Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän taloussuunnitelma ja talousarvio hyväksytty

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän taloussuunnitelma ja talousarvio hyväksytty

Tiedote.
Julkaistu: 11.12.2013 klo 10:51
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän valtuusto hyväksyi 10.12.2013 pidetyssä kokouksessa kuntayhtymän taloussuunnitelman 2014–2016 ja talousarvion 2014 esitetyssä muodossa aplodien kera. Yhtymävaltuusto hyväksyi myös poistosuunnitelman ja muut asialistalla olleet asiat esitetyssä muodossa.

Taloussuunnitelmassa on otettu huomioon ammattikorkeakoulun rakenteellinen ja rahoituksellinen muutos, joka toteutetaan kahdessa vaiheessa.

Ensimmäisessä vaiheessa ammattikorkeakouluja koskevaan lainsäädäntöön on tehty muutoksia, joilla vauhditetaan ammattikorkeakoulujen rakenteellista uudistamista sekä toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamista. Ensimmäisen vaiheen laki tulee voimaan 1.1.2014. Tällöin ammattikorkeakoulun yksikköhinta määräytyy laskennallisin perustein ottaen huomioon toiminnan laajuus, laatu ja vaikuttavuus. Uudistuksen toisessa vaiheessa on tarkoitus siirtää vastuu ammattikorkeakoulujen rahoituksesta kokonaan valtiolle ja tehdä ammattikorkeakouluista itsenäisiä oikeushenkilöitä. Toinen vaihe on tarkoitus toteuttaa samassa aikataulussa valtionosuusuudistuksen kanssa, ja sen olisi tarkoitus olla voimassa vuoden 2015 alusta lukien.

Uudistuksella vahvistetaan ammattikorkeakoulujen edellytyksiä vastata nykyistä itsenäisemmin ja joustavammin työelämän, muun yhteiskunnan ja alueiden muuttuviin kehittämistarpeisiin laadukkaalla opetuksella sekä tutkimus- ja kehitystyöllä. Samoin rahoitus uudistetaan tukemaan nykyistä paremmin koulutuksen tavoitteita, kuten opetuksen ja tutkimuksen laadun parantamista.

Ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistetaan vuoden 2014 alusta. Toimilupa on valtioneuvoston asetus, jossa säädetään koulutusvastuista ja muista toiminnan edellytyksistä.

Nykyistä toimipisteverkkoa kootaan riittävän laajoiksi, laadukkaiksi ja innovatiivisiksi osaamisympäristöiksi.

Hämeen ammattikorkeakoulun toiminnan keskeiset muutokset ovat toimipiste-verkoston tiivistäminen lopettamalla kolme yksikköä, Hämeenlinnan Korkeakoulukeskuksen rakentaminen Suomen suurimmaksi ammattikorkeakoulupohjaiseksi innovaatiokeskittymäksi sekä työelämälähtöisten tutkimusyksiköiden perustaminen. Koulutuksen toiminnot uudistetaan merkittävästi, koulutustarjontaa supistetaan, työelämäyhteistyötä ja FUAS-liittouman yhteisiä toimintoja vahvistetaan.

Ammatti-instituutti on luonnonvara-alalle painottuva oppilaitos, joka toimii kiinteässä yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa. Lisäksi ammatti-instituutin yhteydessä järjestetään liikenneopettajan erikoisammattitutkintoon johtavaa koulutusta ja toteutetaan liikenneopetuksen pedagogisia kehittämishankkeita.

Ammatti-instituutin strategiatyötä, opetussuunnitelmatyötä ja muuta kehittämistä tehdään rinnan ammattikorkeakoulun Biotalouden koulutus- ja tutkimuskeskuksen kanssa tavoitteena vahvistaa kokonaisuuden asema maan tärkeimpänä luonnonvara-alan ammatillisena kouluttajana. Henkilöstön, tilojen, laitteiden ja oppimisympäristöjen yhteiskäytöllä tavoitellaan taloudellista ja laadukasta toteutusta sekä ammattikorkeakoulussa että ammatti-instituutissa.

Ammatti-instituutin kehittämistyötä ohjaavat erityisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen uusitun tuloksellisuusrahoituksen keskeisimmän kriteerin vaikuttavuuden osatekijät: korkea läpäisyaste sekä opiskelijoiden hyvä työllistyminen tai jatko-opintoihin siirtyminen. Tuloksellisuusrahoituksen määrää pyritään nostamaan kauden 2014–2016 aikana.

Lisä- ja täydennyskoulutuksessa tehdään yhteistyötä Biotalouden koulutus- ja tutkimuskeskuksen  täydennyskoulutusyksikön kanssa. Aikaisempaa tärkeämmäksi muodostuu myös yksiköiden välisen työnjaon ja yhteistyön kehittäminen sekä aikuiskoulutustoteutusten integrointi koulutusohjelmien muuhun toimintaan.

Talousarvion ja taloussuunnitelman tulopohjana on jo uuden rahoitusmallin mukainen tuloksellisuuslaskenta.

Kuntayhtymän arvioidut toimintatuotot talousarviovuonna 2014 ovat 64,7 miljoonaa euroa. Valtionosuudet ja muut opetustuotot ovat 49,1 miljoonaa euroa. Projektitulot ja suoritteiden myyntitulot ovat 11,1 miljoonaa euroa, saadut tuet ja avustukset 2,9 miljoonaa euroa ja muut toimintatulot 1,6 miljoonaa euroa. Rahoitustulojen ja -menojen nettovaikutukseksi on arvioitu 39 tuhatta euroa ylijäämää.

Talousarviovuoden toimintamenot ovat 60,7 miljoonaa euroa, josta henkilöstömenot ovat 41 miljoonaa euroa, joka on 67,5 prosenttia toimintamenoista. Palvelujen ostot ovat 11 miljoonaa euroa, aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat 5,2 miljoonaa euroa sekä avustukset ja muut toimintamenot ovat 3,5 miljoonaa euroa.

Kuntayhtymän vuosikatteeksi arvioidaan 4,2 miljoonaa euroa, poistoiksi 3,7 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämäksi jää 0,5 miljoonaa euroa.

Taloussuunnitelmakauden 2014–2016 keskeisimmät investoinnit ovat Hämeenlinnan Lahdensivun kampuksen siirto Korkeakoulukeskukseen Visamäkeen, jonne rakentuu aito ammattikorkeakoulupohjainen innovaatiokeskittymä sekä Mustialan opetus-, tutkimus- ja tuotantonavetan rakentamisen loppuun saattaminen. Talousarviovuoden 2014 brutto- ja nettoinvestoinnit ovat 6,6 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän kokonaisinvestoinnit taloussuunnitelmakaudella 2014–2016 ovat yhteensä 20,1 miljoonaa euroa, josta opetuksellisten investointien osuus 3,9 miljoonaa euroa. Investointeihin tulee myyntituloja, avustuksia ja peruskuntien rahoitusta 6,4 miljoonaa euroa, jolloin nettoinvestointien määrä suunnittelukaudella on 13,8 miljoonaa euroa.

Lisätiedot: Pertti Puusaari, kuntayhtymän pääjohtaja, HAMKin rehtori p. 0400 469 605

 

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs