Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Jyväskylän ammattikorkeakoulu jätti toimilupahakemuksen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu jätti toimilupahakemuksen

Tiedote.
Julkaistu: 30.09.2013 klo 12:14
Julkaisija: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy jätti toimilupahakemuksen opetus- ja kulttuuriministeriöön 30.9.2013. Keskeisinä perusteluina toimiluvan myöntämiselle esitetään:

  • Visionsa mukaisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) haluaa vuonna 2015 olla Suomen paras ammattikorkeakoulu, jolla on vahvaa näyttöä koulutuksen laadusta, kansainvälisyydestä ja yrittäjyyden edistämisestä.
  • JAMKilla on vahva näyttö työelämän kehittäjäkumppanina.
  • JAMK on Suomen laadukkaimpia ja vetovoimaisimpia ammattikorkeakouluja. Se on huomioitu lähes jokaisena toimintavuonna tuloksellisesta ja korkealaatuisesta toiminnastaan. Se on läpäissyt Korkeakoulujen arviointineuvoston auditoinnin vuonna 2006 ja sen kansainvälisesti toteutetun auditoinnin vuonna 2013, ensimmäisenä suomalaisena korkeakouluna. Talouselämä -lehden ammattikorkeakouluvertailussa (20.9.2013) JAMK sijoittui toiseksi.
  • JAMKilla on sekä toiminnalliset, taloudelliset että toiminnan korkeaan laatuun liittyvät edellytykset jatkaa ammattikorkeakoulutoimintaa maakuntaa laajemmalla vaikutusalueella kansainvälisen korkeakoulutoiminnan kriteerit täyttäen.
  • JAMK aikoo myös olla Suomen keskeisiä koulutusviennin toteuttajia sekä aktiivinen toimija kansallisen INKA-ohjelman toteuttamisessa erityisesti kyberturvallisuudessa ja biotaloudessa yhdessä alueellisen ja kansainvälisen verkoston kanssa. JAMK vahvistaa Jyväskylän seudun kehittämistä kansainvälisen koulutuksen ja T&K –toiminnan avulla. JAMKin tuottama korkeakoulupohjainen yrittäjyys vahvistaa merkittävästi Jyväskylän seudun aluetalouden kilpailukykyä.

Toiminnan painoaloja uudistetaan

JAMK on päivittänyt painoalansa toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten johdosta. Lisäksi painoalojen päivitykseen on vaikuttanut Jyväskylän seudun pääsy mukaan INKA -ohjelmaan ja JAMKin vahva rooli ohjelmassa.

JAMKin uudistuneet painoalat ovat innovatiivinen oppiminen, perheiden hyvinvointi ja terveyden edistäminen, uudistuva kilpailukyky, kyberturvallisuus ja biotalous. Tämä kokonaisuus ohjaa JAMKin T&K-, koulutus- ja palvelutoiminnan painopistevalinnoissa.

JAMKin profiilit ovat edelleen oppimisen laatu, kansainvälisyys ja yrittäjyys.

Muutoksia haetaan myös koulutustehtävään

Vuonna 2013 toteutettuihin koulutuksiin verrattuna JAMK hakee uusina koulutusvastuina rakennustekniikan insinööri AMK –koulutusvastuuta sekä energiatekniikan insinööri (YAMK) ja agrologi (YAMK) –koulutusvastuita. Osana OKM:n rakenneuudistusta JAMK esittää luopumista terveydenhoitajakoulutuksen sekä tietojenkäsittelyn YAMK –koulutusvastuista.

Tutkintoon johtavan koulutuksen volyymi ei kasva vuoden 2012 koulutuksen volyymiin verrattuna. Sen sijaan täydennyskoulutuksen erilaiset ratkaisut sekä koulutusvienti laajenevat JAMKin koulutustarjonnassa, jotta JAMK pystyisi tehokkaammin vastaamaan työelämässä olevien henkilöiden osaamisen kehittämistarpeisiin sekä kansainvälistymisen haasteisiin.

JAMK ei aio myöskään supistaa koulutustarjonnan kokonaismäärää. JAMKiin kohdistui merkittävä aloituspaikkojen leikkaus keväällä 2013 eivätkä lisäsupistukset ole näin ollen perusteltuja Keski-Suomessa.

JAMKin koulutusvienti laajenee

Koulutusviennin volyymi on tällä hetkellä 3 M€/vuodessa ja tavoitteena on hallittu kasvu. Keskeiset kohdemarkkinat ovat Venäjä, Keski-Aasia, Lähi-Itä sekä tietyt Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan maat. JAMKin tarkoituksena on toteuttaa koulutusvientiä kuhunkin kohteeseen tarkoituksenmukaisella tavalla. JAMK on osakkaana 10 % omistusosuudella myös koulutusvientiyhtiö EduCluster Finland Oy:ssä yhdessä Jyväskylän yliopiston ja koulutuskuntayhtymän kanssa.

Ammatillisen opettajankoulutuksen merkitys kasvaa

Ammatillinen opettajakorkeakoulu kouluttaa opettajia ammattiopistoihin, aikuiskoulutuskeskuksiin ja ammattikorkeakouluihin ja on maan vetovoimaisin ammatillisten opettajien kouluttaja. Valmistuneiden määrä on Suomen suurin. Ammatillisen opettajakorkeakoulun täydennyskoulutuksen asiakkaita tulevat jatkossakin olemaan julkiset toimijat (viranomaisia, kaupunkeja, sairaanhoitopiirejä), oppilaitokset (korkeakouluja ja koulutuskuntayhtymiä) ja yritykset. Työvoimakoulutuksella parannetaan opiskelijoiden mahdollisuuksia pysyä työmarkkinoilla tai päästä sinne takaisin.

Uusia aikuiskoulutuksen malleja tarvitaan

Jyväskylän ammattikorkeakoulu esittää yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa OKM:lle perustettavaksi strategisen hankkeen, jonka avulla luotaisiin kokonaan uusia valtakunnallisia malleja aikuiskoulutukseen. Nämä ovat tarpeen toisaalta tutkintokoulutuksen supistamisen vuoksi ja toisaalta uusien taloudellisten koulutusmallien aikaansaamiseksi.

Lisätietoja:
Aila Paloniemi, JAMK Oy hallituksen puheenjohtaja, 050 511 3067 sekä Jussi Halttunen, rehtori, toimitusjohtaja, 0400 644913,  Jyväskylän ammattikorkeakoulu

 

 

 

Pauliina Hietalahti
Tiedottaja
+358 50 433 8011
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
viestinta@jamk.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs