Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Haaga-Helia auditoidaan – tavoitteena kehittää toimintaa ja parantaa laatua

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia auditoidaan – tavoitteena kehittää toimintaa ja parantaa laatua

Tiedote.
Julkaistu: 07.10.2015 klo 16:30
Julkaisija: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on aloittamassa useamman vuoden tiivistä kehittämisponnistusta, joka luotaa läpi koko organisaation toiminnan. Ulkopuolinen arviointiryhmä tulee auditoimaan Haaga-Helian laatujärjestelmän vuoden 2017 alussa.
 
Auditoinnissa arvioidaan Haaga-Helian toiminnan kehittämisen järjestelmällisyyttä, tarkoituksenmukaisuutta, menettelytapoja ja vaikuttavuutta. Siinä katsotaan, miten Haaga-Heliassa varmistetaan laadukkuus niin toiminnan suunnittelussa kuin toteutuksessa. Lisäksi auditoinnissa keskitytään siihen, miten toimintaa arvioidaan, miten eri lähteistä kerättyä tietoa hyödynnetään ja miten toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Arviointi keskittyy korkeakoulun perustehtäviin – opetukseen, TKI-toimintaan ja alueelliseen kehittämiseen – sekä niiden keskeisiin tukitoimintoihin. Käytännössä se läpäisee koko organisaation.

Auditoinnin toteuttaa Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvi. Tavoitteena Haaga-Helialla on saada tukea uuden strategian toteuttamiseen ja hyödyntää auditointiprosessia sisäisen kehittämisen apuvälineenä. Auditointiin valmistautuminen aloitetaan itsearvioinneilla syksyllä 2015.

Rehtori Teemu Kokko:
”Korkeakoulun vaikuttavuus ja todennettu laatu kulkevat aina käsi kädessä. Yhteisen työn tuloksena syntyvä laatujärjestelmä auttaa meitä kehittämään toimintojamme sekä tekemään tuon kehityksen näkyväksi. Tuo näkyvyys voi parhaimmillaan johtaa kansainvälisiin akkreditointeihin, joiden merkitys on kasvussa. Korkeakoulun tulee aina haastaa itseään sekä arvioida toimintaansa kriittisesti useista näkökulmista. Haaga-Heliassa haluamme tarkastella ja kehittää toimintaamme aivan erityisesti opiskelija- ja yritysnäkökulmista – onhan missiomme nimenomaisesti ovien avaaminen työelämään. Lisäksi haluamme edistää henkilöstömme ja eri sidosryhmien yhteistyötä. Todellinen laatu syntyy yhteistyön tuloksena.”

Laatupäällikkö Tia Hoikkala:
”Laatu on osa arkeamme ja johtamistamme: kehitämme toimintaamme jatkuvasti strategian mukaisesti sellaiseksi, että se palvelee koko korkeakouluyhteisön ja sen sidosryhmien tarpeita. Auditointiprosessin aikana meillä on mahdollisuus tunnistaa toisaalta tämänhetkiset vahvuutemme ja toisaalta kehittämiskohteemme laadunhallinnassa. Sekä henkilöstö että opiskelijat ovat aktiivisesti mukana itsearvioinnissa. Lisäksi kuuntelemme yrityselämää, hyödynnämme ulkoisen arviointiryhmän havaintoja, teemme sisäistä vertailua sekä tarkastelemme toiminnan tunnuslukuja. Lopputuloksena meillä on käytännön suunnitelmat toiminnan jatkokehittämiseksi, joita voimme lähteä heti toteuttamaan. Sitä, miten suunnitelmat ovat toteutuneet käytännössä, katsotaan auditointia seuraavina vuosina toiminnan jatkoarvioinneissa.”

Haaga-Helian opiskelijakunta HELGA, pääsihteeri Aku Aarva:
”Opiskelijakunta työskentelee päivittäin laatuun liittyvien kysymysten parissa. Meille tärkeintä on opetuksen laatu ja korkeakoulun toimintojen kehittäminen kokonaisvaltaisesti. Itse opiskelijoille korkeakoulun laatutyö ja -ajattelu voivat tuntua vierailta, ja laatua aletaan ajatella usein vasta, kun siinä huomataan puutteita. Todellisuudessa opiskelijat osallistuvat kuitenkin jatkuvasti laadunvalvontaan ja laatutyöhön esimerkiksi antamalla opintojaksopalautetta ja osallistumalla opetussuunnitelmien kehitystyöhön neuvottelukuntien kautta. Opiskelijakunta ja opiskelijat toimivat myös tulevaa auditointia valmistelevissa työryhmissä aktiivisesti ja osana yhteisöä. Opiskelijakunnan näkökulmasta koko yhteisön sitoutuminen laatuajatteluun on avain kehitykseen."

Haaga-Helia on yksityinen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietotekniikka, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, johdon assistenttityö, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus. Haaga-Helian 10 500 opiskelijaa luo työelämäverkostoja jo opiskeluaikanaan. Opiskelijoita tukee liki 650 työntekijän korkeatasoinen kansallinen ja kansainvälinen osaaminen.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs