Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Den nationella Skolfreden utlyses i Björneborg: Respekt och goda kompisfärdigheter förebygger mobbning

Mannerheims Barnskyddsförbund

Den nationella Skolfreden utlyses i Björneborg: Respekt och goda kompisfärdigheter förebygger mobbning

Pressmeddelande.
Publicerad: 21.08.2013 kl. 09:00
Utgivare: Mannerheims Barnskyddsförbund

Var och en har rätt att få sin åsikt hörd och ingen får diskrimineras på grund av sin åsikt. Genom att lära sig att lyssna på och respektera varandra bygger man välfärd i skolan och förhindrar mobbning. Den 21 augusti utlyses skolfreden i Björneborg.  Evenemangets beskyddare är Republikens president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio. Skolfredsdeklarationen inleder Skolfredsprogrammet för läsåret 2013-2014.

Våga vara dig själv och uppför dig gott. Det är teman som är aktuella i årets Skolfredsprogram. Eleverna i Björneborgsskolorna valde att under skolfredsåret poängtera de egna åsikterna och samtidigt uppmuntra varandra att bekanta sig med nya människor.

Till gott uppförande hör att man kommer överens med och respekterar andra människor. De här färdigheterna är det bra att öva även i skolan.

– Vi ville påminna eleverna om att alla är olika och att det är viktigt att alla får vara den person de är. Det är bra att eleverna lär sig uttrycka sina egna åsikter så att man vågar stå på sig när man diskuterar saker i en större grupp, berättar Nicklas Nousiainen från Björneborgs Svenska samskola.

– Det är också viktigt att lärarna lär sig att lyssna till elevernas åsikter, fortsätter Adriann Nyman från Noormarkun yhtenäiskoulu.

Väneleverna i pilotskolorna har i år bl.a. planerat morgonsamlingar om hur viktigt det är med egna åsikter. Vidare har man i skolorna planerat lektioner om hur man ger och tar emot kritik på ett konstruktivt sätt. Eleverna har även planerat besök till andra skolor, där syftet är att uppmuntra eleverna att lära känna nya människor.

Vad kännetecknar en god vän?

Årets Skolfredstävling utmanar skolorna att tillsammans med eleverna tänka på vad som kännetecknar en god vän. Hurudana färdigheter har en god kompis och hur kan man stöda och träna upp sina kompisfärdigheter.

I själva tävlingen ska skolorna planera en tillställning där man tränar och stöder kompisfärdigheterna. Det kan exempelvis vara en lektion, en morgonsamling eller föräldrakväll.  Tävlingstiden är 21.8.– 20.12.2013. De bästa idéerna belönas med ett stipendium på 500 euro.  


Skolfred även på andra stadiet

Skolfreden är ett riksomfattande program som Mannerheims Barnskyddsförbund koordinerar i samarbete med Utbildningsstyrelsen, Polisstyrelsen, Folkhälsan och Finlands Föräldraförbund. Programmets mål är att ingen ska bli mobbad eller lämnad ensam och att varje elev ska få uppleva sig vara en värdefull och accepterad medlem i skolgemenskapen.

Skolfredsprogrammet har förverkligats i grundskolor runtom i Finland och nästa år kommer Skolfreden att spridas till andra stadiet. Skolfred har utlysts alltsedan 1990.

Ytterligare information

– Skolfredens planerare Tiia Posa, Mannerheims Barnskyddsförbund, tfn 075 3245 472
– Utbildningsrådet Heidi Peltonen, Utbildningsstyrelsen, tfn 040 348 7271
– Polisinspektör Ari Järvenpää, Polisstyrelsen, tfn 07187 81766
– Avdelningschef Gun Andersson, Folkhälsan, tfn 050 566 8777
– PlanerareAnri Leveelahti, Finlands Föräldraförbund, tfn 044 755 1372
– Informatör Camilla Heikkilä, Mannerheims Barnskyddsförbund, tfn 075 3245 580

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs