Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kotimaa » Ylioppilaskunnat viettävät maksuttoman koulutuksen päivää ma 30.11.2015

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Ylioppilaskunnat viettävät maksuttoman koulutuksen päivää ma 30.11.2015

Tiedote.
Julkaistu: 30.11.2015 klo 10:26
Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Tiedote 30.11.2015

Ylioppilaskunnat ja yliopisto-opiskelijat ympäri Suomen viettävät maksuttoman koulutuksen päivää tänään maanantaina 30.11.2015. Suomalaiset opiskelijat näkevät maksuttoman koulutuksen tärkeänä osana suomalaista hyvinvointivaltiota ja koulutuksellista tasa-arvoa. Opiskelijaliike puolustaa maksutonta koulutusta kaikille kansalaisuuteen katsomatta. Päivän aikana ylioppilaskunnat kampanjoivat maksuttoman koulutuksen puolesta sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #maksutonkoulutus.

“Opiskelijoilla on maksuttoman koulutuksen päivä joka päivä, mutta haluamme kerran vuodessa muistuttaa myös muita sidosryhmiä siitä, miten tärkeä asia maksuton koulutus on koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnille”, tiivistää puheenjohtaja Jari Järvenpää Suomen ylioppilaskuntien liitosta (SYL).

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) muistuttaa, että koulutus on yksi merkittävimmistä keinoista sosiaaliseen nousuun. Maksuton koulutus pelkästään ei takaa mahdollisuuksien tasa-arvoa, vaan se on osa laajempaa yhteiskuntapolitiikka, johon kuuluu myös tuloeroja tasaava veropolitiikka sekä riittävät opintososiaaliset edut.

Suomalainen koulutusjärjestelmä on maailmalla tunnettu erityisesti sen yhteiskunnallista tasa-arvoa lisäävistä elementeistä. Suomessa koulutus on maksutonta peruskoulusta tohtoriopintoihin asti. Korkeakoulutuksen periytyvyys onkin Suomessa OECD-maiden alhaisinta.

SYL toivoo, että maksuttoman koulutuksen periaatetta ei suomessa murenneta ulkomaalaisille suunniteltujen lukukausimaksujen myötä. Tämä olisi paha takaisku paitsi suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kansainvälistymiselle, myös imagohaitta suomalaiselle hyvinvointivaltiolle.

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Jari Järvenpää, p. 044 906 5007

Koulutuspoliittinen sihteeri Niina Jurva, p. 041 515 2230

etunimi.sukunimi@syl.fi

---------------------

Pressmeddelande 30.11.2015

Studentkårerna uppmärksammar dagen för avgiftsfri utbildning 30.11.2015

Studentkårerna och universitetsstuderande runt om i Finland firar dagen för avgiftsfri utbildning måndag 30.11.2015. Finländska studerande anser att avgiftsfri utbildning är en viktig del av det finländska välfärdssamhället och utbildningsmässig jämlikhet. Studentrörelsen kämpar för att utbildningen ska vara avgiftsfri för alla, oberoende av nationalitet. Under dagen kommer studentkårerna att föra kampanj för avgiftsfri utbildning på sociala medier under hashtaggen #maksutonkoulutus #avgiftsfriutbildning.

”Studerandena firar den avgiftsfria utbildningens dag varje dag, men en gång i året vill vi påminna även andra intressenter om hur viktig avgiftsfri utbildning är för hela Finlands välbefinnande”, sammanfattar ordförande Jari Järvenpää från Finlands studentkårers förbund (FSF).

Finlands studentkårers förbund (FSF) påminner oss om att utbildning är ett av de viktigaste elementen i socialt uppsving. Avgiftsfri utbildning garanterar inte bara lika möjligheter, utan är också en del av en bredare samhällspolitik som omfattar en skattepolitik som jämnar ut inkomstskillnader samt tillräckliga studiesociala förmåner.

Det finländska utbildningssystemet är i världen speciellt känt för att det inkluderar element som ökar jämlikheten i samhället. I Finland är utbildningen avgiftsfri från grundskolan till doktorandstudier. Utbildningens ärftlighet i Finland är bland de lägsta bland OECD-länderna.

FSF hoppas att Finland inte mal ner grunden för principen om avgiftsfri utbildning genom att som planerat införa terminsavgifter för utländska studerande. Terminsavgifter skulle innebära ett betydande bakslag för internationaliseringen av de finländska högskolorna och skulle också fläcka den finska välfärdsstatens image.

Mer information:
Ordförande Jari Järvenpää, tfn 044 906 5007

Högskolepolitisk sekreterare Niina Jurva, tfn 41 515 2230

fornamn.efternamn@syl.fi

-----------------------------

Press release 30.11.2015

Free Education Day 30 November 2015

All over Finland, university student unions and students celebrate the Free Education Day on Monday 30 November 2015. Finnish students consider free education an important part of the Finnish welfare state and education equality. The student movement supports free education for all, regardless of nationality. During the Free Education Day, student unions campaign for free education on social media under the hashtag #maksutonkoulutus #FreeEducation.

‘For students, every day is a free education day. Once a year we also want to remind other stakeholders about how important tuition-free education is for the welfare of Finnish society,’ says president Jari Järvenpää from the National Union of University Students in Finland (SYL).

The National Union of University Students in Finland (SYL) highlights how education is one of the most important factors in social ascent. Free education does not only guarantee equal opportunities, but it is also part of a broader societal policy covering a taxation aiming to even out income differences as well as adequate student financial aid.

The Finnish education system is globally known notably for the elements it include which promote societal equality. In Finland, education is free from primary school all the way to doctoral studies. The heritability of higher education in Finland is among the lowest in the OECD.

SYL hopes that Finland will not erode the principle of free education for all by introducing tuition fees for foreigners. This would entail a significant setback not only for the internationalisation of higher education in Finland, but also for the image of the Finnish welfare state.

Contact details:

President Jari Järvenpää, tel. +358 44 906 5007

Education Policy Officer Niina Jurva, tel. +358 41 515 2230

firstname.lastname@syl.fi


http://www.syl.fi

http://www.facebook.com/SYL.FIN

http://www.twitter.com/SYL_FIN

15 jäsenjärjestöä ja 132 000 yliopisto-opiskelijaa edustava Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry. on maan suurin yliopisto-opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs