Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kotimaa » Sysselsättningsutvecklingen inverkar avgörande på pensionsskyddet och på utgifterna för social- och hälsovård

Keva

Sysselsättningsutvecklingen inverkar avgörande på pensionsskyddet och på utgifterna för social- och hälsovård

Pressmeddelande.
Publicerad: 17.10.2016 kl. 10:13
Utgivare: Keva

En förbättring av sysselsättningsutvecklingen krävs för att öka hållbarheten i arbetspensionssystemet på lång sikt och bromsa upp ökningen av social- och hälsovårdskostnaderna, sade Kevas verkställande direktör Timo Kietäväinen som talade på kommunernas sysselsättningsforum i Tammerfors.

Han betonade att finansieringen av pensionerna till centrala delar bygger på de avgifter som tas ut av dem som arbetar och deras arbetsgivare och utöver dem på fondernas kapital och avkastningen av dem.   När det gäller att dämpa utgifterna för social- och hälsovård har minskningen av arbetslösheten en central roll eftersom långtidsarbetslöshet i betydande mån ökar olika hälsomässiga och sociala problem. Detta beroendeförhållande borde framhållas mer i vård- och landskapsreformen och vid uppbyggandet av kommunernas roll i framtiden. Speciellt problematiskt är att långtidsarbetslöshet som går i arv håller på att öka i vårt land

- Vid resursallokeringen måste man kunna ändra på inriktningen från passivt stöd till aktivt stöd. Det är också viktigt att säkerställa att multiprofessionellt samarbete vid aktivering av svårt sysselsatta personer fungerar även i fortsättningen i den kommande förvaltningsstrukturen, sade Kietäväinen.

- Det finns mycket förnuftigt arbete i vårt land, till exempel assistenttjänster till åldringar och funktionsnedsatta, som kunde erbjuda tusentals arbetsplatser för arbetslösa som är lämpade för uppgiften och som kunde utbildas till vårdassistenter. På så sätt kunde vårdpersonalen koncentrera sig på sin kärnuppgift bättre än nu. Det är också viktigt att ändra attityd: allas arbetsinsats behövs, också de partiellt arbetsföras.


För ytterligare information:

Timo Kietäväinen
0400 486 043

Keva är Finlands största arbetspensionsförsäkrare som sköter pensionsärendena för den offentliga sektorn, dvs. kommunsektorns, statens, den evangelisk-lutherska kyrkans och FPA:s personal. Keva har cirka 1,3 miljoner personkunder. Kommunsektorns framtida pensioner tryggas bland annat genom placeringsverksamhet, och placeringarnas marknadsvärde uppgick till 44,2 miljarder euro i slutet av 2015. Organisationens officiella namn är Keva. Namnet Kommunernas pensionsförsäkring slopades 2011.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs