Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n toimiluvan lisäselvitys valmistui

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n toimiluvan lisäselvitys valmistui

Tiedote.
Julkaistu: 20.02.2015 klo 11:16
Julkaisija: Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu järjesti tänään perjantaina 20.2.2015 tiedotustilaisuuden, jossa kerrottiin ammattikorkeakoulun toimilupaan liittyvästä selvityksestä.

Valtioneuvosto on myöntänyt Centria-ammattikorkeakoulu Oy:lle toimiluvan 11.12.2014. Toimiluvassa olevan kehittämisvelvoitteen mukaisesti ammattikorkeakoulun tulee selvittää mahdollisuudet järjestää ammattikorkeakoulun toiminta vuoteen 2017 mennessä siten, että sen koulutustarjonta muodostaa samalle kampukselle Kokkolaan syntyviä toiminnallisia osaamiskokonaisuuksia sosiaali- ja terveysalalla, tekniikassa, humanistisella alalla sekä liiketaloudessa. Järjestelyissä tulee hyödyntää erityisesti yliopistokeskuksen tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia.

Centria-ammattikorkeakoulu Oy toimitti toimiluvassa pyydetyn selvityksen 23.12.2014 opetus- ja kulttuuriministeriölle. Ministeriö on 2.2.2015 päivätyssä kirjeessä pyytänyt ammattikorkeakoulua laatimaan lisäselvityksen, jossa on selkeä johtopäätös kampusrakenteen kehittämisestä sekä skenaariolaskelmat tilanteesta. Tarkastelua pyydetään tilanteessa, jossa tutkintoon johtava koulutus keskitetään Kokkolaan sekä tilanteessa, jossa toimintaa jatketaan nykyrakenteella.

Tänään opetus- ja kulttuuriministeriöön toimittamassaan selvityksessä ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallitus esittää seuraavaa:

Tutkintoon johtava nuorten koulutus keskitetään pääosin Kokkolaan. Ylivieskassa toteutetaan jatkossa kahta nuorten tutkintotavoitteista koulutusta. Kokkolaan keskitetään osaamiskokonaisuudet tekniikassa (tieto- ja viestintätekniikan sekä prosessi- ja materiaalitekniikan koulutukset), liiketaloudessa, sosiaali- ja terveysalalla, humanistisella ja kasvatusalalla sekä kulttuurialalla. Ylivieskaan keskitetään sähkö- ja automaatiotekniikan sekä tuotantotalouden koulutukset. Näiden lisäksi ammattikorkeakoulun toiminta-alueella Kokkolassa, Pietarsaaressa ja Ylivieskassa järjestetään koulutusta monimuotototeutuksina sekä harjoitetaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Kokkolaan muodostuvista toimipisteistä ja niiden edellyttämistä investoinneista hallitus tekee yksityiskohtaisen ratkaisun myöhemmin.

Hallitus korostaa, että vahvan TKI-toiminnan säilyttäminen koko ammattikorkeakoulun toiminta-alueella, erityisesti Ylivieskassa, edellyttää tutkintotavoitteista koulutusta. Näin voidaan turvata myös toimintaan liittyvä hankerahoitus. Keskittämisen myötä kaikki rahoituskanavat eivät välttämättä ole käytettävissä nykyisessä laajuudessaan. Samalla keskittäminen tuo merkittävästi enemmän epävarmuustekijöitä. Hallitus haluaa myös parhaalla mahdollisella tavalla turvata yhteistyön Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Oulun Eteläisen instituutin kanssa. Mahdollisia muutoksia näissä tekijöissä hallitus pitää suurena riskitekijänä alueellisen, työelämälähtöisen yhteistyön kehittymiselle.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja, rehtori Pekka Hulkko, pekka.hulkko@centria.fi, 044 725 0047

Centria-ammattikorkeakoulun Oy:n osakkeenomistajina ovat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Pietarsaaren kaupunki, Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistys ry ja Raudaskylän Kristillisen Opiston kannatusyhdistys ry.

Centria-ammattikorkeakoulu edistää alueen kehittymistä ja hyvinvointia työelämälähtöisen opetuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan yhteisvaikutuksena. Ammattikorkeakoulun kampukset sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa. Ammattikorkeakoulu kouluttaa tekniikan, liiketalouden hyvinvoinnin ja kulttuurin aloille.
 
Keskeiset tunnusluvut 2014
 
Koulutusohjelmia                                   21
Opiskelijoita                                          2852
Tutkintoja                                             612
Henkilöstömäärä                                   253
Kokonaistuotot                                      26,2 M€

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs