Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Användningen av läroböcker i talboksformat inom den grundläggande utbildningen undersöks

Celia

Användningen av läroböcker i talboksformat inom den grundläggande utbildningen undersöks

Pressmeddelande.
Publicerad: 26.03.2013 kl. 09:15
Utgivare: Celia

Läroämnet för specialpedagogik vid Östra Finlands universitet gör på uppdrag av Celia-biblioteket en undersökning om användningen av Daisy-läroböcker i talboksformat inom den grundläggande utbildningen i hela Finland. Målet är att få information om behoven hos elever med läshinder. Informationen ska användas för att utveckla läroböcker i talboksformat. Undersökningen pågår till slutet av 2013.

Läroböcker i talboksformat har traditionellt planerats för synskadade elever, men under de senaste åren har användningen av läroböcker i talboksformat ökat bland elever med andra läshinder – såsom dyslexi och inlärningssvårigheter. Med hjälp av undersökningen utvecklas Daisy-läroböckernas innehållsmässiga och pedagogiska egenskaper så att de på bästa möjliga sätt motsvarar användarnas behov.

Undersökningen omfattar de elever inom den finsk- och svenskspråkiga grundläggande utbildningen (årskurserna 1–9) som använder eller som använt Celias läroböcker i sina studier åren 2011–2012. Undersökningen genomförs i form av en enkät som skickas per post till föräldrarna och eleverna i april–maj. Därtill kontaktas lärare och speciallärare med en elektronisk enkät. I maj görs också intervjuer med en liten grupp elever och lärare som besvarat enkäten.

Celia-biblioteket säljer läroböcker i webbutiken Oppari. År 2012 sålde Oppari drygt 5 700 talböcker för den grundläggande utbildningen.

Celia tillverkar talböcker i formatet Daisy. Daisy är ett digitalt, tillgängligt bokformat som kan innehålla ljud, text och bilder. Formatet används runt om i världen. En Daisy-talbok innehåller texten i en tryckt bok uppläst. Bokens struktur gör det möjligt att röra sig i den t.ex. på rubrik- och sidnivå. Läsaren kan också lämna bokmärken i boken. Filerna är mp3-packade, vilket innebär att en bok får plats på en cd-skiva.

Ytterligare information:

Professor Leena Holopainen, Östra Finlands universitet, tfn 050 407 2249, fornamn.efternamn@uef.fi

Projektforskare Milka Kuismanen, Östra Finlands universitet, tfn 050 372 5889, fornamn.efternamn@uef.fi

Pedagogisk planerare Leena Holopainen, Celia-biblioteket, tfn 040 565 5176, fornamn.efternamn@celia.fi

 

Bilagor

Celia är ett statligt specialbibliotek som producerar och förmedlar litteratur i tillgänglig form till alla som på grund av sjukdom eller handikapp har svårt att läsa vanliga, tryckta böcker. Celias kunder kan till exempel vara synskadade, dyslektiker, ha inlärningssvårigheter, vara utvecklingsstörda eller lida av någon muskelsjukdom. Celia erbjuder sina kunder att gratis låna skön- och facklitteratur bl.a. som talböcker, punktskriftsböcker och elektroniska böcker.

Celia producerar också, säljer eller lånar ut läroböcker i tillgänglig form för olika utbildningsnivåer. I sortimentet hittar man de flesta läroböckerna för grundskolan och ett stort antal läroböcker för gymnasiet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs