Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Hallitus hyväksyi ehdotuksen OKM:lle

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Hallitus hyväksyi ehdotuksen OKM:lle

Tiedote.
Julkaistu: 30.05.2012 klo 15:25
Julkaisija: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 30.5.2012 esityksestä, joka lähetetään opetus- ja kulttuuriministeriölle sopimusprosessiin 2013 - 2016 liittyen. OKM:ään 1.6. mennessä toimitettavaan ehdotukseen on sisällytettävä ammattikorkeakoulun esitykset tehtävästä, profiilista ja painoaloista, lakkautettavista koulutusohjelmista sekä määrällisistä ja tunnuslukutavoitteista.

KyAMK esittää ministeriölle, että lakkautettavat koulutusohjelmat vuodesta 2013 alkaen ovat puutekniikan ja viestinnän koulutusohjelmat. Tavoitteena on, että puutekniikan paras osaaminen turvattaisiin osana rakennustekniikan koulutusohjelmaa ja viestinnän koulutusohjelman paras osaaminen osana muotoilun koulutusohjelmaa. Lakkauttamisesitykset ovat seurausta ministeriön aloituspaikkaleikkauspäätöksestä 30.3.2012. Koulutusohjelmien lakkautuspäätösten henkilöstövaikutuksia tarkastellaan 3 - 4 kertaa vuodessa, tarvittaessa useamminkin, toteutettavilla yhteistoimintaneuvotteluilla, kunnes tarvittavat toimenpiteet on saatu toteutettua.

KyAMK esittää lisäksi, että sen tehtävä, profiili ja painoalat ovat:

”Kymenlaakson ammattikorkeakoulu korostaa tehtävässään alueen elinkeinorakennetta uudistavaa koulutusta ja TKI-toimintaa.

Ammattikorkeakoulu profiloituu kansainvälisen osaamisen, ja erityisesti Venäjä-osaamisen, kehittäjäksi yhdessä korkeakoulukentän ja elinkeinoelämän kanssa (LCCE).

Ammattikorkeakoulun painoaloina ovat ympäristöystävällinen energiatuotanto ja sen hyödyntäminen; kilpailukykyinen logistiikka ja merenkulku ja niiden turvallisuus sekä käyttäjälähtöiset hyvinvointi- ja suunnittelupalvelut.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Mikkelin ammattikorkeakoulu muodostavat strategisen korkeakoulukokonaisuuden, jolla on yhteinen omistaja.

Yhteisiä painopisteitä sopimuskaudella ovat tukipalveluiden integroiminen ja synergia, Venäjä-yhteistyö ja yhteinen Master School ylemmille AMK-tutkinnoille.”

Taustatietoa neuvotteluista

Ammattikorkeakoulut, ammattikorkeakoulujen ylläpitäjät ja opetus- ja kulttuuriministeriö sopivat ammattikorkeakoululain 351/2003 8§:n 2 momentin nojalla ammattikorkeakouluille asetettavista tavoitteista. Seuraava sopimus neuvotellaan vuosille 2013 - 2016, jolloin toteutetaan ammattikorkeakoulujen uudistaminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 2011 - 2016 mukaisesti.

Ammattikorkeakoulujen uudistaminen ja sen tavoitteiden toteuttaminen ovat keskeinen sisältö ministeriön ja ammattikorkeakoulujen sekä niiden ylläpitäjien välisissä sopimusneuvotteluissa syksyllä 2012. Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen yhteiset neuvottelut OKM:n kanssa ovat 28.9.

Lisätiedot

Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy
toimitusjohtaja, rehtori Petteri Ikonen, p. 044 702 8200
hallituksen puheenjohtaja Jussi Lehtinen, p. 0400 644 206

Lisätietoa sopimusneuvotteluista OKM:n sivuilta

KyAMK:n kaikki mediatiedotteet: www.kyamk.fi/tiedotteet

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on menestyksen tekijä: laadukas, työelämäläheinen ja kansainvälinen korkeakoulu, jossa onnistumme yhdessä.


Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs