Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Kansainvälinen opiskelija tuo uusia ideoita ja näkemyksiä yrityksiin

Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK)

Kansainvälinen opiskelija tuo uusia ideoita ja näkemyksiä yrityksiin

Tiedote.
Julkaistu: 22.01.2013 klo 08:32
Julkaisija: Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK)

Eteläsavolaisten yritysten ja organisaatioiden työvoimansaannin helpottamiseksi toteutettiin Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -hanke. Hankkeen aikana ulkomaalaiset opiskelijat olivat työharjoittelussa eteläsavolaisissa yrityksissä. Eteläsavolaiset yritykset ovat olleet pääasiassa tyytyväisiä ulkomaalaisten harjoittelijoiden osaamiseen ja työntekoon.

Opiskelija Mari Pihlajamäki selvitti mm. edellä mainittuja asioita opinnäytetyössään ”Ulkomaalaisen korkeakouluopiskelijan integroituminen työyhteisöön”. Haastatelluista yrityksistä neljällä oli jo aiempaa kokemusta ulkomaalaisista opiskelijoista, mutta kahdella yrityksellä oli ensimmäisen kerran.

Tutkimuksessa mukana olleissa yrityksissä pidettiin ulkomaalaisten opiskelijoiden läsnäoloa työyhteisössä ilmapiiriä piristävinä ja opiskelijoiden sanottiin tuovan työhön uusia näkemyksiä ja ideoita. Yritykset pitivät hyödyllisenä sitä, että ulkomaalainen opiskelija pystyi käyttämään omaa äidinkieltään myynti- ja markkinointityössä. Lisäksi opiskelijoiden tietous kohdemaan kulttuurista edisti myyntityötä. Yritysten henkilökunnan kielitaito kehittyi kun harjoittelijan kanssa keskusteltiin vieraalla kielellä. Asiakkailta saatiin positiivista palautetta siitä, että heitä palveli oman maan edustaja, mikä lisäsi asiakkaan luottamusta.

Kansainvälisen opiskelijan läsnäolo toi ilmapiiriin kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta, mutta toisaalta tuli ottaa huomioon kulttuurierot. Opiskelijoiden aikakäsitys, vuorovaikutustaidot ja kielimuuri toivat haasteita työyhteisöön. Osalla asiakkaista oli myös ennakkoluuloja ulkomaalaista työntekijää kohtaan. Yritysten edustajat ehdottivatkin, että ulkomaalaisten opiskelijoiden perehtymistä suomalaiseen työkulttuuriin opintojen aikana tulisi lisätä.

Mikkelin ammattikorkeakoulussa opiskelee jatkuvasti noin 300 ulkomaalaista opiskelijaa, joista noin 200 suorittaa 3,5-4 vuoden tutkinnon. Opiskelijat tulevat muun muassa Venäjältä, Kiinasta, Vietnamista sekä lisäksi vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijoita Länsi-Euroopasta ja Kiinasta. Vieraskielisiä koulutusohjelmia ovat Business Management, Environmental Engineering ja Information Technology, joiden opintoihin sisältyy noin viiden kuukauden mittainen työharjoittelujakso, sekä erilaisia projekti- ja opinnäytetyötoimeksiantoja työelämästä.

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -hanke pyrkii kehittämään yritysten, korkeakoulujen, ulkomaalaisten opiskelijoiden välistä yhteistyötä. Projektin tavoitteena on sitouttaa ulkomaisia opiskelijoita eteläsavolaiseen työelämään jo opiskelujen aikana. Projektin kautta saadaan kansainvälistä osaamista yritysten ja organisaatioiden voimavaraksi projektitöiden, työharjoittelujen ja opinnäytetöiden avulla.

Opinnäytetyö Ulkomaalaisen korkeakouluopiskelijan integroituminen työyhteisöön: http://publications.theseus.fi/handle/10024/51568

Lisätietoa: projektipäällikkö Anna Kähkönen, Mikkelin ammattikorkeakoulu

anna.kahkonen@mamk.fi, p. 040 842 0590

Mari Pihlajamäki, mari.pihlajamaki@mail.mamk.fi

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi- projekti, 1.1.2011 - 30.6.2013

Projektin rahoitus: ESR‐projekti, Etelä‐Savon ELY‐keskus

 

Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus- ja kehitystyötä ja tuottaa koulutustehtävään liittyviä palveluja. Ammattikorkeakoulu toimii kolmella paikkakunnalla Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Opiskelijoita MAMKissa on 4500 ja henkilökuntaa 400. MAMK profiloituu elinikäisen oppimisen korkeakouluksi ja vahvaksi TKI-korkeakouluksi. Ammattikorkeakoulun vahvuutena on Venäjä-osaaminen. Ammattikorkeakoulun strateginen kumppani on Kymenlaakson ammattikorkeakoulu.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs