Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Ammattipätevyysdirektiivissä muistettava potilasturvallisuus

Ammattipätevyysdirektiivissä muistettava potilasturvallisuus

Tiedote.
Julkaistu: 23.02.2012 klo 15:54
Julkaisija: Terveyspalvelualan Liitto

Euroopan komissio ehdottaa ammattipätevyysdirektiivin täsmentämistä. Ehdotuksella on tarkoitus parantaa työvoiman joustavaa liikkumista Euroopan unionin sisämarkkinoilla. Yhtenäinen ja ajantasainen ammattipätevyysdirektiivi tasapainottaa EU:n työmarkkinoita, kun työvoima ja avoimet työpaikat kohtaavat paremmin toisensa.

– Koko ehdotuksen punainen lanka on ammattihenkilöiden liikkuvuuden lisääminen EU:n sisämarkkinoilla. Tämä on hyvin kannatettava asia, sanoo Terveyspalvelualan Liiton elinkeinopoliittinen asiantuntija Jarno Talvitie.

Terveydenhuollon osalta on kuitenkin ensisijaista, että ammattipätevyysdirektiivi mahdollistaa potilasturvallisuuden säilyttämisen riittävän korkealla tasolla.

Osittainen pätevyys säilytettävä kansallisessa harkinnassa

Ehdotuksessa esitetään osittaisen pätevyyden sisällyttämistä direktiiviin. Tämä antaisi osittaisen pätevyyden edellytykset täyttäville ammattihenkilöille mahdollisuuden tarjota myös sellaisia palveluja, joiden osalta he eivät täytä pätevyysvaatimuksia. Jäsenvaltioille jää kuitenkin mahdollisuus olla noudattamatta osittaiseen pätevyyteen liittyvää periaatetta.

– Tässä asiassa Suomen on ehdottomasti säilytettävä kansallinen harkinta. On tärkeää, että vaikkapa sairaanhoitaja, jolla ei ole Suomessa vaadittavaa ammattipätevyyttä, ei voi toimia täällä, toteaa Jarno Talvitie.

Terveydenhuollon palveluissa tulee säilyttää myös ammattipätevyyden ennakkotarkistus.

– Näin voidaan turvata halutut ammatilliset osaamis- ja laatutasovaatimukset myös väliaikaisen palvelujen tarjoamisen kohdalla.

Joustoa kielitaitovaatimuksiin

Terveyspalvelualan Liiton mielestä uudistuksen tavoite yhtenäistää ammattihenkilöiden koulutuksen vähimmäisvaatimukset on perusteltu. Yhtenäinen ohjeistus yhdessä viranomaisten valvonnan ja organisoinnin kanssa takaavat prosessien tasapuolisuuden ja luotettavuuden.

– Jäsenvaltioiden välillä pitää olla selkeät ja vahvistetut toimintamallit unionin kansalaisen toisessa jäsenvaltiossa hankkiman koulutuksen ja ammattipätevyyden hyväksymisessä. Näin myös palveluntarjoajalla on mahdollisuus tietää etukäteen vaatimukset, jotka toisessa jäsenvaltiossa pitää täyttää.

Kielitaitovaatimukset taas ovat niin tilannekohtaisia, että niiden rajaaminen yksiselitteiseen lainsäädäntöön on ongelmallista.

– EU-direktiivillä ei tule tarpeettomasti evätä mahdollisuutta työskennellä terveydenhuollon saralla kielitaitovaatimusten takia. Kielitaitovaatimus pitää pystyä aina suhteuttamaan ammattihenkilön tarkkaan toimenkuvaan, toteaa Jarno Talvitie.

Lisätietoja: Jarno Talvitie, elinkeinopoliittinen asiantuntija, Terveyspalvelualan Liitto, puh. 050 569 5755.

Liitetiedostot

Terveyspalvelualan Liitto on Elinkeinoelämän Keskusliiton yksityistä terveyspalvelualaa edustava työmarkkina- ja elinkeinopoliittinen etujärjestö. Liittoon kuuluu noin 200 yritystä ja yhteisöä, jotka toimivat laaja-alaisesti yksityisellä terveyspalvelualalla. Jäsenyritykset työllistävät lähes 24 000 terveydenhuollon ammattilaista.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs