Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kotimaa » Syrjäseutunuori, sinulla(kin) on oikeus! Vai onko?

Nuorisotutkimusseura ry

Syrjäseutunuori, sinulla(kin) on oikeus! Vai onko?

Tiedote.
Julkaistu: 28.04.2016 klo 11:19
Julkaisija: Nuorisotutkimusseura ry

Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä – Nuorten elämänraameja ja tulevaisuudenkuvia harvaanasutulla maaseudulla on kirja nuoruudesta, jota eletään itäsuomalaisissa syrjäkylissä, kaukana kouluista, harrastuspaikoista ja kavereista. Kirjan artikkeleissa matkataan maamme reuna-alueille, niiden pieniin taajamiin ja syrjäisiin pikkukyliin, joita suomalaisessa yhteiskuntatieteellisessä ja -poliittisessa keskustelussa ei useinkaan huomioida lasten, nuorten ja nuorten aikuisten elinympäristöinä. Kirja koostuu syrjäseudun elinkaarta ja historiallista kehitystä kuvaavista kartoituksista sekä siellä nykyisin asuvien nuorten arkea ja tulevaisuudensuunnitelmia analysoivista tutkimusartikkeleista, joita varten on kuultu sekä nuoria että heitä ohjaavia aikuisia. Kokonaisuutta täydentävät yleisemmät syrjäseutunuoruutta ja sen tutkimusta koskevat puheenvuorot.  

Teoksessa tarkastelun lähtökohta on alue-, tasa-arvo- ja nuorisopoliittisesti kriittinen: reuna-alueilla nuorten mahdollisuudet osallistua ovat selkeästi niukemmat kuin kaupungeissa. Ydinkysymykseksi nousee liikkumisen vaikeus – julkisen liikenteen puute – jonka vuoksi nuorten arki on monella tavalla työlästä ja rajoitettua. Syrjäkylissä elämästä kuitenkin tehdään elettävää rakentamalla arkea ja tulevaisuutta omatoimisesti ja tiiviiden sosiaalisten verkostojen varassa.

Se, että valtaosa syrjäkylien nuorista onnistuu luovimaan koulutusyhteiskunnan paineissa hankalista kulkuyhteyksistä huolimatta, ei poista sitä epäkohtaa, että esimerkiksi uusimman valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopoliittisen strategian listaamat nuorten yleiset oikeudet eivät toteudu heidän kohdallaan. Syrjäseutunuoret itse eivät kuitenkaan havaitse ja hahmota toiseutettua asemaansa, eivätkä he ole oppineet tai tottuneet vaatimaan itselleen yhdenvertaisia mahdollisuuksia tilanteissa, joissa tehdään kouluttautumiseen liittyviä ratkaisuja, valitaan harrastuksia tai haluttaisiin osallistua yhteiseen aktiiviseen vaikuttamistoimintaan (esim. oppilaskuntatoimintaan, nuorisovaltuustoihin jne.). Kirja haastaakin nuorisopoliittista katsetta kääntymään syrjäkylänuoriin, joiden elämismaailman ja arjen konkretian erityisyyttä ei nähdä, tiedosteta eikä ymmärretä nykyisessä yksilö- ja kaupunkikeskeisessä nuoruusajattelussa.

Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä. Nuorten elämänraameja ja tulevaisuudenkuvia harvaanasutulla maaseudulla. Toim. Päivi Armila, Terhi Halonen ja Mari Käyhkö. Nuorisotutkimusverkoston/Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 178, sarja: Liike. ISBN 978-952-7175-05-7, ISSN 1799-9219, nid., sisältää värikuvia, 159 s., 20 euroa

 

Julkistustilaisuus 18.5. Säätytalolla Helsingissä klo 15.00–17.30: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/ajankohtaista/tapahtumat/1239-kirjanjulkistus-ja-keskustelutilaisuus-keskella-ei-mitaan-nuorten-elamanraameja-syrjaseudulla

Kirja on myynnissä tilaisuudessa ja jo ennen julkistustilaisuutta.

Tilaukset: www.nuorisotutkimusseura.fi/verkkokauppa

Tiedotusvälineille: tilaukset@nuorisotutkimus.fi

Kirjaa saa Helsingissä seuraavista kirjakaupoista: Kurvin Kirja (Hämeentie 48), Kolmen sepän kirjakauppa (Kaivopiha), Kirja & Kahvi (Vuorikatu 7) ja Tiedekirja (Snellmaninkatu 13). Kirjaa voi pyytää tilaamaan myös muihin kirjakauppoihin.

 

Lisätietoja kirjan toimittajilta:

Yliopistonlehtori Päivi Armila, YTT, 050 362 8068 (paivi.harinen@uef.fi), Itä-Suomen yliopisto

Tutkija Terhi Halonen, KM, 050 097 8377 (terhi.halonen@uef.fi), Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonlehtori Mari Käyhkö, YTT, 0400 611 082 (mari.kayhko@uef.fi), Itä-Suomen yliopisto

 

 


Nuorisotutkimusseura ry
on tieteellinen seura, joka edistää nuorisotutkimusta Suomessa ja kansainvälisesti. Nuorisotutkimusverkosto on seuran osana toimiva tutkijayhteisö, joka tuottaa monitieteistä akateemista tutkimusta sekä vaikuttaa tutkimuksillaan yhteiskuntapolitiikkaan ja nuorisotyön kehittämiseen. Nuorisotutkimusseuran julkaisusarjassa julkaistaan niin akateemista kuin soveltavaakin tutkimusta sekä yhteiskunnallisia puheenvuoroja. Seura julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Nuorisotutkimus-lehteä.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs