Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Centria ammattikorkeakoulun toimilupahakemus on valmistunut

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria ammattikorkeakoulun toimilupahakemus on valmistunut

Tiedote.
Julkaistu: 23.09.2013 klo 19:15
Julkaisija: Centria-ammattikorkeakoulu

Centria ammattikorkeakoulun toimilupahakemus on valmistunut ja ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallitus vahvisti sen tänään maaanantaina 23.9.2013.

Uudet arvot

Ammattikorkeakoulun toiminta nojaa uudistetun strategian mukaisesti avoimuuden, vastuullisuuden ja uudistushakuisuuden arvoihin. Centrian haluaa olla Botnia-alueen ihmisten ja organisaatioiden osaamisen halutuin ja aikaansaavin uudistaja.

Ammattikorkeakoulu haluaa keskustella asioista avoimesti ja vahvistaa tietoisesti avointa vuorovaikutuskulttuuria. Tunnemme vastuumme alueen hyvinvoinnin, sivistyksen ja osaamisen kehittämisestä. Lisäksi katseemme on tulevaisuudessa – haluamme uudistaa ja uudistua ja pyrimme löytämään uudenlaisia ratkaisuja vuoteen 2020 saakka laaditun uuden strategian arvojen pohjalta.

Uusi toimintatapa ja –rakenne

Ammattikorkeakoulun toiminnan tulee jatkossakin olla toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävällä pohjalla. Toimilupaa haetaan koko Botnia-aluetta palvelevalla rakenteella. Nuorten koulutusta tullaan tarjoamaan jatkossa Kokkolassa ja Ylivieskassa ja aikuisten koulutusta elinkeino- ja työelämän tarpeista lähtien näiden lisäksi myös Pietarsaaressa.

Kokkolan pääkampukselle keskitetään liiketalouden, musiikin, sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus. Tekniikan koulutusta tarjotaan jatkossakin kahdella kampuksella. Kokkolassa keskitytään kemiantekniikan ja tieto- ja viestintätekniikan koulutukseen ja Ylivieskassa tuotantotalouden ja sähkö- ja automaatiotekniikan koulutukseen. Lisäksi Ylivieskassa annetaan sosionomi- ja yhteisöpedagogikoulutusta. Englanninkielinen koulutus keskitetään Kokkolaan ja sitä annetaan liiketaloudessa ja tekniikassa.

Toimintamallia uudistetaan siten, että Kokkolan vastuualueena on opetus ja Ylivieskasta käsin johdetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. TKI-toimintaa toteutetaan jatkossakin vastaamaan alueen elinkeinoelämän tarpeita Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa.

Ammattikorkeakoulu tuottaa osaamista koko toiminta-alueelleen. Toimipisteiden ja koulutusvastuiden määrää vähentämällä ammattikorkeakoulu pystyy jatkossa luomaan nykyistä vahvempia osaamiskeskittymiä, joiden laatu yltää kansalliselle ja kansainväliselle tasolle. Ammattikorkeakoululle on keskeistä kyetä vahvistamaan alueen yritysten kilpailukykyä myös tulevaisuudessa.

Uusi profiili

Aluevaikutuksesta ja kansainvälisyydestä tunnettu ja palkittu Centria ammattikorkeakoulu profiloituu uudistetun strategian perusteella työelämälähtöisyyteen ja turvallisuuteen. Centriassa kaiken tekemisen ytimessä on tukea alueen elin­keino- ja työelämän kehittymistä sen omista tarpeista lähti­en. Pyrkimyksenä on jatkuvasti tuoda ja luoda uutta tietoa, osaamista ja teknologioita.

Centrian profiloituminen turvallisuuteen tuo alueelle uutta osaamista, jolla vahvistetaan elinkeino- ja työelämän laa­tua, tuottavuutta ja kilpailukykyä. Turvallisuusosaaminen antaa jokaiselle Centriasta valmistuneelle kilpailuedun rek­rytointitilanteessa.

Taustaa ammattikorkeakoulu-uudistukselle

Ammattikorkeakoulujen rahoitus- ja säädösohjausta sekä toimiluvat uudistetaan vuoden 2014 alusta. Lainsäädäntöä muutetaan siten, että ammattikorkeakoulujen rahoituksen määräytymisperusteissa ja rahoituskriteereissä otetaan huomioon ammattikorkeakoulujen koko lakisääteinen toiminta laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta korostaen. Laajassa yhteistyössä valmisteltu uusi rahoitusmalli otetaan käyttöön vuonna 2014.

Ammattikorkeakoulut hakevat uudistuvan ammattikorkeakoululain mukaisia toimilupia syyskuussa 2013. Valtioneuvosto päättää toimiluvista vuoden 2013 loppuun mennessä, ja uudet toimiluvat tulevat voimaan 1.1.2014 alkaen. Uusien toimilupien myöntämisessä korostuvat koulutustarpeen lisäksi toiminnan laatuun, vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen liittyvät näkökohdat. Toimiluvissa määrätään mm. siitä, mitä tutkintoja ja tutkintonimikkeitä kukin ammattikorkeakoulu antaa (ns. koulutusvastuu).

Säästötarpeet Centria ammattikorkeakoulussa

Maaliskuussa 2012 opetus- ja kulttuuriministeriön tekemän päätöksen mukaan Centria ammattikorkeakoululta vähennetään 130 aloituspaikkaa vuodesta 2013 alkaen. Leikkaukset kohdistuivat vuonna 2013 käynnistyviin koulutuksiin tekniikan, kulttuurin ja matkailun aloilla.

Centrian aloituspaikkaleikkaukset on toteutettu ja niiden vaikutus näkyy laskennallisissa opiskelijamäärissä siten, että vuonna 2013 laskennallinen opiskelijamäärä on 2665 ja vuonna 2016 se on 2227. Tästä johtuvat säästötarpeet ovat merkittäviä, sillä yksikköhintatulo putoaa vuoteen 2016 mennessä noin 20 %. Talouteen liittyvät asiat ovat merkittävässä asemassa uutta toimilupaa haettaessa. Vähenevillä resursseilla tulee järjestää lain edellyttämät perustehtävät ja turvata monipuoliset toimintamahdollisuudet opiskelijoille sekä opiskelijapalvelut.

Toimilupaan liittyen ammattikorkeakouluissa on arvioitu oman koulutustarpeen olemassaoloa suhteessa alueen elinkeino- ja työelämään sekä lähikorkeakoulujen toteuttamaan tarjontaan. Toimintarakenne (kampusrakenne) on perusteltava alueen näkökulmasta. Ammattikorkeakoululle ja sen jokaiselle kampukselle pitää turvata ja myös toimilupahakemuksessa kuvata riittävät resurssit.

Centria ammattikorkeakoulu tekee edellä kuvatut ratkaisut, jotta se säilyy taloudellisesti elinvoimaisena ja jatkossakin pystyy turvaamaan toiminnan laadukkuuden. Päätöksellä varmistetaan Centria ammattikorkeakoululle vakinainen toimilupa.

Lisätietoja: rehtori, toimitusjohtaja Pekka Hulkko, pekka.hulkko at centria.fi, 044 725 0047

Centria ammattikorkeakoulun ylläpitäjä on Centria ammattikorkeakoulu Oy ja rinnakkaistoiminimi Centria yrkeshögskola Ab. Ammattikorkeakouluosakeyhtiön osakkeenomistajina ovat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Pietarsaaren kaupunki, Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistys ry ja Raudaskylän Kristillisen Opiston kannatusyhdistys ry.

Centria ammattikorkeakoulu edistää alueen kehittymistä ja hyvinvointia työelämälähtöisen opetuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan yhteisvaikutuksena. Ammattikorkeakoulun kampukset sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa. Ammattikorkeakoulu kouluttaa tekniikan, liiketalouden hyvinvoinnin ja kulttuuri aloille.

 

Keskeiset tunnusluvut 2013

 

Koulutusohjelmia                                   15

Aloituspaikkoja 2013                              492

Opiskelijoita                                          2852

Tutkintoja 2012                                     528

Henkilöstömäärä                                   293

Kokonaistuotot 2012                              28 M€

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs