Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Centria ammattikorkeakoulu palkitsi parhaat opinnäytetyöt

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria ammattikorkeakoulu palkitsi parhaat opinnäytetyöt

Tiedote.
Julkaistu: 03.09.2012 klo 11:30
Julkaisija: Centria-ammattikorkeakoulu

 

Centria ammattikorkeakoulu palkitsi lukuvuoden 2011−2012 parhaat opinnäytetyöt maanantaina 3.9. Kokkolassa järjestetyssä lukuvuoden avajaistilaisuudessa. Kolmelta koulutusalalta palkittiin paras opinnäytetyö 1000 euron suuruisella stipendillä sekä kunniakirjalla.

Kukin ammattikorkeakoulun yksikkö valitsee koulutusalojen parhaat opinnäytetyöt arviointiryhmälle. Parhaaksi opinnäytetyöksi voi esittää ammattikorkeakoulututkinnon ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetöitä. Arviointiryhmä, jossa on edustus kaikista ammattikorkeakoulun yksiköistä ja koulutusaloista, tutustuu töihin ja tekee valinnat palkittaviksi opinnäytetöiksi.

 Palkittavan alakohtaisen parhaan opinnäytetyön kriteerit:

  • Opinnäytetyö täyttää tutkintosäännön ja koulutusohjelman tavoitteet. 
  • Opinnäytetyön aihe on haastava ja tukee oppijan ammatillista kasvua ja kehitystä.
  • Opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä uusiin asioihin.
  • Opinnäytetyö edistää merkittävästi yhteisön/yrityksen toiminnan kehittämis­tä ja opinnäytetyön laatimiseen liittyvä prosessi on sujunut joustavasti.
  • Raportin ulkoasu ja sen esitystapa on hyvä.
  • Opinnäytetyön aikataulu toteutuu suunnitelman mukaan.

 

Palkitut opinnäytetyöt sekä arviointiraadin perustelut:

Tekniikka:

 Aho Pekka: Maaselän Koneen tuotannon tehostaminen ja kehittäminen leaniin tukeutuen.

Automaatiotekniikan koulutusohjelma. Ohjaaja Pekka Nokso-Koivisto. Syksy 2011

Arviointiraadin lausunto: Kyseessä on yrityksen antama toimeksianto- ja kehittämistutkimus, jossa tutkimuksen tavoitteena on tutkia yrityksen tuotannossa tapahtuneiden kokoonpanomuutosten kannattavuutta. Laatijan vahvuutena voidaan pitää perehtyneisyyttä sekä teoriaan että tutkimuksen käytännön osioon.

Ahon viitekehyskokonaisuus on asiasisällön osalta laajahko sekä erittäin hyvällä käsiteanalyysillä että teoriarajauksella työ on saatu kiteytettyä helposti luettavaksi. Käytetty kirjallisuus on uutta ja monipuolista. Opinnäytetyön empiriassa on selvitetty eri lean-laskentamalliin tukeutuvia tuotekohtaisia kannattavuuslaskelmia. Tutkimusongelman esittely olisi saanut olla hieman syvällisempää, mutta kokonaisuus on kuitenkin kiitettävää tasoa. Aho on saanut opinnäytetyön tuloksina synnytettyä eri leaniin perustuvia toimintamalleja, joita yrityksen päätöksenteossa voidaan välittömästi käyttää hyödyksi. Tutkimus vastaa siihen, mitä tutkimuksen tavoitteena oli selvittää.

Pekka Ahon opinnäytetyön kokonaisuus on arvioitu kiitettävälle tasolle.

 

Liiketalous:

Riitta Hanni & Tuula Tuikka: Onnistuneen tapahtuman toteutus ja markkinointi – Case KyläKelpaa! Maaseutuasuminen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

Liiketalouden koulutusohjelma, Kokkola. Ohjaaja Jorma Saloniemi. 2012

Arviointiraadin lausunto: Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja kehittää Kannuksessa järjestettyjen KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnallisten messujen 2011 yleistä onnistumista, tapahtuman markkinointisuunnitelman ja markkinoinnin toteutumista sekä tapahtuman vaikutuksia. Opinnäytetyö osoittaa kykyä yrittäjämäiseen työskentelyyn sekä menestyksekkääseen kokonaisuuden hallintaan. Työ perustui toimeksiantajan tarpeeseen ja sen toteutus palveli merkittävällä tavalla tapahtuman toteutusta, onnistumista ja jatkokehittämistä. Opinnäytetyön ansiot ovat monipuolisena, käytännön kehittämistä palvelevana ja tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena useasta näkökulmasta huomattavat.

 

Sosiaali- ja terveysala:

Korkalo Tuija & Mustanoja Minna: Sosiokulttuurinen toiminta osaksi arkea.  

Sosiaalialan koulutusohjelma, Ylivieska. Ohjaaja: Kaija Heikkinen, työelämänohjaaja Satu-Marja Eira-Keskitalo. Helmikuu 2012

Arviointiraadin lausunto: Opinnäytetyön tavoitteena on ollut kehittää Enontekiön vanhainkodin, Luppokodin, sosiokulttuurista toimintaa siten, että se tulisi osaksi arkea ja kokonaisvaltaista hoitoa. 

Opinnäytetyön tekijät ovat rakentaneet toimivan projektin, jossa yhteistyö työelämän toimijoiden kanssa on perustunut toimivalle työnjaolle ja jossa opiskelijoiden oma rooli on näyttäytynyt sosiaalipedagogisen viitekehyksen kautta innostamisena, toimintaan rohkaisemisena ja motivointina. Tekijät ovat rohkeasti menneet mukaan arjen toimintaan rakentaen jatkuvan kehittämisen spiraalin: on suunniteltu, kokeiltu, arvioitu ja muutettu toimintaa joustavasti.  Samalla on löydetty tiettyyn kulttuuriin ja toimintaympäristöön sopivia toimintamuotoja.  Sosiokulttuurinen työote on korostunut punaisena lankana läpi työn ja se on kytketty hienosti myös osaksi opiskelijoiden omaa oppimisprosessia.

Opinnäytetyön tuloksena on syntynyt kunnan vanhustenhuollon käyttöön materiaalia.  Innostuneet ja motivoituneet opiskelijat ovat jättäneet työyhteisöön myös kipinän jatkaa kehittämistyötä eteenpäin.

 

Lisätietoja antaa:

Koulutusjohtaja Helena Åkerlund, 050 521 0906, helena.akerlund@centria.fi

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun uusi nimi, Centria ammattikorkeakoulu – Centria yrkeshögskola, astui voimaan 1.8.2012.

Ammattikorkeakoulun ylläpitäjä on Centria ammattikorkeakoulu Oy ja rinnakkaistoiminimi Centria yrkeshögskola Ab. Ammattikorkeakouluosakeyhtiön osakkeenomistajina ovat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Pietarsaaren kaupunki, Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistys ry ja Raudaskylän Kristillisen Opiston kannatusyhdistys ry.

Ammattikorkeakoulu edistää alueen kehittymistä ja hyvinvointia työelämälähtöisen opetuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan yhteisvaikutuksena. Ammattikorkeakoulun kampukset sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa. Ammattikorkeakoulun koulutusvastuualueet ovat tekniikka, liiketoimintaosaaminen sekä hyvinvointi ja kulttuuri.

Keskeiset tunnusluvut 2012

Aloituspaikkoja 2012                              622

Opiskelijoita                                          n. 3300

Tutkintoja / vuosi                                  450­­-490

Henkilöstöä                                          310

Kokonaistuotot 2011                              27 M€

Koulutusaloja 2012                                6

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs