Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Centria käynnistää uuden erikoistumiskoulutuksen haavahoitoon

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria käynnistää uuden erikoistumiskoulutuksen haavahoitoon

Tiedote.
Julkaistu: 27.04.2016 klo 08:30
Julkaisija: Centria-ammattikorkeakoulu

Erikoistumiskoulutukset ovat uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Laki uudesta koulutusmuodosta astui voimaan vuoden 2015 alussa, ja ensimmäiset korkeakoulujen erikoistumiskoulutukset alkavat tänä vuonna. Alkamassa on esimerkiksi kyberturvallisuuteen, big dataan sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan kehittämiseen liittyviä erikoistumiskoulutuksia.

Centria-ammattikorkeakoulu Kokkolassa käynnistää erikoistumiskoulutuksen haavahoidossa. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Vaasan, Lahden, Hämeen ja Tampereen ammattikorkeakoulujen kanssa. 30 opintopisteen laajuisessa haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo sairaanhoitajille (AMK) ja terveydenhoitajille (AMK) edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana.

Opiskelija saa taitoa oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen. Erikoistumiskoulutuksessa opiskelija kehittää omaa ja työyhteisön haavahoidon osaamista. Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n haavahoitajan auktorisointi -nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi. Opintoja voidaan lukea hyväksi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutuksen hinta on 1000 €. Koulutukseen on sähköinen haku 2.–31.5.2016. Koulutus toteutetaan ajalla 22.9.2016–28.9.2017.

Mikä on erikoistumiskoulutus?

Erikoistumiskoulutukset ovat uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Se on tarkoitettu työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon jo suorittaneille tai muuten vastaavan osaamisen hankkineille. Uusi erikoistumiskoulutus korvaa aiemmat ammattikorkeakoulujen ammatilliset erikoistumisopinnot.

Erikoistumiskoulutus on pitkäkestoista. Sen laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Koulutus sopii henkilöille, jotka haluavat syventää asiantuntemustaan, tarvitsevat työssään laajempaa tai monialaisempaa osaamista, toimivat asiantuntijoina yhteisöissä ja -verkostoissa tai suuntaavat vaativampiin asiantuntijatehtäviin.

Koulutus toteutetaan ja asiantuntijuus osoitetaan kiinteässä yhteydessä työelämään. Koulutus vahvistaa sekä alalla tehtävän tutkimuksen ja tuotekehityksen että työelämän välistä yhteyttä.

Erikoistumiskoulutukseen osallistuminen mahdollistaa omaa työyhteisöä laajemman näkökulman tarkastella työelämässä vastaan tulevia haasteita, ongelmia ja kehittämistarpeita. Koulutuksen suorittanut kykenee käyttämään tieteellistä tutkimustietoa erikoisalansa ammatillisten käytäntöjen analysoinnissa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot:
lehtori Timo Kinnunen, puh. 044 725 0576, timo.kinnunen@centria.fi
http://web.centria.fi/hakijalle/erikoistumiskoulutukset/haavahoidon-erikoistumiskoulutus

Centria-ammattikorkeakoulun Oy:n osakkeenomistajina ovat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Pietarsaaren kaupunki, Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistys ry ja Raudaskylän Kristillisen Opiston kannatusyhdistys ry.

Centria-ammattikorkeakoulu edistää alueen kehittymistä ja hyvinvointia työelämälähtöisen opetuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan yhteisvaikutuksena. Ammattikorkeakoulun kampukset sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa. Ammattikorkeakoulu kouluttaa tekniikan, liiketalouden hyvinvoinnin ja kulttuurin aloille.
 
Keskeiset tunnusluvut 2014
 
Koulutusohjelmia                                   22
Opiskelijoita                                          2901
Tutkintoja                                             612
Henkilöstömäärä                                   253 (-14)
Kokonaistuotot                                      26,2 M€ (-14)

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs