Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Hankkeena turvallisempi arki Etelä-Kymenlaaksoon

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Hankkeena turvallisempi arki Etelä-Kymenlaaksoon

Tiedote.
Julkaistu: 19.06.2012 klo 11:30
Julkaisija: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Kaikki KyAMK:n mediatiedotteet osoitteessa www.kyamk.fi/mediatiedotteet

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käynnistynyt monialainen EK-ARTU -hanke, jonka tavoitteena on luoda Etelä-Kymenlaaksoon seudullinen turvallisuussuunnitelma. 

Hankkeen avulla tuetaan Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnittelua Sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisesti. Ohjelma on tarkoitus jalkauttaa käytäntöön ja tuottaa päivitettävä valtakunnallinen Arjen turvallisuuden (ARTU) -ohjelma myös kuntalaisten käyttöön.

Taustalla on valtioneuvoston periaatepäätös 8.5.2008 sisäisen turvallisuuden ohjelmasta, jossa Suomen tavoitteena on olla Euroopan turvallisin maa vuonna 2015.

Alueellinen suurhanke

Hanke toteutetaan KyAMK:n sosiaali- ja terveysalan toimialan koordinoimana. Muita kumppaneita ovat Cursor Oy, Haminan ja Kotkan kaupungit sekä Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kunnat.

KyAMK:n tehtävänä on hallinnoida kuntien turvallisuusstrategian tuottamista, mihin sisältyvät alueen kuntien turvallisuuden nykytila-analyysi sekä seutukunnan keskeisten vaarojen ja uhkien tunnistaminen. Turvallisuussuunnistelua ja toteutusta seuraa ohjausryhmä, johon kuuluvat muun muassa kunnanjohtajat, poliisi ja pelastusjohtajat sekä mahdollisesti puolustusvoimien esikunnan johtoa.

Suunnittelutyöstä vastaavat Etelä-Kymenlaakson kuntiin perustettavat työryhmät, johon kuuluvat kuntien eri toimialojen johtajat tai heidän nimeämänsä edustajat, poliisi- ja pelastustoimen sekä rajavartiolaitoksen edustaja. Muita osallistujia ovat turvallisuuden ja vapaaehtoisjärjestöjen keskeisten toimijoiden sekä elinkeinoelämän edustajat tarpeen mukaan.

Kerättyjen tietojen perusteella tuotetaan kuntien ja alueen riskianalyysi sekä selvitetään kuntien, seutukunnan ja maakunnan nykyiset toiminta- ja kehittämisstrategiat. Riskianalyysia ja alueen kehittämissuunnitelmia hyödyntäen laaditaan toimenpidesuunnitelma sekä lopputuotteena seudullinen turvallisuussuunnitelma.

Hankkeen prosessimaisella etenemisellä pyritään vahvistamaan seudullista yhteistyötä ja sen toimivuutta ja avoimuutta. Avoimuudella varmistetaan alueen kuntien ja väestön sitoutuminen turvallisuussuunnittelun eri vaiheisiin läpi koko prosessin. Hankkeella halutaan rohkaista myös kuntalaisia keskustelemaan arjen turvallisuudesta.

Päämääränä on turvallisen elinympäristön luominen ja ylläpito sekä olotila, jossa kunnan asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen sekä kuntien toiminnan turvallisuusriskit on minimoitu, rikollisuuden, vahinkojen ja onnettomuuksien ehkäisy on tehokasta sekä elintaso- ja elämäntapasairauksia ehkäisy tuloksellista.

Hankkeen toteutusaika on 1.2.2012 – 31.12.2013. Rahoituksesta vastaavat Cursor Oy ja Etelä-Kymenlaakson kunnat suhteessa niiden väestörakenteeseen.

Lisätiedot

www.kyamk.fi/ekartu

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Projektipäällikkö Päivi Okuogume, p. 044 702 8829

Sosiaali- ja terveysala, toimialajohtaja Seija Aalto, p. 044 702 8709

etunimi.sukunimi@kyamk.fi

 

www.kyamk.fi

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on menestyksen tekijä: laadukas, työelämäläheinen ja kansainvälinen korkeakoulu, jossa onnistumme yhdessä.


Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs