Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Forssassa etsitään hoitotyön koulutukseen uusia keinoja yhdessä ikäihmisten kanssa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Forssassa etsitään hoitotyön koulutukseen uusia keinoja yhdessä ikäihmisten kanssa

Tiedote.
Julkaistu: 03.09.2014 klo 12:04
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Terveysalan opiskelijoiden kiinnostus työskennellä iäkkäiden ihmisten parissa on tutkimusten mukaan vähäistä. Uusia opetusratkaisuja on lähdetty etsimään yhdessä Forssan ikäihmisten kanssa. Turun yliopisto ja Hämeen ammattikorkeakoulu toteuttavat yhteisen koulutusviikon (1.–5.9.) HAMKin Forssan yksikön sairaanhoitajaopiskelijoille. Viikon aikana yli 70-vuotiaat forssalaiset toimivat ikääntymisen asiantuntijoina. Toteutus on uusi ja ensimmäiset tunnelmat ovat positiivisia.

Forssan ikäihmiset auttavat kehittämään hoitotyön koulutusta ottamaan ikääntyneiden odotukset ja tarpeet entistä paremmin huomioon. Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen ja Hämeen ammattikorkeakoulun yhteisen koulutusviikon tavoitteena on lisätä sairaanhoitajaopiskelijoiden ymmärrystä ikääntymisestä ja kiinnostusta työskennellä iäkkäiden hoitotyössä.

Tutkimusten mukaan terveysalan opiskelijoiden kiinnostus työskennellä iäkkäiden parissa on vähäistä. Perusterveydenhuollossa ja pitkäaikaishoidossa tehtävä hoitotyö ei houkuttele.

– Opiskelijat kyllä ymmärtävät, että suuri osa heidän potilaistaan on tulevaisuudessa ikäihmisiä huolimatta siitä, millä terveydenhuollon sektorilla he työskentelevät. Kuitenkin vetovoimaisimpia alueita ovat esimerkiksi lasten ja nuorten hoitotyö sekä erikoissairaanhoidon akuutti hoitotyö, jossa potilaskontaktit ovat tavallisesti lyhyitä, Turun yliopiston hoitotieteen tohtorikoulutettava Sanna Koskinen sanoo.

Turun yliopiston hoitotieteen ja HAMK terveysalan asiantuntijat toteavat, että terveysalan koulutukseen on luotava uusia opetusratkaisuja, jotta suunta muuttuisi. Yksi uusista avauksista on Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan toimipisteessä sairaanhoitajaopiskelijoille toteutettava koulutusviikko 1.–5. syyskuuta, jonka aikana yli 70-vuotiaat forssalaiset toimivat ikääntymisen asiantuntijoina.

Ikäihmisten osallistuminen opetukseen on uutta

Niin sanottuja kokemuskouluttajia on käytetty terveysalan koulutuksessa jonkin verran, etenkin ulkomailla. Suomessa ikäihmisten osallistumisesta opetukseen on kuitenkin olemassa vain vähän tutkittua tietoa.

– Forssan koulutusviikko on osa laajempaa tutkimusta, jossa tutkitaan uuden opetusratkaisun vaikuttavuutta opiskelijoiden uravalintaan. Samanlainen koulutusviikko on jo toteutettu keväällä Seinäjoella. Ensikokemukset koulutusviikosta olivat kannustavia. Tutkimustuloksia hyödynnetään sairaanhoitajakoulutuksen kehittämisessä, Sanna Koskinen kertoo.

Samalla, kun opiskelijat pääsevät keskustelemaan ikäihmisten kanssa ja kuulemaan heidän kokemuksistaan, ikäihmiset pääsevät vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osallistumalla koulutuksen toteutukseen.

– Hämeen ammattikorkeakoulussa opiskelijoiden ikääntyneiden hoitotyön osaamista on vahvistettu systemaattisesti jo pitkään. Nyt toteuttava viikko on jatkoa tälle kehittämistyölle. Aikaisemmin opiskelijat ovat projektitehtävien ja opintojensa puitteissa muun muassa vierailleet ikäihmisten luona heidän kotonaan, eri yhdistysten tilaisuuksissa sekä toteuttaneet asiakasraateja. Uutta tässä koulutusviikossa on ikäihmisten kutsuminen ammattikorkeakouluun asiantuntijoiksi, kertovat opetusjohtaja Eeva-Liisa Breilin ja koulutuspäällikkö Leena Ahonen HAMK Forssan toimipisteestä.

Viikon aikana tullaan käsittelemään erilaisia aiheita, esimerkiksi sukupolvien samanlaisuutta ja erilaisuutta, ikääntymisen yksilöllisyyttä, elämän muuttumista sairauden kohdatessa, asiakaslähtöistä hoitotyötä ja ikäihmisten osallisuutta yhteiskunnassa.

Ikäihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa

Ikäihmisten osallisuutta korostetaan niin vanhuspalvelulaissa kuin laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Usein osallisuus nähdään vain yhteydessä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Todellisuudessa se koskee myös monia muita yhteiskunnan osa-alueita, kuten koulutusta.

Turun ja Forssan koulutus- ja tutkimushankkeen asiantuntijat näkevät, että ikäihmisillä on paljon annettavaa myös muilla yhteiskunnan alueilla kuin vain sosiaali- ja terveyspalveluissa.

– Suomessa on vielä runsaasti kehitettävää terveyspalvelujen asiakkaiden ja potilaiden osallistumisessa koulutukseen. Esimerkiksi Iso-Britanniassa he osallistuvat myös opetussisältöjen kehittämiseen ja opiskelijoiden arviointiin, mainitsee Sanna Koskinen.

Lisätietoja:

Sanna Koskinen, TtM, tohtorikoulutettava
Turun yliopisto, hoitotieteen laitos
Puhelin: 050 5424 166
smtkos@utu.fi

Eeva-Liisa Breilin, opetusjohtaja
Hämeen ammattikorkeakoulu
Puhelin: 0400 764 682
Sähköposti: Eeva-Liisa.Breilin@hamk.fi

Leena Ahonen, koulutuspäällikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu
Puhelin: 050 574 5762
Sähköposti: leena.ahonen@hamk.fi

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs