi kehittää työelämän tarpeiden mukaisesti eikä päinvastoin.

“SAMOKissa olemme erittäin huolestuneita kokeiluun osallistuvien opiskelijoiden työllistymisestä korkeakouludiplomin suorittamisen jälkeen. Pahimmillaan kokeilu voi tavoitteidensa vastaisesti lyhentää työuria tarjoamalla nuorille koulutusta, jolle ei ole työmarkkinoilla kysyntää”, SAMOKin puheenjohtaja Mikko Valtonen toteaa.

SAMOK pitää erittäin hyvänä työryhmän tavoitetta väestön osaamistason nostamisesta ja elinikäisen oppimisen edistämisestä. On tärkeää, että uusia erikoistumiskoulutuksia syntyy kaikille aloille ja niiden tarjonta on alueellisesti kattavaa. Erikoistumiskoulutusten kustannukset opiskelijalle tulisi pitää mahdollisimman edullisina, jotta koulutuksen hinta ei nousisi merkittäväksi osallistumisen esteeksi. Positiivista korkeakoulutusrakenteita pohtineen työryhmän raportissa on myös se, että tutkintorakenteiden joustavuutta pyritään lisäämään ja tällä keinolla vaikuttamaan opintoaikojen lyhentämiseen.

SAMOK kannattaa lämpimästi AHOT-käytänteiden edistämistä osana korkeakoulujen ohjaus- ja palautejärjestelmää. AHOT-käytänteillä tarkoitetaan aiemmin (esimerkiksi opinnoilla tai työllä) hankitun osaamisen tunnistamista, jolloin osaaminen saadaan hyväksyttyä entistä sujuvammin osaksi koulutusta. SAMOK kannattaa myös uuden tietovarannon hyödyntämistä opintosuoritusten hyväksiluvussa ja siirtyessä opiskelupaikasta toiseen, jolloin osaamistausta on helpommin selvitettävissä.

Korkeakoulujen koulutusrakenteiden kehittämistyöryhmä pyysi SAMOKilta lausunnon korkeakoulujen koulutusrakenteiden kehittämistyöryhmän muistiosta ”Monipuoliset ja sujuvat opintopolut” (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:2).

Koulutusrakenteita pohtineen työryhmän muistio on luettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta osoitteesta:
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2013/liitteet/tr02.pdf?lang=fi  


SAMOkin lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle voit lukea kokonaisuudessaan täältä:
http://samok.fi/2013/04/12/lausunto-korkeakoulujen-koulutusrakenteiden-kehittamistyoryhman-muistiosta/

Lisätietoja:
Mikko Vieltojärvi, asiantuntija, koulutuspolitiikka, puh. puh. 050 389 1014


Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Olemme ammattikorkeakouluopiskelijoiden itsenäisesti hallitsema valtakunnallinen, sitoutumaton ja riippumaton edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Huolehdimme opiskelijoiden näkemysten saattamisesta valtionhallinnon ja muiden yhteistyötahojen tietoon sekä järjestämme opiskelijoille erilaisia valtakunnallisia palveluja ja alennuksia. SAMOKiin kuuluvilla opiskelijakunnilla on yhteensä noin 59 000 jäsentä. Kaiken kaikkiaan edustamme noin 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs