Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Koulutus » Ammattikorkeakouluilta ja eduskuntaryhmien edustajilta yhteiset teesit opetusministeri Kiurulle

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakouluilta ja eduskuntaryhmien edustajilta yhteiset teesit opetusministeri Kiurulle

Tiedote.
Julkaistu: 30.05.2013 klo 13:53
Julkaisija: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulujen ja eduskuntaryhmien yhteinen Työelämän ja ammatillisen korkeakoulutuksen Takki-verkosto on julkaissut uudelle opetusministerille Krista Kiurulle osoitetut teesit, jotka toteuttamalla voitaisiin helpottaa ammattikorkeakoulujen ahdinkoa.

Verkosto katsoo, että hallituksen tekemät ammattikorkeakoulutukseen kohdistuvat leikkaukset ovat kohtuuttomia ja syövät ammatillisen korkeakoulutuksen osalta kansakunnan kasvun eväät. Samalla hallituksen tavoite maailman osaavimmasta kansasta karkaa käsistä.

Verkosto ei pidä oikeutettuna sitä, että ammattikorkeakoulusektori on säästöpäätösten ja kehyspäätösten osalta selväsi kovimmin kohdeltu maamme pitkäjänteiseen kehittämiseen vaikuttava sektori koko yhteiskunnassa. Hallituksen säästöpäätösten ja kehyspäätösten yhteisvaikutus on ammattikorkeakoulusektorilla noin 18 %.  

Takki-verkoston mukaan päätökset merkitsevät myös sitä, että hallitusohjelman mukainen tavoite parantaa ja kehittää ammattikorkeakoulutuksen laatua romuttuu. Päätösten seurauksena ammattikorkeakouluissa käydään parhaillaan yt-neuvotteluja

Työelämän ja ammatillisen koulutuksen verkosto edellyttääkin hallitukselta nopeita päätöksiä ammattikorkeakoulujen kestämättömäksi muodostuneen tilanteen saattamiseksi kohtuulliselle tasolle. Tilanteen parantamiseksi verkosto esittää toteutettavaksi seuraavat toimenpiteet.

1.    Kulttuuritoimen valtionosuusindeksin jäädytys vuodelle 2014 on peruttava

Hallituksen kehysriihessä päättämästä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusindeksin jäädyttämisestä vuodelle 2014 on ammattikorkeakoulujen osalta luovuttava. Indeksipäätös tarkoitti yksiselitteisesti lisäleikkausta ammattikorkeakoulujen rahoitukseen, koska se pienentää ammattikorkeakoulujen käytössä olevia resursseja. Päätöksen vaikutus on ammattikorkeakouluille sen kohteena olevista tahoista kaikkein vaikein.

Kun ammattikorkeakoulutusta koskevat säästöpäätökset tehtiin, hallituksen taholta luvattiin opetusministerin suulla, ettei ammattikorkeakoulusektorille tule enää lisäleikkauksia. Indeksipäätös kuitenkin tehtiin. Ammattikorkeakoulut ja Takki-verkosto vetoavat tähän lupaukseen ja vaativat indeksipäätöksen perumista.

2.    Arvonlisäveroratkaisut varmistettava poliittisesti mahdollisimman pian

Epätietoisuus ammattikorkeakoulujen arvonlisäverokäytännön osalta on saatava poistetuksi mahdollisimman pian. Jos kuntien nyt ylläpitämät ammattikorkeakoulut joutuvat alv-taakan alle, niiden tilanne ja mahdollisuudet kehittää toimintaansa ja olla mukana hallituksen toivomassa kehitystyössä vaikeutuvat olennaisesti.

Tilannetta voidaan ensi vaiheessa helpottaa sillä, että yhtiömuotoisten ammattikorkeakoulujen ALV-kohtelu muutetaan meneillään olevan lainsäädäntöuudistuksen aikana sekä käyttötalouden että investointien osalta euro-eurosta -palautusmallin mukaiseksi. Tällä voidaan tukea uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa ammattikorkeakoulujen ylläpitojärjestelmän saattamista nykyistä yhtenäisemmäksi.

3.    Tki-toiminnan erityisrahoitus on turvattava

Tutkimus- ja innovaationeuvoston ammattikorkeakoulujen Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan esittämästä määräaikaisesta erityisrahoituksesta on päätettävä mahdollisimman pikaisesti. Samalla tulee sitoutua siihen, ettei näiltäkään osin enää huononneta ammattikorkeakoulujen rahoitustilannetta.

Ei voine olla niin, että sanalliset lupaukset niin hallitusohjelmassa kuin koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassakin esittävät kuinka ammattikorkeakoulutuksen laatua parannetaan eri tavoin, mutta resurssipäätöksin tehtyjä esityksiä lyödään korville.

4.    Kansainvälistymisen ja koulutusviennin esteet poistettava

Ammattikorkeakoulujen kansainvälistymisen ja koulutusviennin esteet on poistettava niin pian kuin mahdollista. Suomi tarvitsee kansainvälistä osaamista ja sen on voitava myös viedä osaamista ulkomaille. Ammattikorkeakoululuilla on tärkeä rooli Suomen kansainvälistämisessä.

5.    Ammattikorkeakoulu-uudistus vietävä nopeasti loppuun

Ammattikorkeakoulu-uudistus on vietävä loppuun mahdollisimman nopeasti. Ammattikorkeakoulujen pitäminen jatkuvassa epätietoisuudessa tulevaisuuden osalta näivettää niiden toiminnan ja latistaa niiden sisäisen hengen.

Ammattikorkeakoulu-uudistusta pyritään viemään eteenpäin nyt tilanteessa, jossa tehtyjen säästöpäätösten johdosta ammattikorkeakoulujen ja niiden henkilöstön päähuomio kiinnittyy käynnissä oleviin yt-neuvotteluihin ja odotettavissa oleviin useiden satojen henkilöiden lomautuksiin ja irtisanomisiin. Tämä tilanne on kohtuuton.

Ammattikorkeakoulut ovat olleet valmiit säästöihin julkisen talouden tasapainottamiseksi ja hallituksen koulutuspoliittisten tavoitteiden turvaamiseksi. Ne pitävät kuitenkin hallituksen päätösten vaikutuksia ammatilliseen koulutukseen liian rankkoina.

Ammattikorkeakoulut ja Takki-verkosto esittävät syvän huolensa ammattikorkeakoulujen tuottamien yhteiskunnan keskeisten osaajien (mm. insinöörit, sairaanhoitajat) laadukkaan koulutuksen sekä alueellisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tulevasta turvaamisesta. Tältä osin hallitusohjelman tavoite osaavimmasta kansakunnasta vuonna 2020 ei näytä pitävän yhtä hallituksen tekemien päätösten kanssa.

Lisätietoja

Aila Paloniemi
Takki-verkoston puheenjohtaja, kansanedustaja
puh. 050 511 3067
aila.paloniemi@eduskunta.fi

Sauli Ahvenjärvi
Takki-verkoston työvaliokunnan jäsen, kansanedustaja
puh. 050 512 0103
sauli.ahvenjarvi@eduskunta.fi

Takki-verkoston tehtävänä on huolehtia osaavan ja riittävän työvoiman saamisesta yhteiskunnan perustehtäviin, edistää aluekehitystä metropolialueelta pohjoisimpaan Suomeen ja kehittää erityisesti palvelusektorin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Takki-verkoston työvaliokunnassa on ammattikorkeakoulujen ja kaikkien eduskuntaryhmien edustus.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on menestyksen tekijä: laadukas, työelämäläheinen ja kansainvälinen korkeakoulu, jossa onnistumme yhdessä.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs