Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » En hel kurs med invandrarchaufförer sysselsätts genast efter utbildningen

Axxell

En hel kurs med invandrarchaufförer sysselsätts genast efter utbildningen

Pressmeddelande.
Publicerad: 10.11.2015 kl. 14:22
Utgivare: Axxell

Fredagen den 13.11 får 19 personer med invandrarbakgrund sin busschaufförsexamen från Axxells och TTS (Työtehoseura) pilotutbildning. Enligt de uppgifter som finns för tillfället har nästan alla fått ett jobb som motsvarar utbildningen.

Utbildningen förverkligades med finansiering från Nylands och Egentliga Finlands NTM-byråer. Avsikten med utbildningen var att testa hur yrkesinriktad integrationsutbildningen fungerar. Utgångspunkten var att man från första början riktar in sig på ett och samma yrke för hela gruppen. Intresset för utbildningen var stort, 362 invandrare sökte till utbildningen och till introduktionsperioden valdes 40 deltagare, varav 19 inledde utbildningen. Alla 19 får nu sin examen. De sökande skulle i grunden ha en fungerande språkkunskap, som man normalt når efter ca ½ års intensiva studier. Därtill krävdes av de studerande minst B-körkort. Under introduktionsveckan testades deltagarnas kunskaper i finska, lämplighetsintervju och körsimulatortest genomfördes också. Med hjälp av språktestet gallrades de sökande, vars finska språkkunskaper var för svaga eller starka, bort. De sökande som hade en för god nivå i finska styrdes att söka direkt till TTS finska grupper.

De två första modulerna i utbildningen genomfördes i Axxell. I den delen ingick huvudsakligen undervisning i finska med inriktning på chaufförsyrket, arbetslivskunskap och handledning. Under dessa första moduler ordnades yrkesutbildningsdagar i depån i Brunakärr, i början några gånger i månaden och efter hand som deltagarnas yrkesvokabulär växte ordnades dagarna allt oftare. Under dessa dagar var också finskaläraren med för att yrkesundervisningsdagarna och speciellt språket som användes under dessa dagar kunde gås igenom under lektionerna i finska. Under de två första modulerna avlades redan de första delarna av examen.

Efter ungefär ½ år överfördes utbildningsansvaret till TTS yrkeslärare. Under de två sista modulerna avlade de studerande sin examen, grundexamen i logistik, kompetensområdet för transportservice, busschaufför. I utbildningen ingick också inlärning i arbete (praktik) på HRTs område.

Alla som inledde utbildningen avslutade också utbildningen och får nu sin examen. Nästan alla har också fått jobb som chaufförer inom huvudstadsregionens lokaltrafik genast efter att de blir färdiga. Undervisningspersonalen som var med i utbildningen tyckte det bästa med utbildningen var, att studerande och personal hade samma mål – genom att jobba tillsammans öppnas dörrarna till ett nytt yrke.

Mera information ger utbildare Jari Harjuhahto, tfn 044-739 7689. Välkommen att intervjua de studerande som blir färdiga antingen under skoldagarna onsdag och torsdag kl. 9-14 på adressen Mannerheimvägen 160, 2 våningen eller under avslutningsfesten fredagen den 13.11 kl.9 på Restaurang Loru, Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsingfors.

Axxell erbjuder månsidig utbildning för både ungdomar och vuxna på nio orter (Helsingfors, Esbo, Vanda, Ekenäs, Karis, Kimito, Pargas, Åbo och Lappfjärd). I Axxells utbildningsutbud ingår yrkesutbildning, folkhögskolutbildning och invandrarutbildning på både svenska och finska. Axxell har ca 4000 studerande, varav 1300 är ungdomar. Personalstyrkan uppgår till ca 350 personer.

Axxell upprätthålls av bolaget Axxell Utbildning Ab.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs