Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kotimaa » Työryhmä valmistelemaan rahanpesulainsäädännön muutoksia

Valtiovarainministeriö

Työryhmä valmistelemaan rahanpesulainsäädännön muutoksia

Tiedote.
Julkaistu: 19.12.2014 klo 14:17
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Euroopan komissio, neuvosto ja parlamentti saavuttivat 16.12.2014 yhteisymmärryksen niin sanotun neljännen rahanpesudirektiivin sisällöstä. Valtiovarainministeri Antti Rinne asetti tänään 19.12.2014 työryhmän valmistelemaan rahanpesudirektiivin ja sen taustalla olevien kansainvälisten suositusten kansallista täytäntöönpanoa.

Ministerin asettama valtiovarainministeriön työryhmä tekee ehdotukset EU-direktiivin ja kansainvälisten suositusten vaatimista lainsäädännön muutostarpeista.

Työryhmä arvioi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen valvontarakennetta ja seuraamusjärjestelmää sekä näiden vaatimia viranomaisresursseja. Työryhmä arvioi myös mahdollisia viranomaisyhteistyön esteitä ja laatii ehdotukset esteiden poistamiseksi.

Rahanpesun ja terrorismirahoituksen kansallisen riskiarvion valmistuttua työryhmä laatii riskiarvioon perustuvat tarpeelliset lainsäädännön muutosehdotukset.

Työryhmän tulee esittää ehdotus kansallisen keskitetyn rekisterin perustamiseksi. Rekisterissä ylläpidettäisiin yritysten omistajia ja tosiasiallisia edunsaajia koskevia tietoja.

Työryhmän toimikausi on 14.1.–30.10.2015.

Lisätietoja:

työryhmän puheenjohtaja neuvotteleva virkamies Armi Taipale, rahoitusmarkkinaosasto, p. 02955 30399

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs