Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » ARENE-tiedote: Alueellisen innovaatiotoiminnan rahoitus uudistettava

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

ARENE-tiedote: Alueellisen innovaatiotoiminnan rahoitus uudistettava

Tiedote.
Julkaistu: 10.02.2012 klo 15:10
Julkaisija: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Suomalaisten korkeakoulujen toimintaa ja rahoitusta uudistetaan parhaillaan. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry korostaa, että uudistuksessa on huomioitava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyö (TKI) turvaaminen ja kehittäminen koko korkeakoulusektorilla eli yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Innovaatiotoiminnan rahoituksen tulisi tehostaa enemmän alueellista työtä.

Peter Maassenin johtama kansainvälinen arviointiryhmä antaa ammattikorkeakoulujen TKI:n kehitykselle tunnustusta, mutta pitää rahoitusjärjestelmiä ammattikorkeakoulujen kannalta konservatiivisina. Arviointiryhmän mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö sälyttää ammattikorkeakouluille tehtäviä, mutta ei paimenna rahoittajia. Ammattikorkeakoulut on jätetty selviytymään TKI-työstä yksin.

Vuonna 2010 korkeakoulusektorin TKI-menot olivat yhteensä 1,425 miljardia euroa. Tästä ammattikorkeakoulujen osuus oli noin kymmeneksen eli 149 miljoonaa euroa. Nykyinen rahoitusmalli ei mahdollista ammattikorkeakoulujen pitkäjänteistä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä.

Arene vaatii, että ammattikorkeakoulujen TKI‐rahoitus on saatava vakaammalle pohjalle. Riittävän TKI‐perusrahoituksen turvaaminen parantaa toiminnan laatua ja mahdollistaa paremmin opetuksen ja TKI:n integraation.

Ammattikorkeakoulut kouluttavat osaajia alueensa yrityksille ja julkisille organisaatioille. Ammattikorkeakoulujen TKI-työ on tärkeää opetuksen, opiskelijoiden ja henkilöstön osaamisen, alueen yritysten ja koko työelämän osaamisen ja uudistumisen kannalta. Tulevaisuudessa toimintaa voidaan painottaa enemmän pienten ja keskisuurten yritysten TKI-työn ja erityisesti palveluinnovaatioiden ja kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen.

Korkeakoulujen TKI-työtä tulee hyödyntää elinkeinorakenteen monipuolistamisessa. Sen avulla voidaan kehittää luovaa taloutta, uusia kasvualoja, uusia materiaaleja ja luonnonvara-alaa sekä yhteiskunnan palvelurakenteita ja kestävää kasvua.

--

Lisätietoja

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, www.arene.fi

Puheenjohtaja
Markku Lahtinen, p. 050 524 6525, markku.lahtinen@tamk.fi

Toiminnanjohtaja
Timo Luopajärvi, p. 050 522 6709, timo.luopajarvi@arene.fi

Lähteet

Jussi Halttunen: Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan kehittämishaasteet
http://www.arene.fi/data/dokumentit/1b939238-7cfb-4011-8e19-3cc8344db50f_.zip

OKM: Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 – 2016, kehittämissuunnitelma
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/asiakirjat/Kesu_2011_2016_fi.pdf

KKA: TKI-toiminnan arvioinnin väliraportti http://www.kka.fi/files/1428/KKA_1611.pdf

AMK - kustannustehokas korkeakoulu, taustaa:

• Ammattikorkeakouluilla on puolta pienempi budjetti kuin yliopistoilla (yliopistot 1,9 mrd euroa, AMK:t
0,9 mrd euroa).
• Vuonna 2011 ammattikorkeakouluissa oli 115 000 opiskelijaa ja yliopistossa 145 000 opiskelijaa.
• Vuonna 2011 ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin runsaat 22 000 ja ylempiä AMK-tutkintoja 1800. Yliopiston maisteritutkintoja suoritettiin vajaat 15 000 ja tohtorintutkintoja 1600.
• Ammattikorkeakouluissa on henkilökuntaa noin 10 400, yliopistoissa noin 30 900.
• Ammattikorkeakouluissa jokaista opettajaa kohden on 17,9 opiskelijaa; yliopistoissa on 7,1 opiskelijaa yhtä opettajaa ja tutkijaa kohden.
• Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaa noin 60 prosenttia aloittaneista viidessä vuodessa ja yliopiston maisteritutkinnon noin 49 prosenttia seitsemässä vuodessa.
• Molempien korkeakoulumuotojen tutkinnot työllistävät hyvin: ammattikorkeakoulututkinnon suoritta-neista työllistyy 87,2 prosenttia ja jatko-opintoihin siirtyy 3,3 prosenttia. Maisterintutkinnon suorittaneista työllistyy 85,6 prosenttia ja jatko-opintoihin siirtyy 3,8 prosenttia.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry www.arene.fi

• Toimii korkeakoulupolitiikan kotimaisena ja eurooppalaisena vaikuttajana ja edunvalvojana.
• Jäseniä ammattikorkeakoulujen (27) rehtorit sekä ammattikorkeakoulujen ylläpitäjäyhteisöt
• Toimintaa ohjaa hallitus (5+1 jäsentä). Kokoonpano: http://www.arene.fi/sivu.asp?page_id=25&luokka_id=1&main=1

• Keskeistä toimintaa toteutetaan rehtorikokouksissa, johon kuuluvat kaikki rehtorit.
• Hallituksen tekemien päätösten toimeenpanosta vastaa toiminnanjohtaja.
• Toimintasuuunnitelma 2012: http://www.arene.fi/data/liitteet/143320=toimintasuunnitelma_2012.pdf

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs