Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kotimaa » Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon asiakastietojen sähköisen arkistoinnin keskittäminen Kanta-palveluihin

Kansallisarkisto

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon asiakastietojen sähköisen arkistoinnin keskittäminen Kanta-palveluihin

Tiedote.
Julkaistu: 17.03.2016 klo 09:00
Julkaisija: Kansallisarkisto

Arkistolaitos antoi 14.11.2011 Kelan Kanta-palvelun potilastiedon arkistolle luvan pysyvästi säilytettävien potilasasiakirjojen säilyttämiseen yksinomaan sähköisessä muodossa (AL/12013/07.01.01.03.02/2011). Päätöstä jatkettiin 9.3.2015 siten, että se on voimassa toistaiseksi.

Lisäksi arkistolaitos määräsi arkistolain (831/1994) 8§:n nojalla kaikki Kelan potilastiedon arkistoon siirretyt vanhat potilastiedot säilytettäviksi toistaiseksi pysyvästi yksinomaan sähköisessä muodossa (päätös 6.7.2015).

Arkistolaitos määräsi 1.12.2014 (AL/20064/07.01.01.0.01/2014) sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja -tietojen pysyvästä säilyttämisestä yksinomaan sähköisessä muodossa valtakunnallisessa sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa. Päätöksen mukaan valtakunnallisessa sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa säilytetään pysyvästi kaikki sosiaalihuollon asiakasasiakirjat ja -tiedot tositteita lukuun ottamatta. Päätös koskee myös sosiaalihuollon asiakkaita koskevia hallintopäätöksiä silloin, kun ne koskevat sosiaalihuoltolain (1301/2015) mukaista asiakastyötä ja niiden käsittelyssä sovelletaan sosiaalihuollon asiakasasiakirjalakia (254/2015).

Sähköisten asiakas- ja potilastietojen käsittelystä on säädetty asiakastietolaissa (159/2007), sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista ja niiden käsittelystä sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaissa (254/2015) sekä potilasasiakirjoista potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 12 §:ssä ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa potilasasiakirjoista (298/2009).

Arkistolaitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön, Kelan sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteinen linjaus on, että Kanta-palveluiden potilastiedon arkisto ja sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto ovat ainoat ratkaisut säilyttää sosiaali- tai terveydenhuollon asiakastyössä syntyneitä ja syntyviä pysyvästi säilytettäviä sähköisiä asiakas- ja potilastietoja.

Arkistolaitos ei tule antamaan sähköistä säilytysmuotoa koskevia päätöksiä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedoille muissa tietojärjestelmissä tai tietovarannoissa kuin Kanta-palveluissa.

Lisätietoja antavat:

Kansallisarkisto

  • ylitarkastaja Nina Eerikäinen, nina.eerikainen@arkisto.fi, puh. 029 533 7133
  • kehittämispäällikkö Raili Oittinen, raili.oittinen@arkisto.fi, puh 029 533 7073 tai 0500 438262

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

  • kehittämispäällikkö Riitta Konttinen, riitta.konttinen@thl.fi, puh. 029 524 7178
  • projektipäällikkö Tarja Räty, tarja.raty@thl.fi, puh. 029 524 7050
  • kehittämispäällikkö Maarit Rötsä, maarit.rotsa@thl.fi, puh. 029 524 7276

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs