Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kotimaa » Työryhmä esittää Lappeenrannan länsialueelle keskitettyä palveluverkkoa pedagogisilla, taloudellisilla, rakennusteknisillä ja ympäristöllisillä perusteilla

Lappeenrannan kaupunki

Työryhmä esittää Lappeenrannan länsialueelle keskitettyä palveluverkkoa pedagogisilla, taloudellisilla, rakennusteknisillä ja ympäristöllisillä perusteilla

Tiedote.
Julkaistu: 27.01.2016 klo 16:33
Julkaisija: Lappeenrannan kaupunki

Lappeenrannan kaupunki varautuu lähivuosina uudistamaan ja peruskorjaamaan länsialueen kouluja ja päiväkoteja sekä Sammonlahden aluekeskuksen julkisia rakennuksia. 

Länsialueen palveluverkkoa valmistellut työryhmä esittää, että laadittujen selvitysten ja vaihtoehtojen vertailun perusteella palveluverkon kehittämistä jatketaan keskitetyn mallin eli vaihtoehtojen 1A ja 1B pohjalta. Näissä vaihtoehdoissa esi- ja perusopetus annetaan länsialueella Sammonlahden ja Lappeen kouluissa. Sammonlahden koulun yhteyteen voidaan rakentaa yhteiskäyttöisiä tiloja myös nuoriso- ja liikuntatoimen, kirjaston ja Eksoten käyttöön. 

Keskitetty malli on osoittautunut parhaaksi niin pedagogisilla, taloudellisilla, rakennusteknisillä, ympäristöllisillä kuin eri toimintojen väliseen synergiaan liittyvillä perusteilla. Keskitetyssä mallissa pystytään parhaiten toteuttamaan perusopetuksen laatukriteerit sekä tarjoamaan puitteet monipuoliselle harrastus- ja vapaa-ajan toiminnalle koulun yhteydessä. Malli turvaa parhaiten pienet opetusryhmät ja tilojen tehokkaan käytön. Rakentamis- ja käyttökustannuksiltaan keskitetty malli on selvästi edullisin. 

Työryhmän esitys etenee 28.1.2016 pidettävän asukastilaisuuden jälkeen kaupunginhallituksen kautta lautakunnille, nuorisovaltuustolle ja Lasten parlamentille lausuntokierrokselle. Palveluverkkoselvityksen pohjalta kaupunginvaltuusto tekee kevään 2016 aikana linjauspäätöksen kasvatus- ja opetustoimen, liikunta- ja nuorisotoimen, kulttuuritoimen ja Eksoten toimitiloista länsialueella. 

Palveluverkkoratkaisun yksityiskohdat tarkentuvat jatkosuunnittelussa, jolloin ratkaistaan muun muassa se, tuleeko länsialueelle yksi vai kaksi yläkoulua. Myös toteutusaikataulu tarkentuu suunnittelun edetessä. Tilojen jatkosuunnittelussa pyritään mahdollisimman tehokkaaseen yhteiskäyttöön eri toimialojen kesken. Lisäksi huomioidaan mahdollisuudet yksityisten palvelujen kehittämiseen ja rakennusten elinkaari. 

Valtuuston päätöksen perusteella valmistellaan uusien rakennushankkeiden edellyttämät asemakaavamuutokset ja osayleiskaavan päivitys. Kaavamuutosten rinnalla käynnistetään uusien ja peruskorjattavien tilojen hankesuunnittelu (rakentamishankkeet). Rakentamisen yksityiskohdat ja aikataulu ratkaistaan myöhemmin. Palveluverkkouudistus toteutetaan useassa vaiheessa noin 10 vuoden aikana. 

Palveluverkon selvitystyötä on tehnyt kaupunginjohtajan asettama kaupungin toimialat kattava työryhmä. Vaihtoehtojen kartoittamiseksi on laadittu selvitys, jonka loppuraportti on nyt valmistunut. Selvitys kattaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, liikuntatoimen, nuorisotoimen, kulttuuritoimen ja terveyspalvelut (EKSOTE) sekä teknisen toimen liikenteelliset ja kaupungin rakennusten selonteot. Työn kuluessa ja osallisten sekä asukkaiden antaman palautteen pohjalta on lopulliseen tarkasteluun valittu viisi (5) palveluverkon mallia, jotka sisältävät yhteensä 15 alavaihtoehtoa. Kaikista vaihtoehdoista on laadittu vaikutusarvio, jonka tulokset on esitetty työryhmän loppuraportissa. 

Asukkaat ja muut osalliset ovat voineet antaa selvitystyön aikana palautetta suunnitelmista kaupungin avaamalla OtaKantaa.fi – sivustolla. Palautetta on voinut antaa myös toimittamalla näkemykset kirjallisesti asiakaspalvelukeskus Winkkiin tai sähköpostitse. Aiheesta on pidetty asukastilaisuudet 5.5. ja 13.8.2015, jolloin esiteltiin alustavia vaihtoehtoja asukkaille. 

Palveluverkkouudistusta valmistelleen työryhmän esitys esitellään torstaina 28.1.2016 klo 18 alkaen Sammonlahden koulun auditoriossa, Saunakivenkatu 12. Selvitykseen voi tutustua kaupungin kotisivuilla 27.1.2016 lähtien. 

Lisätietoja:

Jussi Salo, tekninen johtaja, työryhmän puheenjohtaja, Lappeenrannan kaupunki
040 521 5503 / jussi.salo@lappeenranta.fi

Liitetiedostot

Lappeenranta on kansainvälinen yliopisto- ja matkailukaupunki logistisesti merkittävällä alueella Kaakkois-Suomessa, EU:n ja Venäjän rajalla. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), innovatiivinen toimintaympäristö, osaava työvoima ja hyvät verkostot helpottavat kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista ja laajentamista noin 73 000 asukkaan kaupungissa. Lappeenrannan saavutettavuus on erinomainen kansainvälisen lentokentän ansiosta. Saimaan rannalla sijaitsevassa kaupungissa arvostetaan ympäristön puhtautta ja asuinalueiden viihtyisyyttä. www.lappeenranta.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs